Nové stěžejní téma: Udržitelnost v česko-německých výměnách mládeže

3.4.2023

Česko-německá Rada na svém zasedání v březnu 2023 rozhodla o "Udržitelnosti v česko-německé výměně mládeže" jako o nové tematické a finanční prioritě Tandemu pro roky 2024-2026. Komplexní téma "udržitelnost" zahrnuje zřejmá témata, jako je životní prostředí a klima, ale umožňuje také rozšíření o témata, jako je well-being nebo udržitelný sociální rozvoj, tedy např. posilování demokratické občanské společnosti.

Udržitelnost v česko-německých výměnách mládeže
#máme to in der Hand - Tvoříme společně, jednáme udržitelně!

Základní součástí tohoto zaměření Tandemu je také participace mládeže. Na letošní Konferenci mládeže ahoj.info (16. - 18. 6. 2023 v Nečtinách) a na příštím Česko-německém setkání mládeže (24 .- 26. 11. 2023 v Berlíně) bude účastníkům toto nové Stěžejní téma představeno. Při těchto příležitostech budou moci mladí lidé společně určit a rozvíjet témata, která jsou pro ně relevantní.

 

Tandem plánuje realizovat následující formáty akcí: odborná fóra, odborné semináře pro jednotlivé cílové skupiny, konference pro mládež a různé online formáty, např. tematické workshopy s diskusemi.

Jako vždy bude možné na akce související se Stěžejním tématem žádat u německé kanceláře Tandemu o finanční podporu ze Spolkových prostředků pro děti a mládež (Kinder- und Jugendplan des Bundes). Možnými tématy pro financování v rámci Stěžejního tématu by mohly být např:

- Udržitelnost při výměně (cestovné, program, stravování, ubytování).

- Odpovědnost za životní prostředí a ochrana klimatu.

- Projekty na posílení duševního zdraví a pohody dětí a mladých lidí (výslovně ne terapeutické).

- Posílení kompetencí mladých lidí při zvládání krizí.

- Udržitelnost a pohoda v každodenním digitálním životě.

- Vzdělávání v oblasti udržitelné demokracie.

Další informace o financování a o způsobu podávání žádostí v německé kanceláři Tandemu budou zveřejněny v nejbližší době. Upozornění: Uzávěrka žádostí pro rok 2024 je 1. října 2023.

Aktuality

Akce

Nepřehlédněte

Česko-německé dětské tábory a akce pro mládež v létě 2024

Buďte v obraze

Newsletter s aktualitami do vaší emailové schránky: 

Následující pole jsou skryta bežnému zobrazení a jejich vyplnění bude mít za následek zařazení Vašeho příspěvku mezi Spamy.

Sledujte nás: