Program podpory – Rozjeď to s Tandemem!

Děkujeme za váš zájem, program byl bohužel v roce 2024 pozastaven. Informace o jiných možnostech financování najdete zde

O podmínkách z minulého roku si můžete přečíst níže: 

Obnovujeme v roce 2023 oblíbený program podpory Rozjeď to s Tandemem!, a to díky finanční pomoci Velvyslanectví SRN v Praze.

Tandem nabízí českým spolkům a jiným subjektům aktivním v mimoškolní oblasti finanční podporu k přípravě a realizaci setkání dětí a mládeže s Německem. Program Rozjeď to s Tandemem! si klade za cíl motivovat české subjekty k uspořádání česko-německých výměn.

 • Poskytneme příspěvek do výše až 50 000 Kč na projekt (resp. 840 Kč/ účastník / den). Účastníkem se rozumí vedoucí a účastníci mladší 26 let. Mezi účastníky se nepočítají tlumočníci a případně referenti. 
 • Finance mohou být použity na úhradu nákladů za ubytování, stravu, dopravu,  tlumočení a výdaje spojené s programem
 • Podmínkou podpory je pořádání akce na území České republiky.
 • Podporovanou aktivitou jsou česko-německé výměny /setkání dětí a mládeže ve věku 8–26 let.
 • Podpora je určena pro spolky se sídlem v Česku, střediska volného času, neformální skupiny mládeže, školní kluby a další subjekty vyvíjející mimoškolní činnost pro děti a mládež. Program není určen pro školy.
 • Akce musí být zaměřena na jedno z následujících témat:
 1. ochrana klimatu a udržitelnost
 2. vědomá práce s diverzitou
 3. mediální kompetence
 4. společenská participace
 5. lidská práva
 • Setkání se může konat také na památných místech.
 • Výměnu je nutné realizovat do konce roku 2023.
 • Realizátor výměnné akce je povinen nejdéle měsíc po konci akce (a zároveň nejdéle do 5.prosince) předložit Tandemu řádné vyúčtování projektu a kopie dokladů, jež budou předmětem podpory. Nedílnou součástí vyúčtování je závěrečná zpráva o projektu a podepsaná listina účastníků
 • Uznatelné jsou pouze náklady vzniklé na území Česka.

 

Jak se přihlásit do programu s Vaším projektem

Vyplníte online žádost, ve které nám svůj projekt popíšete a do formuláře vložíte tabulku s rozpočtem. Žádost je potřeba podat do 31. října. Pozor! Prostředky použité na projekt pochází ze spolkových peněz SRN a nesmí se kombinovat s jinými spolkovými prostředky (např. KJP, jiné financování z Velvyslanectví SRN, Goethe Institut apod.).

Zájemci mohou podávat návrhy projektů průběžně, rozhodnutí vyřídíme do 30 dnů. Tandem převezme v každém projektu roli partnera, který bude dohlížet na přípravu a naplňování projektových cílů, podílet se na realizaci v předem stanoveném rozsahu a převezme část nákladů na setkání.

V rámci přípravy a realizace projektu musí být dodržován princip vyváženosti a reciprocity.

 

Partneři z Německa

Vaši partneři z Německa se mohou obrátit na Tandem Regensburg a požádat o dotaci z programu KJP (Kinder- und Jugendplan des Bundes). Bližší informace Vám poskytne kolegyně Lucie Matyášová.

 

Nabídka třídenních akcí pro mládež a volnočasové organizace

Program podpory vás zaujal, ale nemáte kapacitu na zorganizování vlastní akce? Přečtěte si více o naší nabídce třídenních akcí s hotovým programem pro vaše skupiny mládeže. Organizace z České republiky a z Německa (bez ohledu na to, zda se jedná o stávající nebo novou spolupráci) se v rámci námi připraveného programu setkají na tři po sobě jdoucí dny, aby se vzájemně poznaly nebo obnovily vztahy, vyměnily si informace o vlastní práci a strukturách a inspirovaly mladé lidi k přeshraniční spolupráci. Účast na akci je díky podpoře Velvyslanectví SRN v Praze ZCELA ZDARMA.

Nebo se přidejte do naší nové facebookové skupiny "Výměna je Austausch", kde pravidelně poskytujeme tipy na česko-německé výměny a kde i vy můžete sdílet své zkušenosti nebo pokládat dotazy.

______________________________________________________________________________________________________

Mimořádná nabídka Česko-německého fondu budoucnosti

 

Ve spolupráci s Česko-německým fondem budoucnosti (ČNFB) je možné žádat o kofinanování projektů z programu Začínáme!
Kromě standardních kritérií pro poskytnutí příspěvku musí podpořené projekty splňovat následující kritéria:

 • Program je určen pro školní i mimoškolní aktéry se sídlem v České republice i Německu, kteří u ČNFB o příspěvek dosud nežádali

 • nebo žádali, ale projekt podávají s novým projektovým partnerem,

 • ale chtějí obnovit své setkávací aktivity po jejich přerušení, ke kterému došlo ze závažných důvodů (např. kvůli pandemii koronaviru).

Maximální výše podpory je 125 000 Kč nebo 5000 € a může tvořit až 70 % celkových nákladů. Celkové náklady projektu nesmí přesáhnout 100 000 Kč.
Žádosti se podávají průběžně mimo obvyklé lhůty a rozhodnuto o nich bude ve zkráceném termínu.

Kontaktní osobou pro školní a vzdělávací projekty je paní Ingrid Koděrová.

 Podrobné informace o Programu ČNFB Začínáme!

 
 

Aktuality

Akce

Nepřehlédněte

Česko-německé dětské tábory a akce pro mládež v létě 2024

Buďte v obraze

Newsletter s aktualitami do vaší emailové schránky: 

Následující pole jsou skryta bežnému zobrazení a jejich vyplnění bude mít za následek zařazení Vašeho příspěvku mezi Spamy.

Sledujte nás: