Akce

 • Pomníky a místa paměti. Jak jim rozumět a jak je pomocí digitálních metod didakticky využít na příkladu otevření česko-bavorské hranice v letech 1989/1990 (22. 9. – 15. 12. 2020) Typ akce: tematický seminář
  Oblast: Školská oblast
  Místo konání: ZČU Plzeň a Univerzita Pasov
  Termín: 22.9.2020 - 15.12.2020 (ZS 2020/2021)
  Cílová skupina: studenti ZČU a Univerzity Pasov
  Počet účastníků: max. 15 studentů
  Anotace:

  Zajímají vás moderní dějiny česko-německých vztahů? Baví vás pátrat po původu a smyslu existence historických pomníků? Toužíte více porozumět tomu, jaké pocity zažívají vaši rodiče a prarodiče, když „překračují státní hranici“? Chtěli byste si osvojit nové výukové metody založené na využití digitálních prostředků? Uvítáte vzájemnou výměnu svých znalostí a zkušeností se studenty z pasovské univerzity? Pokud ano, je tento seminář určený právě vám.

  Co se naučíte:

  • kriticky promýšlet smysl a význam památníků ve vztahu k době jeho vzniku, k současnosti, k uměleckému pojetí i okolní krajině
  • vnímat historické proměny česko-bavorské hranice v průběhu 20. století a jejich dopad na zdejší obyvatelstvo, kulturu a přírodu
  • tvůrčím způsobem využívat digitální metody ve školní výuce, k popularizace historie či vedení exkurzí na česko-německá místa paměti

  Co ještě získáte:

  • rozvinete a upevníte své komunikační, jazykové, mediální a interkulturní kompetence, stejně jako schopnost samostatné práce i práce v týmu
  • nové přátele a kontakty
  • 2 kredity a certifikát o absolvování akreditovaného semináře v programu Celoživotní vzdělávání ZČU Více informací a sylabus semináře viz níže
  • získané kredity mohou být uznány v rámci předmětu KNJ/HKNO v letním semestru 2021

  Cena: ZDARMA
  Google Maps lokalita: 49.7236, 13.3515

  Semestrální seminář pro studenty ZČU Plzeň a Univerzity Pasov. Akreditace Radou celoživotního vzdělávání ZČU (2 kredity).

  Zimní semestr 2020/2021  (úterý od 10.15 - 11.45 hod.)

  Kurz je určen studentům ZČU (všech fakult a studijních programů). Zvláště vhodný je pro studující historie, němčiny i výtvarné kultury nebo multimédií.

  Kdo ho povede: PhDr. Jiří Stočes, PhD. (KNJ FPE ZČU) - garant, hlavní vyučující.

  Seminář společně připravují vyučující ZČU a Univerzity Pasov. Část semináře povedou kolegové z Pasova (prof. Andreas Michler, Mgr. Miloslav Man a Judith M. Rösch, M. A.).   

  O čem to bude:  Kurz propojuje v jeden celek tři základní témata – pomníky a místa paměti, otevření česko-bavorské hranice před 30 lety a didaktické využití multimediálních digitálních metod. Obdobně zaměřený seminář bude probíhat také na Univerzitě Pasov. Obě skupiny budou ve vzájemném kontaktu a v závěru semestru se společně setkají při společné exkurzi k vybranému hraničnímu přechodu (například Lísková/Höll nebo Železná Ruda/Bayerisch Eisenstein). Zde budou pracovat na společných úkolech v smíšených česko-německých skupinách. 

  Znalost němčiny není podmínkou. Seminář bude veden v češtině, případně tlumočen.

  Přihlašování do 15. 9. 2020 pomocí našeho online formuláře

  Dotazy rádi zodpovíme na vagnerova@tandem-org.cz (telefonicky momentálně pouze po předchozí domluvě emailem) 

  Více informací k projektu najdete na webu Tandem: Přepni (se) na historii

   

 • Němčina nekouše - jednodenní seminář jazykové animace pro učitele českého jazyka (1. 10. – 30. 11. 2020) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: bude upřesněno
  Termín: podzim 2020
  Odpovědné osoby:

  Michaela Kořánová


  Cílová skupina: učitelé českého jazyka z německých škol
  Cíle: seznámení s metodou jazykové animace a její aplikace při výuce českého jazyka jako motivační prvek při volbě češtiny jako dalšího cizího jazyka
  Počet účastníků: 10–20 učitelů českého jazyka z německých
  Anotace:

  teoretické základy jazykové animace, modelové situace v praxi


  Cena: zdarma
  Google Maps lokalita: 50.8266, -4.5436

  Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem pořádá jednodenní seminář jazykové animace pro učitele českého jazyka v Německu. Po absolvování tohoto semináře mohou učitelé sami motivovat své žáky k češtině pomocí jazykové animace. 

  Předběžný program:

  - představení Tandemu, představení projektu Němčina nekouše a jazykové animace v teorii a praxi

  - seznámení s metodickou publikací

  - praktický nácvik motivační jazykové animace s aplikováním nových poznatků

  - modelování reálné situace výuky s rozdělením rolí žáků a pedagogů

  - krátké hodnocení aktivit

  - prezentace vlastních interaktivních výukových metod

  - krátká evaluace, rozloučení a předání osvědčení

  Jazyková animace je nekonvenční a zábavná metoda, která přispívá k odbourávání strachu z mluvení a případných komunikačních bariér a mylných představ spojených s obtížností jazyka sousedního státu. Nejedná se přitom o systematické učení cizího jazyka. Těžiště je kladeno na výsledek komunikační situace, ne na jazykovou správnost. Jazyková animace mmj. zřetelně zkracuje čas, který je třeba k vzájemnému poznání a překonání nejistoty při bezprostřední konfrontaci s cizím rodilým mluvčím v běžných životních situacích. Pomáhá účastníkům vědoměji vnímat jak vlastní, tak cizí jazyk.

  Datum a místo konání bude upřesněno.

 • Kontaktní a informační seminář s exkurzí do přeshraničního zařízení (22.–23. 10. 2020) Typ akce: kontaktní seminář
  Oblast: Předškolní oblast
  Místo konání: SRN, Bavorsko
  Termín: 22.–23. 10. 2020
  Odpovědné osoby:

  Martina Petrakovičová Natalie Käser


  Cílová skupina: pedagogové MŠ a ŠD z České republiky a Bavorska
  Cíle: Seznámení s projektem Výměna pedagogů mateřských škol a školních družin, exkurze do předškolního zařízení v sousední zemi a informace o předškolním vzdělávání v Čechách a Bavorsku, první kroky k navázání přeshraničního partnerství
  Počet účastníků: 5 z ČR a 5 z Bavorska
  Anotace:

  Seminář se koná v rámci Projektu česko-bavorských výměn pedagogů a nabízí setkání s bavorskými kolegy, informace o bavorském předškolním vzdělávání včetně dopolední hospitace v bavorské MŠ (mezitím bavorští pedagogové navštíví českou školku), inspiraci, vzájemnou výměnu zkušeností, informace o možnostech financování česko-německých projektů – zaměřených nejen na výměnu pedagogů, ale i na přeshraniční výměny dětí

  VZHLEDEM K VÝVOJI PANDEMICKÉ SITUACE SE SEMINÁŘ V TOMTO FORMÁTU S NÁVŠTĚVOU PŘESHRANIČNÍHO ZAŘÍZENÍ NA PODZIM NEUSKUTEČNÍ. 


  Google Maps lokalita: 48.7904, 11.4978

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem Info

 • 20 let Programu podpory odborných praxí - akce byla přesunuta na 23.09.2021 (22. 10. 2020) Typ akce: příležitostná akce
  Oblast: Odborné praxe
  Místo konání: Vlašská 19, 118 00 Praha 1-Malá Strana
  Termín: 22. 10. 2020
  Odpovědné osoby:

  Jarmila Půbalová, Marius Meier, Natalie Käser, Irena Becker


  Cílová skupina: bývalí praktikanti, instituce zapojené do Programu podpory odborných praxí, jazykoví animátoři realizující přípravné dny
  Cíle: vzájemné setkání, upevnění vztahů
  Počet účastníků: praktikanti, školy, zástupci firem, jazykoví animátoři
  Anotace:

  Slavnostní setkání u příležitosti 20 let existence Programu podpory odborných praxí pod záštitou velvyslance SRN v Praze, pana Dr. Christopha Isranga. Vedle vystoupení vážených hostů z řad donátorů a praktikantů, proběhne pódiová diskuze s odborníky. Akce se uskuteční od 13 - 17hod. Bližší program bude včas zveřejněn.

  Akce byla přesunuta na 23.09.2021.

  Budeme se na Vás těšit!


  Cena: zdrama
  Google Maps lokalita: 50.0873, 14.3981

  Slavnostní setkání u příležitosti 20 let existence Programu podpory odborných praxí pod záštitou velvyslance SRN v Praze, pana Dr. Christopha Isranga.

  Vedle vystoupení vážených hostů z řad donátorů a praktikantů, proběhne pódiová diskuze s odborníky.

 • Online setkání s výměnou zkušeností v oblasti odborných praxí (22. 10. 2020) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Odborné praxe
  Místo konání: online
  Termín: 22. 10. 2020
  Odpovědné osoby:

  Jarmila Půbalová, Marius Meier, Irena Becker, Natalie Käser


  Cílová skupina: odborné školy zapojené do Programu podpory odborných praxí
  Cíle: sdílení zkušeností, výhled do budoucna
  Počet účastníků: odborné školy zapojené do Programu podpory odborných praxí
  Cena: zdarma
  Google Maps lokalita: 36.4167, -94.222

  Online setkání s výměnou zkušeností proběhne ve čtvrtek 22. října 2020 od 13:00 – 15:00 hodin přes aplikaci ZOOM.

  Online setkání bude tlumočeno.

  Tématem online setkání bude kromě výměny zkušeností jedno velké téma, a sice „Česko-německé mobility v současné době – jak mohou být realizovány?“.

  Těšíme se na nápady na možná řešení, diskuze a podněty, v čem by Vám mohl Tandem pomoci. Přihlášku na online setkání vyplňujte do 8. října 2020.

   

 • Informační den pro mimoškolní organizace (1.–30. 11. 2020) Typ akce: informační den
  Oblast: Mimoškolní oblast
  Místo konání: Ústecký kraj
  Termín: 1.–30. 11. 2020
  Odpovědné osoby:

  Michaela Dryjová


  Cílová skupina: pracovníci s mládeží z Karlovarského a Ústeckého kraje
  Počet účastníků: 20
  Anotace:

  Motivace mimoškolních organizací k přeshraniční spolupráci, informace o možnostech financování


  Google Maps lokalita: 50.6119, 13.787

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem Info

 • Základní školení jazykové animace (5.–8. 11. 2020) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Jugendherberge Plauen
  Termín: 5.–8. 11. 2020
  Odpovědné osoby:

  Lucie Schneiderová Marius Meier


  Cílová skupina: zájemci o realizaci jazykové animace s dobrými znalostmi českého a německého jazyka
  Cíle: vyškolení nových jazykových animátorů pro česko-německé výměny mládeže
  Počet účastníků: 20
  Anotace:

  Z DŮVODU AKTUÁLNÍCH OPATŘENÍ SE TERMÍN ŠKOLENÍ RUŠÍ A JE PŘESUNUT NA TERMÍN 6. - 9. 5. 2021.


  Cena: 1600 kč
  Google Maps lokalita: 50.4947, 12.1333

  Jazyková animace je nekonveční a hravá metoda, která podněcuje zájem o jazyk, kulturu a lidi ze sousední země. Zábavným způsobem se snaží přiblížit základy cizího jazyka a prohloubit již získané jazykové znalosti. Usnadňuje komunikaci ve smíšených skupinách, pomáhá překonávat ostych při používání cizího jazyka a obavy z chyb a posiluje schopnost účastníků uvědomovat si nejrůznější způsoby dorozumění.

  Školení česko-německé jazykové animace nabízí účastníkům možnost seznámit se s touto hravou, nevýukovou metodou a vyzkoušet si různé aktivity vhodné pro využití při česko-německých  projektech, výměnách a setkáních ve školské i mimoškolní oblasti, ve výuce němčiny jako cizího jazyka, ale i společných kulturních akcích apod.

  Kurz je určen pro 20 účastníků:

  • kteří jsou starší 18 let,

  • které baví práce s jazykem,

  • kteří mají zkušenosti z oblasti práce s dětmi a mládeží nebo jsou členy spolků, sdružení a jiných iniciativ na poli česko-německé spolupráce,

  • kteří se chtějí dále vzdělávat a zúčastnit se i navazujícího školení,

  • kteří chtějí animovat pro Tandem.

   

  Časový rámec:

  čtvrtek, 5. listopadu 2020: začátek programu v 15.30

  neděle, 8. listopadu 2020: konec programu ve 13.00

   

  Pro přihlášení použijte prosím formulář.

  Informace v češtině naleznete v tomto letáku.

  Přihlášky účastníků z Německa přijímá Tandem Regensburg.

  Uzávěrka přihlášek je v pátek 9. října 2020.

   

 • Online setkání jazykových animátorů (6.–7. 11. 2020) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: online
  Termín: 6.–7. 11. 2020
  Odpovědné osoby:

  Marius Meier Lucie Schneiderová


  Cílová skupina: jazykoví animátoři
  Google Maps lokalita: 36.4167, -94.222

  Ve dnech 6.-7.11. proběhne online setkání jazykových animátorů.

  Toto setkání bude mít dvě části:

  V pátek 6.11. proběhne online seminář rétoriky - tento kurz bude zaměřen na mluvený projev. Program začne od 15:00 a skončí v 17:30

  V sobotu 7.11. proběhne seminář online jazykové animace. Na tomto semináři si vyzkoušíte online aktivity jazykové animace, bude zde dostatečný prostor pro diskuzi a výměnu zkušeností.

  Program začne od 9:30 a skončí v 12:30.

  V sobotu po skončení oficiálního programu zůstane online místnost otevřená pro neformální diskuzi.

  Akce se dále připravuje.

   

 • Seminář s workshopy pro předškolní pedagogy (6.–7. 11. 2020) Typ akce: metodický seminář
  Oblast: Předškolní oblast
  Místo konání: Furtmayrstraße 1, 93053 Regensburg
  Termín: 6.–7. 11. 2020
  Odpovědné osoby:

  Martina Petrakovičová,  Natalie Käser


  Cílová skupina: Zřizovatelé a pedagogové předškolních zařízení z Česka a Německa
  Cíle: Motivace předškolních zařízení k přeshraniční spolupráci; navázání kontaktů mezi českými a německými pedagogy; obohacení pedagogické praxe o nové metodické impulzy
  Počet účastníků: 10 z České republiky + 10 z Německa
  Anotace:

  - seznámení s nabídkou Tandemu a možnostmi financování česko-německých projektů v předškolní oblasti - workshopy na metody využitelné pro česko-německá setkání předškolních dětí - výměna pedagogických zkušeností

  VZHLEDEM K PROTIPANDEMICKÝM OPATŘENÍM SE SEMINÁŘ V TOMTO FORMÁTU NEUSKUTEČNÍ. CHYSTÁME VŠAK ONLINE SETKÁNÍ K PROGRAMU ODMALIČKA. SLEDUJTE PROSÍM AKTUALITY NA NAŠEM WEBU.


  Cena: zdarma
  Google Maps lokalita: 49.0105, 12.1023

  Ve dnech 6.-7. 11. 2020 proběhne v Hotelu Ibis v Regensburgu česko-německý seminář pro zřizovatele a pedagogy zařízení pracujících s dětmi do šesti let. Těžištěm akce budou dva workshopy zaměřené na metody práce s jazykem u předškolních dětí. Účastníci se rovněž seznámi s nabídkou Tandemu a programy podpory přeshraniční spolupráce v předškolní oblasti. Prostor bude vyhrazen i výměně pedagogických zkušeností a plánování společných přeshraničních projektů.

  Seminář proběhne v českém a německém jazyce, jednotlivé části budou simultánně tlumočeny. Účast na semináři je zdarma. Tandem převezme náklady na ubytování a stravu. Náklady na dopravu může Tandem podpořit do výše 520 Kč (20 €).

  Účastníci z České republiky se mohou přihlašovat pomocí tohoto online formuláře.

   

  Seminář se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti a Bavorského ministerstva práce a sociálních věcí.

 • Příběhy lidí a míst. Digitální média ve výuce historie na příkladu plzeňských obětí holocaustu (9.–16. 11. 2020) Typ akce: tematický seminář
  Oblast: Školská oblast
  Místo konání: online
  Termín: 9.–16. 11. 2020
  Odpovědné osoby:

  Mgr. Tereza Vágnerová


  Cílová skupina: Učitelé zejm. SŠ, ZŠ druhý stupeň z Plzeňského, Jihočeského nebo Karlovarského kraje.
  Cíle: vybavit vyučující metodami opírajícími se o využití digitálních médií ve výuce historie
  Počet účastníků: 10 ČR +10 Německo
  Anotace:

  Praktické a teoretické seznámení učitelů s možnostmi moderní a mediální výuky (dějepisu), praktické využití získaných poznatků a kompetencí ve vlastní výuce. Praktické ukázky mediálního zpracování tématu a jejich možnosti využití ve výuce regionální historie a tvorbě vzdělávacích produktů a programů. Digitální a výukové metody a vzdělávací nabídka organizací a konkrétní projekty se zaměřením na práci s pomníky a památnými místy. Jak pracovat se zahraničními a českými internetovými platformami, databázemi vzpomínek a svědectvími pamětníků důležitých historických událostí 20. století (přeživších holocaustu a dalších pamětníků) a jejich využití ve výuce.


  Cena: Zdarma

  Seminář je společný pro učitele z Čech a Německa, kteří mají zájem o česko-bavorskou regionální historii, práci na památných místech a mediální vzdělávání. Stavíme na dialogu mezi účastníky a motivujeme je nahlédnout na dějinné události z více perspektiv. Cíle semináře:

  • tematizovat události spojené s rasovým násilím za druhé světové války v příhraničním regionu a zabývat se způsobem jejich připomínání v minulosti i současnosti
  • vybavit vyučující metodami opírajícími se o využití digitálních médií ve výuce
  • vyzkoušení digitálních výukových, pracovních a prezentačních konceptů v praxi
  • kritická reflexe využívání médií a prostředků digitalizace ve výuce

  Znalost němčiny není podmínkou. Seminář bude tlumočen.

   

  Přihlašování do 27.10. 2020 pomocí našeho online formulář

  Více informací k projektu najdete na webu Tandem: Přepni (se) na historii

  Dotazy rádi zodpovíme na vagnerova@tandem-org.cz

  Program a časový harmonogram

   

Aktuality

 • 20. 10. 2020 On-line modul diverzity
  V termínu 12.11.2020 proběhne online workshop diverzity. Obsahem bude seznámení s konceptem vědomé práce s diverzitou ve vzdělávání a jeho rozšiřování mezi cílové skupiny Tandemu a v široké veřejnosti.
 • 20. 10. 2020 Pozvánka na online závěrečnou konferenci projektu "Art&Science"
  Česko-německo-polský prjekt Lanterna futuri zve na závěrečnou konferenci projektu "Art&Science", která se bude konat ONLINE v termínu 4. a 5. 11. 2020 vždy v čase 13:45 - 17h.
 • 20. 10. 2020 Online setkání jazykových animátorů
  Ve dnech 6.-7.11.2020 proběhne online setkání jazykových animátorů. Obsahem setkání bude seminář rétoriky a workshop online jazykové animace.

Doporučujeme

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte přihlášku k odběru newsletteru.

YouTube   twitter

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita

Voš Plzeň