Česko-německá jazyková animace je nekonvenční a hravá metoda, která:

  • podněcuje zájem o jazyk, kulturu a lidi ze sousední země
  • zábavným způsobem přiblížuje základy cizího jazyka a prohlubuje již získané jazykové znalosti
  • usnadňuje komunikaci ve smíšených skupinách
  • pomáhá překonávat ostych při používání cizího jazyka a obavy z chyb
  • posiluje schopnost účastníků uvědomovat si nejrůznější způsoby dorozumívání
  • podporuje iniciativu a kreativitu účastníků, kteří jsou do jazykové animace aktivně zapojeni
  • je vhodná pro začátečníky i pokročilé

(Primárním) cílem jazykové animace není někoho cizí jazyk naučit, nýbrž mu jazyk přiblížit a při tom posílit povědomí o vlastním jazyce.

Jazykovou animaci je také možné realizovat v online formě.

Česko-německá jazyková animace má své vlastní stránky: www.jazykova-animace.info. Najdete na nich podrobné informace o jazykové animaci, vzdělávacím procesu jazykových animátorů Tandemu a jejich osobní profily. Kromě toho web obsahuje i celou řadu dokumentů ke stažení, mj. sbírky her a aktivit, základní dokument Koncept česko-německé jazykové animace u Tandemu nebo také oblíbenou mobilní aplikaci "Do kapsy".


 

Interkulturní vzdělávání, resp. vědomá práce s diverzitou ve vzdělávání

Jedním z cílů česko-německé jazykové animace je vzbudit zájem o kulturu a jazyk sousední země. Proto začleňuje do programu informace o reáliích Německa a Česka. V programu jazykové animace se mohou objevit např. městská rallye, kvízy, práce se slepou mapou, hudba apod.

Prostřednictvím aktivit čerpajících z konceptu interkulturního vzdělávání, resp. vědomé práce s diverzitou se podporuje proces učení, účastníci - uživatelé různých jazyků - si utvoří jasnější představu o tom, co mají společné a v čem se naopak odlišují, a zároveň se učí pracovat s vlastními pocity, názory a postoji. Mohou překonat obavy z používání cizího jazyka či obavy ze setkání s mluvčími sousedního jazyka a korigovat tak mylné či stereotypní představy. Tímto způsobem se nejen rozšiřuje aktivní slovní zásoba, ale také se posiluje motivace účastníků k poznávání jinakosti. Více o konceptu vědomé práce s diverzitou ve vzdělávání mládeže naleznete zde.

 

Ocenění

LabelTandem Plzeň získal v roce 2008 Evropskou jazykovou cenu Label za inovativní projekt v oblasti jazykového vzdělávání (kurzy pro jazykové animátory). Tandem Regensburg získal v roce 2006 Evropskou jazykovou cenu Label za inovační přístup při zprostředkování jazyka v rámci Programu podpory odborných praxí.


Zájemci o realizaci jazykové animace mohou vyplnit:

  1. obecný poptávkový formulář: pro zájemce o jazykové animace mimo níže uvedené projekty
  2. poptávkový formulář pro projekt Němčina nekouše: pro zájemce o jazykové animace v rámci projektu Němčina nekouše
  3. poptávkový formulář pro program Jazyková animace pro všechny: pro školy a organizace, které získaly finanční podporu z Fondu budoucnosti v rámci programu Jazyková animace pro všechny

S dalšími dotazy se lze obrátit na koordinátora jazykových animátorů na e-mailové adrese: info@jazykova-animace.info.

Aktuality

Akce

Nepřehlédněte

Česko-německé dětské tábory a akce pro mládež v létě 2024

Buďte v obraze

Newsletter s aktualitami do vaší emailové schránky: 

Následující pole jsou skryta bežnému zobrazení a jejich vyplnění bude mít za následek zařazení Vašeho příspěvku mezi Spamy.

Sledujte nás: