Němčina nekouše

Jazyková animace na ZŠ a víceletých gymnáziích

(Projektbeschreibung auf Deutsch, Website Tandem Regensburg)


Projekt Němčina nekouše (německá obdoba Nachbar. Sprache? Tschechisch!) spustil Tandem Plzeň již v roce 2012.

Cílem projektu je zvýšit zájem o výuku němčiny na českých školách základního vzdělávání, stejně jako zvýšit zájem o český jazyk na německých školách. Tento cíl Tandem úspěšně naplňuje pomocí metody česko-německé jazykové animace společně s využitím dalších nástrojů.

V roce 2016 se jazykové animace tohoto motivujícího typu v určité míře rozšířily i na střední (odborné) školy a ve spolupráci s firemní sférou vznikl projekt Němčina nad zlato.


Komu je projekt určen?

Školám, které dosud nemají zkušenost s jazykovou animací, případně by rády zavedly výuku německého/českého jazyka a bojují s nedostatečným zájmem ze strany žáků/rodičů; ale i školám, které jsou již v projektu zapojené, aby mohly i nadále podpořit zájem o německý/český jazyk. 

 • Žákům českých ZŠ (2. stupeň) a odpovídajícím ročníkům nižších gymnázií
 • Žákům německých škol (Realschulen, Gesamtschulen, Mittelschulen a nižší gymnázia)
 • Rodičům těchto žáků
 • Vyučujícím německého jazyka
 • Vyučujícím českého jazyka

Nabídka projektu

Jazyková animace

Česko-německá jazyková animace je metoda, kterou se Tandem zabývá již řadu let a která pomáhá žákům překonat ostych z učení se cizí řeči a odbourává představu o tom, že je němčina/čeština obtížně zvládnutelný jazyk. Animace zpestřuje standartní výuku a podněcuje u žáků zájem o jazyk druhé země a její kulturu. Zde naleznete bližší informace o metodě česko-německé jazykové animace.

V rámci projektu probíhá bezplatná realizace jazykových animací přímo v prostorách školy. Animace je primárně určena žákům, kteří se teprve rozhodují o volbě druhého cizího jazyka a motivuje je ke zvolení si právě řeči dané sousední země. Stejně tak motivuje žáky z ročníků, kteří se již němčinu/češtinu učí a pomáhá jim tak v probhlubování zájmu o daný jazyk. Jazykoví animátoři vyškolení pro tuto věkovou skupinu žáků při animacích zohledňují její specifika.

Na německé straně je projekt určen všem zmiňovaným druhům škol s cílem podpořit jazykovou animací jakoukoliv formu výuky českého jazyka.

Prezentace pro rodiče

V rámci projektu nabízí Tandem bezplatnou prezentaci pro rodiče žáků (např. v rámci školou organizovaných rodičovských schůzek). Animátoři krátkou formou rodiče seznamují s faktickými důvody, proč je užitečné a praktické učit se v dnešní době německý/český jazyk.

Pro objednání bezplatné jazykové animace pro žáky nebo prezentace pro rodiče vyplňte prosím tento poptávkový formulář.


Semináře dalšího vzdělávání pro pedagogy

Pro pedagogy, kteří se chtějí s česko-německou jazykovou animací blíže seznámit, realizuje Tandem jednodenní vzdělávací semináře, (pro němčináře akreditované MŠMT). Na seminářích se účastníci seznámí s metodou jazykové animace a také si ji prakticky osvojí tak, aby ji mohli sami aplikovat v rámci vlastní výuky německého/českého jazyka.

Každý se rok se zpravidla konají dva semináře pro vyučující němčiny na českém území a jeden seminář pro vyučující češtiny na německém území. Konkrétní informace o aktuálně připravovaných seminářích naleznete ZDE.


Motivace pro němčinu - materiály

V rámci projektu vznikla publikace Němčina nekouše - Motivace k výuce německého jazyka na základních školách prostřednictvím jazykové animace. Jedná se o metodickou příručku k samostatným realizacím česko-německých jazykových animací, kterou mohou učitelé využívat při své práci v hodinách. Obsahem jsou popisy motivujících aktivit a praktické pomůcky podněcující u žáků zájem o německý jazyk. Tato publikace se pravidelně doplňuje o nové aktivity a je možné si ji z e-shopu Tandemu stáhnout zdarma.

Dále je k dispozici informační leták projektu, v němž jsou mimo jiné shrnuty důvody, proč je důležité učit se německy. Leták je možné zdarma stáhnout a volně šířit.

Němčina nekouše - informační leták projektu

Motivace pro aktivity a setkání v ONLINE prostoru vypracoval Tandem v souvislosti s Covid19 a slouží jako podpůrná podpora pro učitele i do budoucna.


Podpora

Záštita ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Projekt finančně podporuje:Česko-německý fond budoucnosti a Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze v rámci kampaně Šprechtíme.

 

 


Eva WagnerováProjekty Němčina nekouše a Němčina nad zlato
Michaela Kořánová
e-mail: koranova@tandem-org.cz
telefon: +420 377 634 764
skype: nemcinanekouse

Aktuality

 • 20. 10. 2020 On-line modul diverzity
  V termínu 12.11.2020 proběhne online workshop diverzity. Obsahem bude seznámení s konceptem vědomé práce s diverzitou ve vzdělávání a jeho rozšiřování mezi cílové skupiny Tandemu a v široké veřejnosti.
 • 20. 10. 2020 Pozvánka na online závěrečnou konferenci projektu "Art&Science"
  Česko-německo-polský prjekt Lanterna futuri zve na závěrečnou konferenci projektu "Art&Science", která se bude konat ONLINE v termínu 4. a 5. 11. 2020 vždy v čase 13:45 - 17h.
 • 20. 10. 2020 Online setkání jazykových animátorů
  Ve dnech 6.-7.11.2020 proběhne online setkání jazykových animátorů. Obsahem setkání bude seminář rétoriky a workshop online jazykové animace.

Doporučujeme

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte přihlášku k odběru newsletteru.

YouTube   twitter

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita

Voš Plzeň