Němčina nekouše

Jazyková animace na ZŠ a víceletých gymnáziích

(zde Projektbeschreibung auf Deutsch)

Projekt Němčina nekouše (německá obdoba Nachbar. Sprache? Tschechisch!) spustil Tandem Plzeň již v roce 2013.

Cílem projektu je zvýšit zájem o výuku němčiny na českých školách základního vzdělávání, stejně jako zvýšit zájem o český jazyk na německých školách. Tento cíl Tandem úspěšně naplňuje pomocí metody česko-německé jazykové animace společně s využitím dalších nástrojů.

V roce 2016 se jazykové animace tohoto motivujícího typu rozšířily i na střední (odborné) školy a ve spolupráci s firemní sférou vznikl projekt Němčina nad zlato.

Komu je projekt určen?

Školám, které dosud nemají zkušenost s jazykovou animací, případně by rády zavedly výuku německého/českého jazyka a bojují s nedostatečným zájmem ze strany žáků/rodičů; ale i školám, které jsou již v projektu zapojené, aby mohly i nadále podpořit zájem o německý/český jazyk. 

  • Žákům českých ZŠ (2. stupeň) a odpovídajícím ročníkům nižších gymnázií,
  • žákům německých škol (Realschulen, Gesamtschulen, Mittelschulen a nižší gymnázia),
  • vyučujícím německého jazyka,
  • vyučujícím českého jazyka.

Nabídka projektu

Jazyková animace

Česko-německá jazyková animace je metoda, kterou se Tandem zabývá již řadu let a která pomáhá žákům překonat ostych z učení se cizí řeči a odbourává představu o tom, že je němčina/čeština obtížně zvládnutelný jazyk. Animace zpestřuje standartní výuku a podněcuje u žáků zájem o jazyk druhé země a její kulturu.

V rámci projektu probíhá realizace jazykových animací přímo v prostorách školy. Animace je primárně určena žákům, kteří se teprve rozhodují o volbě druhého cizího jazyka a motivuje je ke zvolení si řeči právě dané sousední země. Stejně tak motivuje žáky z ročníků, kteří se již němčinu/češtinu učí a pomáhá jim v prohlubování zájmu o daný jazyk. Jazykoví animátoři vyškolení pro tuto věkovou skupinu žáků při animacích zohledňují její specifika.

Na německé straně je projekt určen všem zmiňovaným druhům škol s cílem podpořit jazykovou animací jakoukoliv formu výuky českého jazyka.

Školy si mohou také objednat česko-německou animaci realizovanou v rámci projektu ONLINE.

Pro objednání jazykové animace pro žáky vyplňte prosím tento poptávkový formulář.

Doporučené honoráře jazykových animátorů Tandemu naleznete ZDE. Prosím zohledněte po domluvě s animátorem také finance na jeho cestu.

Jedna jazyková animace = 45 minut a je pro skupinu 25, max 30 žáků.

Semináře dalšího vzdělávání pro pedagogy

Pro pedagogy, kteří se chtějí s česko-německou jazykovou animací blíže seznámit, realizuje Tandem jednodenní vzdělávací semináře, (pro němčináře akreditované MŠMT). Na seminářích se účastníci seznámí s metodou jazykové animace a také si ji prakticky osvojí tak, aby ji mohli aplikovat v rámci vlastní výuky německého/českého jazyka.

Konkrétní informace o aktuálně připravovaných seminářích naleznete ZDE.

Motivace pro němčinu - materiály

V rámci projektu vznikla publikace Němčina nekouše - Motivace k výuce německého jazyka na základních školách prostřednictvím jazykové animace. Jedná se o metodickou příručku k samostatným realizacím česko-německých jazykových animací, kterou mohou učitelé využívat při své práci v hodinách. Obsahem jsou popisy motivujících aktivit a praktické pomůcky podněcující u žáků zájem o německý jazyk. Tato publikace se pravidelně doplňuje o nové aktivity a je možné si ji z e-shopu Tandemu stáhnout zdarma.

Dále je k dispozici informační leták projektu, v němž jsou mimo jiné shrnuty důvody, proč je důležité učit se německy. Leták je možné zdarma stáhnout a volně šířit. Němčina nekouše - informační leták projektu.

Motivační aktivity pro animování a setkávání v ONLINE prostoru vypracoval Tandem v souvislosti s Covid19 a slouží jako podpůrná podpora pro učitele i do budoucna.

Podpora

Záštita ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Projekt přes 10 let (až do roku 2023) finančně podporoval: Česko-německý fond budoucnosti a Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze v rámci kampaně Šprechtíme.

msmt-newc  
 

Aktuality

Akce

Nepřehlédněte

Česko-německé dětské tábory a akce pro mládež v létě 2024

Buďte v obraze

Newsletter s aktualitami do vaší emailové schránky: 

Následující pole jsou skryta bežnému zobrazení a jejich vyplnění bude mít za následek zařazení Vašeho příspěvku mezi Spamy.

Sledujte nás: