Odmalička - program podpory česko-německé spolupráce v předškolní oblasti

Pravidelná a dlouhodobá setkávání českých a německých dětí do 6 let jsou důležitým přínosem ke sbližování příhraničních regionů. Setkávání dětí raného věku vedou přirozeným způsobem k prvním krůčkům na poli cizího jazyka, umožňují navázání přátelských vztahů s dětmi z druhé strany hranice a pomáhají odbourávat předsudky zděděné z dob minulých.

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem podporuje společné přeshraniční projekty českých a německých předškolních zařízení a organizací, které pracují s dětmi od tří do šesti let. Dále pořádá semináře a informační akce pro předškolní pedagogy, informuje o úspěšných projektech a pomáhá navazovat a koordinovat spolupráci zájemců podél česko-německé hranice.


 

Díky prostředkům Česko-německého fondu budoucnosti může Tandem v rámci programu Odmalička Von klein auf 2024 nabídnout finanční podporu předškolním zařízením, která chtějí s německým partnerem organizovat společná česko-německá setkání.

Cíle programu:

 • Pravidelná setkávání dětí a pedagogů z Česka a Německa
 • Výměna pedagogických zkušeností napříč hranicí
 • Poznávání kultury a jazyka sousední země

Cílový region a příjemci podpory
Do programu mohou být přihlášeny projekty realizované partnery v rámci všech krajů České republiky, Saska a Bavorska. Upřednostněny budou projekty žadatelů z okresů sousedících s česko-německou hranicí.

Do společného programu se mohou zapojit:

 • mateřské školy
 • zřizovatelé mateřských škol
 • zapsané spolky a další organizace pracující s dětmi do 6 let

U Tandemu Plzeň podávají žádosti pouze subjekty se sídlem v České republice.

Poznámka: Pro žadatele z Bavorska a Saska nabízí Tandem Regensburg obdobný program – Von klein auf Odmalička 2024. Podmínky a termíny žádostí o podporu se však liší. Informujte se prosím na stránkách www.tandem-org.de v rubrice „Förderung“.

Předmět podpory

Projekty česko-německé spolupráce předškolních zařízení mohou mít různou formu, ale musí mít jasně stanovený obsah a cíl. Tandem podpoří projekty s následujícím obsahem:

 • přeshraniční setkání dětí do 6 let (přednostně prezenčně, pokud nepůjde jinak, pak online)
 • prezenční či online setkání pedagogů MŠ za účelem přípravy či evaluace přeshraničního setkání dětí (případně i včetně krátkodobých hospitací a praxí)
 • prezenční či online seznamování dětí v raném věku s jazykem a kulturou sousední země, pokud toto doplňuje výše zmíněné formy přeshraniční spolupráce

Financování společných projektů

Projekt může být podpořen částkou max. 30 000 Kč za kalendářní rok.

Z tohoto příspěvku lze hradit především tyto náklady:

 • jízdné
 • stravné
 • honorář pro jazykového prostředníka
 • honorář pro jazykového animátora
 • materiál související se seznamováním dětí s německým jazykem v podobě paušálu ve výši 700,-CZK
 • popř. další programové náklady (po konzultaci)

Zařízení, která potřebují podporu vyšší než 30 000 Kč, mohou své projekty předkládat přímo Česko-německému fondu budoucnosti. (Kontaktní osoba ČNFB: paní Ingrid Koděrová – tel: 266 312 858.)

Přihláška do programu

 • Momentálně přijímáme přihlášky pro akce realizované do prosince 2024.

Pro přihlášení do programu nově využijte společného online formuláře, který vypníte pod tímto odkazem. Formulář je potřeba vyplnit za obě partnerská zařízení společně. Po vyplnění formulář uložte v rozpracované verzi a odkaz, který se vám vygeneroval v zápatí formuláře pošlete svému parnterskému zařízení. Partner vyplní žádost za sebe a může odeslat.

Nově je harmonogram plánovaných česko-německých aktivit a rozpočet projektu součástí přihlašovacího formuláře

 

Dokumenty ke stažení:

Podmínky podpory programu "Odmalička" 2024

Souhlas s použitím fotografií

 
Loga:

Tandem
Česko-německý fond budoucnosti

 Finanční prostředky určené na přímou podporu spolupráce předškolních zařízení na česko-německé hranici poskytuje

Česko-německý fond budoucnosti, kterému tímto velmi děkujeme.

 ZuFo

Aktuality

Akce

Nepřehlédněte

Česko-německé dětské tábory a akce pro mládež v létě 2024

Buďte v obraze

Newsletter s aktualitami do vaší emailové schránky: 

Následující pole jsou skryta bežnému zobrazení a jejich vyplnění bude mít za následek zařazení Vašeho příspěvku mezi Spamy.

Sledujte nás: