Odmalička - program podpory česko-německé spolupráce v předškolní oblasti

Z důvodu velkého zájmu a vyčerpání finančních prostředků je program podpory "Odmalička" pro rok 2024 pozastaven.

Pravidelná a dlouhodobá setkávání českých a německých dětí do 6 let jsou důležitým přínosem ke sbližování příhraničních regionů. Setkávání dětí raného věku vedou přirozeným způsobem k prvním krůčkům na poli cizího jazyka, umožňují navázání přátelských vztahů s dětmi z druhé strany hranice a pomáhají odbourávat předsudky zděděné z dob minulých.

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem podporuje společné přeshraniční projekty českých a německých předškolních zařízení a organizací, které pracují s dětmi od tří do šesti let. Dále pořádá semináře a informační akce pro předškolní pedagogy, informuje o úspěšných projektech a pomáhá navazovat a koordinovat spolupráci zájemců podél česko-německé hranice.


 

Díky prostředkům Česko-německého fondu budoucnosti může Tandem v rámci programu Odmalička Von klein auf 2024 nabídnout finanční podporu předškolním zařízením, která chtějí s německým partnerem organizovat společná česko-německá setkání.

Cíle programu:

 • Pravidelná setkávání dětí a pedagogů z Česka a Německa
 • Výměna pedagogických zkušeností napříč hranicí
 • Poznávání kultury a jazyka sousední země

Cílový region a příjemci podpory
Do programu mohou být přihlášeny projekty realizované partnery v rámci všech krajů České republiky, Saska a Bavorska. Upřednostněny budou projekty žadatelů z okresů sousedících s česko-německou hranicí.

Do společného programu se mohou zapojit:

 • mateřské školy
 • zřizovatelé mateřských škol
 • zapsané spolky a další organizace pracující s dětmi do 6 let

U Tandemu Plzeň podávají žádosti pouze subjekty se sídlem v České republice.

Poznámka: Pro žadatele z Bavorska a Saska nabízí Tandem Regensburg obdobný program – Von klein auf Odmalička 2024. Podmínky a termíny žádostí o podporu se však liší. Informujte se prosím na stránkách www.tandem-org.de v rubrice „Förderung“.

Předmět podpory

Projekty česko-německé spolupráce předškolních zařízení mohou mít různou formu, ale musí mít jasně stanovený obsah a cíl. Tandem podpoří projekty s následujícím obsahem:

 • přeshraniční setkání dětí do 6 let (přednostně prezenčně, pokud nepůjde jinak, pak online)
 • prezenční či online setkání pedagogů MŠ za účelem přípravy či evaluace přeshraničního setkání dětí (případně i včetně krátkodobých hospitací a praxí)
 • prezenční či online seznamování dětí v raném věku s jazykem a kulturou sousední země, pokud toto doplňuje výše zmíněné formy přeshraniční spolupráce

Financování společných projektů

Projekt může být podpořen částkou max. 30 000 Kč za kalendářní rok.

Z tohoto příspěvku lze hradit především tyto náklady:

 • jízdné
 • stravné
 • honorář pro jazykového prostředníka
 • honorář pro jazykového animátora
 • materiál související se seznamováním dětí s německým jazykem v podobě paušálu ve výši 700,-CZK
 • popř. další programové náklady (po konzultaci)

Zařízení, která potřebují podporu vyšší než 30 000 Kč, mohou své projekty předkládat přímo Česko-německému fondu budoucnosti. (Kontaktní osoba ČNFB: paní Ingrid Koděrová – tel: 266 312 858.)

Přihláška do programu

 • Vzhledem k velkému zájmu musíme program Odmalička - Vonkleinauf dočasně pozastavit. Pokud plánujete setkání, informujte nás prosím e-mailem jindrova@tandem-org.cz  Kateřina Jindrová

 

Dokumenty ke stažení:

 

Podmínky podpory programu "Odmalička" 2024

Souhlas s použitím fotografií

 
Loga:

Tandem
Česko-německý fond budoucnosti

 Finanční prostředky určené na přímou podporu spolupráce předškolních zařízení na česko-německé hranici poskytuje

Česko-německý fond budoucnosti, kterému tímto velmi děkujeme.

 ZuFo

Aktuality

Akce

Nepřehlédněte

Česko-německé dětské tábory a akce pro mládež v létě 2024

Buďte v obraze

Newsletter s aktualitami do vaší emailové schránky: 

Následující pole jsou skryta bežnému zobrazení a jejich vyplnění bude mít za následek zařazení Vašeho příspěvku mezi Spamy.

Sledujte nás: