• Do kapsy / Für die Hosentasche

  Vydal: Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem, 2024
  Rozsah: 192 stran
  Jazyk: český, německý
  Anotace: 16. aktualizované vydání malého jazykového průvodce pro setkání mládeže ve velikosti A6. Z obsahu: česká a německá abeceda, jazyková animace, jazyková část, slovníček, gramatika, informace o Tandemu a další. Neměl by chybět na žádné česko-německé akci!

  Publikace je také ke stažení v ČEŠTINĚ nebo v NĚMČINĚ.


 • Slepá mapa ČR nebo SRN

  Vydal: Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem, 2017
  Rozsah: mapa ČR a mapa SRN na křídovém papíře o velikosti A2
  Jazyk: český, německý
  Anotace: Skvělá pomůcka pro práci v hodinách němčiny a češtiny - pro poznávání kulturních a zeměpisných míst obou zemí.

  Náhled mapy ČR. Náhled mapy SRN.

  Cena pro veřejnost: 25 Kč/ks nebo 170 Kč/10 ks.

  Cena pro animátory Tandemu: 20 Kč/ks nebo 120 Kč/10 ks.

  Konkrétní mapy (ČR či SRN) namícháme dle požadavku kupujícího.


 • More Than Culture – Více než kultura. Diverzita v mezinárodní práci s mládeží

  Vydal: Dům zahraniční spolupráce a Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem, 2017
  Rozsah: 49 stran
  Jazyk: český
  Anotace: Publikace vysvětluje, co znamená vědomá práce s diverzitou ve vzdělávání mládeže. Vychází z toho, že každý z nás má své vlastní předsudky a v různých situacích aplikuje naučené stereotypy, škatulkuje a dává nálepky. Předsudky a stereotypy přitom není možné odbourat rychle a samovolně. Autorka německého originálu More Than Culture – Diversitätsbewusste Bildung in der internationalen Jugendarbeit Anne Sophie Winkelmann považuje za klíčové, jak se s nimi pracuje a zachází v praxi tak, aby mohla být rozvinuta vědomá práce s předsudky a aby se změnilo myšlení a jednání každého jedince.

  Česká publikace s názvem More Than Culture – Více než kultura. Diverzita v mezinárodní práci s mládeží přináší praktické tipy, podrobně představuje různé přístupy a otázkami směřuje čtenáře k sebereflexi a zamyšlení nad vlastními postoji. Ve druhé části nabízí ucelený soubor konkrétních metod pro práci s mládeží ověřených v praxi. V neposlední řadě obsahuje množství odkazů na další literaturu a doplnění o specifika českého prostředí. 

  Příručka je určena všem, kdo doprovázejí procesy učení (nejen) v mezinárodních souvislostech a při tom chápou sami sebe jako učící se jedince. Hodí se zejména jako doplnění a doprovodný materiál pro další vzdělávání k danému tématu nebo pro přímou výměnu zkušeností s dalšími multiplikátory z oblasti práce s mládeží. Pro její srozumitelnost ji ocení i zájemci z řad veřejnosti bez rozsáhlých odborných (pedagogických) znalostí.

  Publikace je také volně ke stažení v ČEŠTINĚ nebo v NĚMČINĚ.


 • Práce s mládeží v Horních Francích, Plzeňském a Karlovarském kraji

  Vydal: Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem, 2012
  Rozsah: 54 stran
  Jazyk: český, německý
  Anotace: Brožurka projektu Sousedé se stávají přáteli pojednává o práci s mládeží v Plzeňském a Karlovarském kraji a v bavorském regionu Horní Franky. Obsahem publikace je stručný přehled organizací a institucí zabývající se prací s dětmi a mládeží v daných regionech. Cílem publikace je nastínit společné rysy i odlišnosti práce s mládeží na obou stranách hranice. Publikace slouží k prvotní orientaci v dané problematice, zájemcům o česko-německou spolupráci může usnadnit hledání partnera.

  Publikace je také volně ke stažení v ČEŠTINĚ.


 • Společnou cestou ke vzpomínkám

  Vydal: Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem, 2015
  Rozsah: 168 stran
  Jazyk: český, německý
  Anotace:
  Metodické podklady k česko-německým setkáním na památných místech. Způsob zacházení s vlastní historií a ponaučení, které z ní plyne, představuje velkou výzvu. Společný přístup a česko-německá setkání mládeže na památných místech s odbornou podporou pracovníků památníků dodávají této práci více impulzů pro budoucnost. Jít „společnou cestou ke vzpomínkám“ je vždy lepší než jít sám.

  Publikace je také volně ke stažení v ČEŠTINĚ nebo v NĚMČINĚ.


 • Společnou cestou ke vzpomínkám II

  Vydal: Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem, 2021
  Rozsah: 83 stran
  Jazyk: český, německý
  Anotace:  Metodické podklady k česko-německým setkání na památných místech. Tato publikace navazuje na publikaci "Společnou cestou ke vzpomínkám". Způsob zacházení s vlastní historií a ponaučení, které z ní plyne, představuje velkou výzvu. Společný přístup a česko-německá setkání mládeže na památných místech s odbornou podporou pracovníků památníků dodávají této práci více impulzů pro budoucnost.

  Publikace je také volně ke stažení v ČEŠTINĚ nebo v NĚMČINĚ.

   


 • Moduly pro česko-německá setkání mládeže

  Vydal: Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem a Krajský kruh mládeže Horní Franky, 2013
  Rozsah: 56 stran
  Jazyk: český
  Anotace: Tato příručka byla vydána v rámci projektu Sousedé se stávají přáteli (2012–2013). Jedná se o soubor aktivit, které byly ověřeny v praxi během realizovaných česko-německých setkání a mají sloužit jako inspirace pro všechny, kteří plánují přeshraniční výměnu mládeže. Naleznete zde dvanáct modulů coby potenciálních stavebních kamenů, ze kterých lze sestavit program vlastního binacionálního setkání. Příručka vznikla ve dvou jazykových verzích.

  Stahujte volně v ČEŠTINĚ.

  Publikace je k dispozici pouze digitálně.


 • Publikace o financování česko-německých výměn mládeže

  Vydal: Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem, 2024
  Rozsah: 38 stran
  Jazyk: český
  Anotace: Publikace informuje o možnostech financování česko-německých aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží. Poskytuje přehled možných finančních zdrojů pro zájemce o mezinárodní spolupráci z řad jednotlivců, školských i mimoškolních zařízení a organizací pracujících s dětmi nebo mladými lidmi.

  Stahujte volně v ČEŠTINĚ.

  Publikace je k dispozici pouze digitálně.


 • Ukážu ti svůj svět. Česko-německé jazykové a mediální projekty pro děti od 3 do 8 let

  Vydal: Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem, 2007
  Rozsah: 148 stran
  Jazyk: český, německý
  Anotace: Dvojjazyčná publikace nabízí plno podnětů a inspirace, jak zábavnou formou s dětmi nahlédnout do sousední země. Přináší soubor tipů a materiálů, které pomohou v realizaci česko-německých jazykových a mediálních projektů začátečníkům i „zkušeným mazákům“.

  Hlavní část publikace tvoří 16 návrhů nízkoprahových jazykových a mediálních projektů. Ty si především kladou za cíl poskytnout inspiraci a praktický návod, jak prostřednictvím aktivní práce s médii realizovat společné česko-německé projekty a posílit tak přeshraniční spolupráci.

  Lucie Rohlíková z Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni a Kathrin Demmler z Institutu pro mediální pedagogiku ve výzkumu a praxi v Mnichově (SRN) se ve svých textech zamýšlejí nad tím, jak děti objevují média a jejich prostřednictvím i svět a jak je možné tento proces poznávání smysluplně podporovat.

  Jak může práce s médii u dětí od 3 do 8 let vypadat v praxi, ukazují formou komiksu návody na tvorbu stop motion filmu, audioprojektu a fotoprojektu.

  Publikace je také volně ke stažení v ČEŠTINĚ nebo v NĚMČINĚ.


 • Průvodce pamětí

  Vydal: Bundeszentrale für politische Bildung (ve spolupráci s Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem), 2013
  Rozsah: 148 stran
  Jazyk: český, německý
  Anotace: Tato publikace poskytuje čtenáři všeobecný přehled o Česku. Abecední řazení nabízí ucelené informace o geograficko-politickém uspořádání, o vzdělávacím systému, o zdravotnictví, kultuře, zvycích a mnohém dalším.

  Stahujte volně v ČEŠTINĚ nebo v NĚMČINĚ.

  Publikace je k dispozici pouze digitálně.


 • Sakypaky (dobrovolná služba v Česku, Německu a Rakousku)

  Vydal: Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem Regensburg, 2011
  Rozsah: 38 stran
  Jazyk: český, německý
  Anotace: Publikace pro všechny, kteří se zajímají o dobrovolnou službu v Česku, Německu a Rakousku. Autorkami jsou rakouská dobrovolnice Julia Panny a česká dobrovolnice Irena Czornyová, které vykonávaly od září 2005 do konce srpna 2006 Evropskou dobrovolnou službu v Plzni a Regensburgu, kde společně pracovaly na projektu česko-německého internetového portálu www.ahoj.info. V této jejich společné brožurce najdete důležité informace o dobrovolné službě - rozhovory s dobrovolníky, ale i jejich osobní motivaci, zkušenosti, pocity, zkrátka vše, co při dobrovolné službě zažily.

  Stahujte volně v ČEŠTINĚ nebo v NĚMČINĚ.

  Publikace je k dispozici pouze digitálně.


 • Eurogames

  Vydal: Sdružení Aktion West-Ost, 2014
  Rozsah: 301 listů (111 her)
  Jazyk: český, německý, anglický, polský
  Anotace: Přepracované vydání mezinárodních her pro interkulturní komunikaci zaměřené na skupinovou tématiku: tělesný kontakt, komunikace, jazyk, pohyb, národy, důvěra aj. Lze využít při všech mezinárodních setkáních mládeže.


 • EuroBridge

  Vydal: Aktion West-Ost, 2008
  Rozsah: 278 stran
  Jazyk: německý, český, polský, ruský
  Anotace: Publikace od vydavatele Eurogames - Aktion-West-Ost, na které Tandem aktivně spolupracoval a kde naleznete tipy pro mezinárodní setkání mládeže: plánování, organizace, realizace, závěr. Publikace obsahuje kapitoly: První kroky, Plánování, Realizace, Závěr, Informace o daném státě a přílohy.

  K dispozici také ke stažení ve všech jazycích najednou.


 • 10 let Programu podpory odborných praxí

  Vydal: Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem Regensburg, 2010
  Rozsah: 96 stran
  Jazyk: český, německý
  Anotace: Publikace se zaměřuje na představení sedmi příkladů dobré praxe česko-německých partnerských škol a jejich realizovaných odborných stáží. V Programu podpory odborných praxí jsou zastoupeny tyto obory: gastronomie a hotelnictví, kuchař/číšník, zpracování dřeva, pečovatelství, ekonomie/administrativa, zpracování kovů

  Publikace je také volně ke stažení v ČEŠTINĚ nebo v NĚMČINĚ.


 • Evaluace česko-německých projektů předškolních zařízení

  Vydal: Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem, 2011
  Rozsah: 96 stran
  Jazyk: český, německý
  Anotace: Publikace byla vydána v rámci ukončení projektu Odmalička – Von klein auf. Česko-německá spolupráce předškolních zařízení. Hlavním úkolem evaluace bylo vyjasnit, zda se díky uskutečněným aktivitám podařilo dosáhnout cílů projektu a jakým způsobem a do jaké míry tyto aktivity ovlivnily děti, vyučující, zřizovatele a rodiče.
   

  Publikace je také volně ke stažení v ČEŠTINĚ nebo v NĚMČINĚ.


 • Česko-německé projekty mateřských škol - příklady dobré praxe

  Vydal: Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem, 2011
  Rozsah: 33 stran
  Jazyk: český
  Anotace: Tato publikace byla vydána v rámci ukončení projektu Odmalička - Von klein auf. Česko-německá spolupráce předškolních zařízení. Jejím cílem je ukázat různorodost přeshraničních projektů pro děti ve věku 3 až 6 let z Česka, Bavorska a Saska a vyzdvihnout nasazení a schopnosti pedagogů mateřských škol a rodičů, již se na přípravě projektů podílejí. Aktivity 18 českých a německých předškolních zařízení a jedné instituce vzdělávající budoucí pedagogy mateřských škol, které v publikaci představujeme, jsme vybrali z řady úspěšných projektů realizovaných podél celé česko-německé hranice.

  Publikace je také volně ke stažení v ČEŠTINĚ nebo v NĚMČINĚ.


 • Projekt jako stavebnice – Německo a němčina pro děti od 3 do 8 let

  Vydal: Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem, 2012
  Rozsah: 102 stran
  Jazyk: český, německý
  Anotace: Publikace vznikla a byla vydána v rámci projektu Krůček po krůčku do sousední země. Slouží jako praktická příručka a zdroj informací a inspirace pro české a německé pedagogy, kteří realizují nebo mají zájem realizovat přeshraniční spolupráci s dětmi od 3 do 8 let. Jednotlivé nápady, které  připravili a vyzkoušeli zkušení pedagogové z obou zemí, jsou v publikaci představeny ve čtyřech tematických celcích: Němčina jako jazyk sousední zem“, Sousední země Německo, Setkání a Organizace projektu. Široké spektrum česko-německé spolupráce pro věkovou skupinu dětí od 3 do 8 let je zachyceno v 43 projektových modulech a sahá od tipů k navázání spolupráce se zařízením v sousední zemi přes nápady k setkávání až po konkrétní návody na jazykové aktivity a organizaci bilaterálních projektů.

  Publikace je také volně ke stažení v ČEŠTINĚ.

  Publikace je k dispozici pouze digitálně.


 • Němčina nekouše (Motivace k výuce německého jazyka na ZŠ prostřednictvím jazykové animace)

  Vydal: Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem, 2016
  Rozsah: 67 stran
  Jazyk: český
  Anotace: Metodická příručka jazykové animace Němčina nekouše byla vydána v rámci stejnojmenného projektu. Je určena zejména vyučujícím německého jazyka na základních školách a tvoří ucelený návod, jak využívat osvědčené metody česko-německé jazykové animace a s její pomocí pozitivně ovlivňovat zájem žáků o jazyk našich sousedů. Vedle metodické části, nad níž převzala didaktický dohled PhDr. Marie Müllerová, Ph.D., obsahuje brožura konkrétní popisy 48 herních aktivit. Všechny byly v praxi otestovány skupinou 30 jazykových animátorů zapojených do projektu. Jazykovou animací se Tandem zabývá již více než deset let a byl za její rozvoj oceněn evropskou jazykovou cenou Label jako inovativní projekt v oblasti jazykového vzdělávání.

  Stahujte volně v ČEŠTINĚ.

  Publikace je k dispozici pouze digitálně.


 • Pexmory - Gastronomie

  Vydal: Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem, 2011
  Rozsah: balíček 16 párů česko-německých kartiček
  Jazyk: český, německý
  Anotace: Česko-německé pexeso slouží (nejen) pedagogům nebo při jazykové přípravě pro odborné a učňovské školy, které vysílají své praktikanty do zahraničí na praxi. Hru ale jistě ocení i všichni ostatní, kteří se chtějí učit tematická slovíčka a zároveň se pobavit. Oblasti: administrativa, gastronomie, kovovýroba, učitelství MŠ, zahradnictví, zdravotnictví, zpracování dřeva.


 • Pexmory - Zdravotnictví

  Vydal: Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem, 2011
  Rozsah: balíček 16 párů česko-německých kartiček
  Jazyk: český, německý
  Anotace: Česko-německé pexeso slouží (nejen) pedagogům nebo při jazykové přípravě pro odborné a učňovské školy, které vysílají své praktikanty do zahraničí na praxi. Hru ale jistě ocení i všichni ostatní, kteří se chtějí učit tematická slovíčka a zároveň se pobavit. Oblasti: administrativa, gastronomie, kovovýroba, učitelství MŠ, zahradnictví, zdravotnictví, zpracování dřeva.


 • Pexmory - Zahradnictví

  Vydal: Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem, 2011
  Rozsah: balíček 16 párů česko-německých kartiček
  Jazyk: český, německý
  Anotace: Česko-německé pexeso slouží (nejen) pedagogům nebo při jazykové přípravě pro odborné a učňovské školy, které vysílají své praktikanty do zahraničí na praxi. Hru ale jistě ocení i všichni ostatní, kteří se chtějí učit tematická slovíčka a zároveň se pobavit. Oblasti: administrativa, gastronomie, kovovýroba, učitelství MŠ, zahradnictví, zdravotnictví, zpracování dřeva.


 • Pexmory - Administrativa

  Vydal: Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem, 2011
  Rozsah: balíček 16 párů česko-německých kartiček
  Jazyk: český, německý
  Anotace: Česko-německé pexeso slouží (nejen) pedagogům nebo při jazykové přípravě pro odborné a učňovské školy, které vysílají své praktikanty do zahraničí na praxi. Hru ale jistě ocení i všichni ostatní, kteří se chtějí učit tematická slovíčka a zároveň se pobavit. Oblasti: administrativa, gastronomie, kovovýroba, učitelství MŠ, zahradnictví, zdravotnictví, zpracování dřeva.


 • Pexmory - Kovovýroba

  Vydal: Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem, 2011
  Rozsah: balíček 16 párů česko-německých kartiček
  Jazyk: český, německý
  Anotace: Česko-německé pexeso slouží (nejen) pedagogům nebo při jazykové přípravě pro odborné a učňovské školy, které vysílají své praktikanty do zahraničí na praxi. Hru ale jistě ocení i všichni ostatní, kteří se chtějí učit tematická slovíčka a zároveň se pobavit. Oblasti: administrativa, gastronomie, kovovýroba, učitelství MŠ, zahradnictví, zdravotnictví, zpracování dřeva.


 • Pexmory - Zpracování dřeva

  Vydal: Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem, 2011
  Rozsah: balíček 16 párů česko-německých kartiček
  Jazyk: český, německý
  Anotace: Česko-německé pexeso slouží (nejen) pedagogům nebo při jazykové přípravě pro odborné a učňovské školy, které vysílají své praktikanty do zahraničí na praxi. Hru ale jistě ocení i všichni ostatní, kteří se chtějí učit tematická slovíčka a zároveň se pobavit. Oblasti: administrativa, gastronomie, kovovýroba, učitelství MŠ, zahradnictví, zdravotnictví, zpracování dřeva.


 • Pexmory - Učitelství MŠ

  Vydal: Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem Regensburg, 2013
  Rozsah: balíček 16 párů česko-německých kartiček
  Jazyk: český, německý
  Anotace: Tandem rozšířil publikační řadu česko-německých pexes PeXmory o obor učitelství MŠ. Česko-německé pexeso slouží pedagogům (nejen) mateřských škol nebo při jazykové přípravě pro odborné a učňovské školy, které vysílají své praktikanty do zahraničí na praxi. Hru ale jistě ocení i všichni ostatní, kteří se chtějí učit tématická slovíčka a zároveň se pobavit.


 • Fakta o Německu

  Vydal: Auswärtiges Amt Deutschland, 2016
  Rozsah: 176 stran
  Jazyk: český
  Anotace:
  Publikace, ve které najdete nejdůležitější informace o Německu, např. o státě a politice, vzdělávání a vědě či o kultuře nebo médiích.

  Poznámka: K dispozici také německá verze Tatsachen in Deutschland. V případě zájmu prosíme uvést do poznámky.

  Publikace je také volně ke stažení v ČEŠTINĚ.


 • CZ von A bis Z: Eine kleine Landeskunde

  Vydal: Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem, 2016
  Rozsah: 55 stran
  Jazyk: německý
  Anotace: Tato publikace nabízí uceleně seřazené všeobecné informace o Česku. Na čtenáře čekají témata jako geograficko-politické uspořádání, vzdělávací systém, zdravotnictví, kultura, média či běžný život. Publikaci doporučujeme pro základní zorientování po Česku.

  Publikace je také volně ke stažení v NĚMČINĚ.


 • Němčina se vyplatí

  Vydal: Velvyslanectví SRN v ČR, 2016
  Rozsah: 50 stran
  Jazyk: český
  Anotace: Publikace, která vznikla v rámci jazykové kampaně na podporu německého jazyka - kampaně Šprechtíme, se zaměřuje na informace o němčině v ČR. Shrnuje velmi širokou nabídku. Pro různé věkové kategorie, od školky až po dospělé, existují četné možnosti výuky němčiny na nejrůznější úrovni. A netýká se to pouze výuky, ale také volnočasových aktivit, stipendií, knihoven, výměny mládeže apod.


 • All this is Germany

  Vydal: German National Tourist Board, 2011
  Rozsah: 98 stran
  Jazyk: anglický
  Anotace: Historická místa a města - průvodce tradicí, jídlem, kulturou a přírodou Německa.


 • Dětsky hezky česky

  Vydal: Zentrum für Sprachkompetenz, 2020
  Rozsah: 166 stran
  Jazyk: český, německý
  Anotace: Tato publikace vznikla na základě projektu Jazykové kompetenční centrum pro němčinu a češtinu, který má za úkol odstranit jazykové bariéry již v útlém věku a podporovat česko-německou spolupráci. K tomu slouží metoda jazykové animace, která pomáhá především odbourat strach z „cizího" jazyka, objevovat společné rysy a používat jazyk v každodenních situacích, a to i s omezenými znalostmi. Cílové skupiny jsou rozmanité: nezáleží na tom, zda ve školce, škole či na letních táborech, v jednojazyčných nebo smíšených skupinách.

  Publikace je také volně ke stažení v ČEŠTINĚ nebo v NĚMČINĚ.

  Publikace je k dispozici pouze digitálně.


 • Čeština/Tschechisch für Realschulen und Gymnasien

  Vydal: Zentrum für Sprachkompetenz, 2020
  Rozsah: 247 stran
  Jazyk: německý
  Anotace: Učebnice je určena studentům bavorských gymnázií a středních škol, na kterých se vyučuje čeština. Součástí je nejen příběh prolínající se celou knihou, ale i jednotlivé navazující úkoly, které lze použít přímo ve výuce.

  Publikace je také volně ke stažení v NĚMČINĚ.


 • Malý německo-český slovníček / Kleines Wörterbuch Deutsch-Tschechisch

  Vydal: Zentrum für Sprachkompetenz, 2020
  Rozsah: 148 stran
  Jazyk: český, německý
  Anotace: Tento slovník ve formátu letáku oslovuje děti a mládež. Je ideální pro česko-německá setkávání. 

  Stahujte volně ČESKO-NĚMECKY. K dispozici pouze digitálně.


 • Němčina nad zlato (Motivace k výuce německého jazyka na středních školách prostřednictvím jazykové animace)

  Vydal: Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem, 2007
  Rozsah: 36 stran
  Jazyk: český
  Anotace: Metodická příručka česko-německé jazykové animace pro střední školy, která vznikla v rámci projektu Němčina nad zlato. Tento projekt, navazující na projekt Němčina nekouše, je unikátní propojením firemní a neziskové sféry. Příručka má dvě části: První představuje metodologii, jak česko-německou jazykovou animaci provádět na středních školách co nejefektivněji. Druhá část obsahuje soubor 30 aktivit, které lze s žáky přímo ve vyučování realizovat.

  Stahujte volně v ČEŠTINĚ.

  Publikace je k dispozici pouze digitálně.


 • Výroční zprávy Tandemu

  Výroční zprávy Tandemu naleznete ke stažení pod tímto odkazem.


 • Vybrané pomníky v česko-bavorském příhraničí

  Vydal: Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem, 2022
  Rozsah: rozložitelná mapa o velikosti A2 psaná česko-německy s QR kódy pro jednotlivé pomníky
  Jazyk: český, německy
  Anotace: Mapa s pozoruhodnými místy vzpomínajícími na dobu otevření hranice v letech 1989/90 a místy připomínajícími oběti nacismu. Můžete ji využít jako cíl výletů a zároveň i jako didaktickou pomůcku pro výuku nejen historie. Tištěná mapa je prostřednictvím QR kódů propojená s online mapou, dostanete se tak ještě k řadě zajímavých informací o historii a příbězích pomníků. Mapu vytvořil team projektu Přepni (se) na historii /denk.mal digital za finanční podpory EU a z prostředků Evropské unie z Cíle EÚS, Programu příhraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014 – 2020.

  Zde naleznete mapu pomníků.


 • PERVITIN. Prostě řekni NE!

  Vydal: NEED NO SPEED. Přeshraniční iniciativa protidrogové prevence, 2013
  Rozsah: 20 stran
  Jazyk: český
  Anotace: Informační brožura o stavu užívání pervitinu mezi mladými v Karlovarském a Plzeňském kraji a v Bavorsku včetně informací o prevenci, poradenství a terapeutických zařízeních v regionech.

  Stahujte volně v ČEŠTINĚ.

  Publikace je k dispozici pouze digitálně.


 • Podpora výchovy k demokracii ve věkové kategorii děti a mládež

  Vydal: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2023
  Rozsah: 48 stran
  Jazyk: český
  Anotace: Brožura shrnuje poznatky a doporučení 16. Zprávy dětí a mládeže. Tato zpráva poskytuje úvahu nad politickým vzděláváním mladých lidí, pojmenovává vznikající potřeby a formuluje doporučení pro odbornou praxi, vědu a politiku. Ať v rodině, ve školce, ve škole či během učení nebo v mimoškolním spolku - politické vzdělávání probíhá během celého dětství a mládí. Zároveň zpráva líčí vzrůstající požadavky na demokracii a podporuje jasné politické poselství: Politické vzdělávání orientované na demokracii a lidská práva je nepostradatelné.

  Překlad do češtiny: Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem.

  Stahujte volně v ČEŠTINĚ.

  Publikace je k dispozici pouze digitálně.


 • FEEL ŠPÁß

  Vydal: Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem, 2007
  Rozsah: 46 stran
  Jazyk: český, německý
  Anotace: Zrození jazykové animace v česko-německém kontextu datujeme do roku 1997, kdy pracovník Tandemu Regensburg, Hansjürgen Karl, nadchnul účastníky jednoho ze svých seminářů pro "Čechiš/njemezki šprechn". Toto "animování" se postupem let natolik rozrostlo, že dnes máme přes 50 aktivních vyškolených jazykových animátorek a animátorů. Za zvláště kreativní přístup při zprostředkování jazyka byl Tandem v roce 2006 oceněn Evropskou jazykovou pečetí.

  Publikace je shrnutím nejzajímavějších animačních projektů (do roku 2007), které nastiňují práci s metodou česko-německé jazykové animace.

  Stahujte volně v ČESKO-NĚMECKY.

  Publikace je k dispozici pouze digitálně.


 • Domino

  Vydal: Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem, 2017
  Rozsah: 25 dvojic k rozstřihání
  Jazyk: český, německý
  Anotace: Klasické domino k opakování slovní zásoby.

  Domino stahujte volně ZDE, je k dispozici pouze digitálně.


 • Pexeso

  Vydal: Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem, 2021
  Rozsah: 64 párových kartiček k rozstřihání
  Jazyk: český, německý
  Anotace: Klasické pexeso k opakování slovní zásoby. Témata: povolání, oblečení, dopravní prostředky, jídlo, zvířata, technika.

  Pexeso je volně ke stažení ZDE.

  Publikace je k dispozici pouze digitálně.


 • Adolf Loos - Komiks

  Vydal: Západočeská univerzita v Plzni
  Rozsah: 52 stran
  Jazyk: německý
  Anotace: Komiks o plzeňském rodákovi Ladislavu Sutnarovi - grafikovi světového jména.Vytvořen studenty Fakulty designu a umění na Západočeské univerzitě v Plzni.


 • Ladislav Sutnar - komiks

  Vydal: Západočeská univerzita v Plzni
  Rozsah: 47 stran
  Jazyk: německý
  Anotace: Komiks o životě vídeňského architekta Adolfa Loose a jeho dílech v Plzni. Vytvořen studenty Fakulty designu a umění na Západočeské univerzitě v Plzni.
   


 • Doprava - příští polovina století

  Vydal: Západočeská univerzita v Plzni
  Rozsah: 22 stran
  Jazyk: německý
  Anotace: Publikaci "Doprava - příští polovina století" vytvořili studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara na Západočeské univerzitě v Plzni. Představují v ní několik náročných myšlenek, které ilustrovali kombinací fascinujícího designu a prvotřídního tisku, který mluví sám za sebe.
  Prezentují dílo skvělého designéra Ladislava Sutnara a tiskárny Csanterbury, proslulé vysoce kvalitním knižním a ofsetovým tiskem.
   

Aktuality

Akce

Nepřehlédněte

Česko-německé dětské tábory a akce pro mládež v létě 2024

Buďte v obraze

Newsletter s aktualitami do vaší emailové schránky: 

Následující pole jsou skryta bežnému zobrazení a jejich vyplnění bude mít za následek zařazení Vašeho příspěvku mezi Spamy.

Sledujte nás: