Statut Tandemu

Koordinační centrum v Plzni bylo zřízeno v roce 1997 na základě společného prohlášení ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a spolkové ministryně pro rodinu, seniory, ženy a mládež Spolkové republiky Německo. Je organizační součástí rektorátu Západočeské univerzity v Plzni a metodicky je vedeno Odborem základního vzdělávání a mládeže MŠMT. Základní financování tvoří prostředky dotačního programu ze státního rozpočtu ČR.

Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Certifikace ke zvyšování kvality

V roce 2017 završila Koordinační centra dvouletý proces řízení kvality organizace a obdržela certifikaci Testování kvality dalšího vzdělávání se zaměřením na adresáta učení, německy tzv. LQW, což je typ certifikátu srovnatelný s ISO pro vzdělávací organizace. Součástí bylo definování našich střednědobých a dlouhodobých cílů a managementem kvality ve všech oblastech, kterými se Tandem zabývá – od zaměření na adresáta, vytváření nabídek seminářů, přes splnění předpokladů takzvaného zdařilého učení, až po nastavení efektivní komunikace. V rámci několika workshopů zpracovali pracovníci Koordinačních center na základě analýzy prostředí a silných a slabých stránek globální strategii a společné cíle, které popsali v sebehodnotící zprávě. Rozvoj kvality bude i nadále pevnou součástí naší práce. Na sklonku roku 2021 Tandem tuto certifikaci znovu obhájil, a nyní ji má platnou do roku 2025.

 

Naše mise

Utváříme společnou budoucnostKoordinační centra česko-německých výměn mládeže Tandem v Plzni a v Řezně podporují sbližování a rozvoj všestranných styků a přátelských vztahů mezi mladými lidmi z Česka a Německa.

Koordinační centra poskytují poradenské služby a podporují státní a nestátní instituce a organizace obou zemí při uskutečňování a zintenzivňování česko-německých výměn mládeže a mezinárodní spolupráce v oblasti práce s mládeží. Jsme celostátními odbornými pracovišti České republiky a Spolkové republiky Německo. Cílem naší činnosti je setkávání mladých lidí.

Naše hodnoty

Při veškeré činnosti se Koordinační centra řídí společným katalogem hodnot, definicí zdařilého koordinování a zásadami vědomé práce s diverzitou.

  • poskytování poradenství a podpory všem, kteří realizují česko-německé výměny dětí a mládeže, žáků a studentů,
  • finanční podpory česko-německé spolupráce v oblasti práce s dětmi a mládeží,
  • iniciování výměnných projektů a nových forem přeshraniční spolupráce,
  • zprostředkování partnerství,
  • vzdělávání odborných pracovníků v oblasti práce s mládeží,
  • zprostředkování mobilit pro jednotlivce (odborné praxe, hospitace, dobrovolnictví),
  • zpracovávání informačních a pracovních materiálů,
  • předkládání doporučení společné česko-německé Radě pro spolupráci a výměny mládeže a příslušným národním ministerstvům.

Stěžejní téma

Stěžejní téma, které si Tandem volí ve spolupráci se zástupci ministerstev z Česka i Německa, představuje tříletou obsahovou linku v podpoře česko-německé spolupráce. V jeho duchu se pak nese nejen vlastní činnost Tandemu, ale i podpora tematicky orientovaných aktivit dalších aktérů česko-německé spolupráce.mametoinderhand

Aktuální téma Tandemu pro roky 2024 - 2026 se nazývá:

Udržitelnost v česko-německých výměnách mládeže
#máme to in der Hand - Tvoříme společně, jednáme udržitelně!

Komplexní téma "udržitelnost" zahrnuje zřejmá témata, jako je životní prostředí a klima, ale umožňuje také rozšíření o témata, jako je well-being nebo udržitelný sociální rozvoj, tedy např. posilování demokratické občanské společnosti.

Co to znamená konkrétně? 

Aktuality

Akce

Nepřehlédněte

Česko-německé dětské tábory a akce pro mládež v létě 2024

Buďte v obraze

Newsletter s aktualitami do vaší emailové schránky: 

Následující pole jsou skryta bežnému zobrazení a jejich vyplnění bude mít za následek zařazení Vašeho příspěvku mezi Spamy.

Sledujte nás: