Akce

 • Informační den pro mimoškolní organizace (1.–30. 9. 2020) Typ akce: informační den
  Oblast: Mimoškolní oblast
  Místo konání: Plzeňský kraj
  Termín: 1.–30. 9. 2020
  Odpovědné osoby: Michaela Dryjová
  Cílová skupina: pracovníci s mládeží z Plzeňského a Jihočeského kraje
  Účastníci: 20
  Obsah: Motivace mimoškolních organizací k přeshraniční spolupráci, informace o možnostech financování
  Google Maps lokalita: 49.4134, 13.3157

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem Info

 • Pomníky a místa paměti. Jak jim rozumět a jak je pomocí digitálních metod didakticky využít na příkladu otevření česko-bavorské hranice v letech 1989/1990 (1. 9. 2020 – 15. 2. 2021) Typ akce: tematický seminář
  Oblast: Školská oblast
  Místo konání: ZČU Plzeň a Univerzita Pasov
  Termín: podzim 2020
  Cílová skupina: studenti ZČU a Univerzity Pasov
  Účastníci: max. 15 studentů
  Obsah:

  Zajímají vás moderní dějiny česko-německých vztahů? Baví vás pátrat po původu a smyslu existence historických pomníků? Toužíte více porozumět tomu, jaké pocity zažívají vaši rodiče a prarodiče, když „překračují státní hranici“? Chtěli byste si osvojit nové výukové metody založené na využití digitálních prostředků? Uvítáte vzájemnou výměnu svých znalostí a zkušeností se studenty z pasovské univerzity? Pokud ano, je tento seminář určený právě vám.

  Co se naučíte:

  • kriticky promýšlet smysl a význam památníků ve vztahu k době jeho vzniku, k současnosti, k uměleckému pojetí i okolní krajině
  • vnímat historické proměny česko-bavorské hranice v průběhu 20. století a jejich dopad na zdejší obyvatelstvo, kulturu a přírodu
  • tvůrčím způsobem využívat digitální metody ve školní výuce, k popularizace historie či vedení exkurzí na česko-německá místa paměti

  Co ještě získáte:

  • rozvinete a upevníte své komunikační, jazykové, mediální a interkulturní kompetence, stejně jako schopnost samostatné práce i práce v týmu
  • nové přátele a kontakty
  • 2 kredity a certifikát o absolvování akreditovaného semináře v programu Celoživotní vzdělávání ZČU Více informací a sylabus semináře viz níže
  • získané kredity mohou být uznány v rámci předmětu KNJ/HKNO v letním semestru 2021

  Cena: ZDARMA
  Spolupráce: Tandem, ZČU a Univerzita Pasov
  Google Maps lokalita: 49.7236, 13.3515

  Semestrální seminář pro studenty ZČU Plzeň a Univerzity Pasov. Akreditace Radou celoživotního vzdělávání ZČU (2 kredity).

  Zimní semestr 2020/2021 

  Kurz je určen studentům ZČU (všech fakult a studijních programů). Zvláště vhodný je pro studující historie, němčiny i výtvarné kultury nebo multimédií.

  Kdo ho povede: PhDr. Jiří Stočes, PhD. (KNJ FPE ZČU) - garant, hlavní vyučující.

  Seminář společně připravují vyučující ZČU a Univerzity Pasov. Část semináře povedou kolegové z Pasova (prof. Andreas Michler, Mgr. Miloslav Man a Judith M. Rösch, M. A.).   

  O čem to bude:  Kurz propojuje v jeden celek tři základní témata – pomníky a místa paměti, otevření česko-bavorské hranice před 30 lety a didaktické využití multimediálních digitálních metod. Obdobně zaměřený seminář bude probíhat také na Univerzitě Pasov. Obě skupiny budou ve vzájemném kontaktu a v závěru semestru se společně setkají při společné exkurzi k vybranému hraničnímu přechodu (například Lísková/Höll nebo Železná Ruda/Bayerisch Eisenstein). Zde budou pracovat na společných úkolech v smíšených česko-německých skupinách. 

  Znalost němčiny není podmínkou. Seminář bude veden v češtině, případně tlumočen.

  Přihlašování do 1. 9. 2020 pomocí našeho online formuláře

  Dotazy rádi zodpovíme na vagnerova@tandem-org.cz (telefonicky momentálně pouze po předchozí domluvě emailem) 

  Více informací k projektu najdete na webu Tandem: Přepni (se) na historii

   

 • Tandem-Thementag (11.–12. 9. 2020) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Plzeň
  Termín: 11.–12. 9. 2020
  Odpovědné osoby: Lucie Schneiderová Ulrike Fügl
  Cílová skupina: jazykoví animátoři, teameři, členové juniortýmu, tlumočníci, překladatelé a další osoby, které s Tandemem externě spolupracují
  Cíle: seznámení s konceptem vědomé práce s diverzitou ve vzdělávání a jeho rozšiřování mezi cílové skupiny Tandemu a v široké veřejnosti
  Google Maps lokalita: 49.7384, 13.3736

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem Info

 • Čí je to město? PRAHA - HAMBURK: výměna žáků českých a německých škol 2020 (26. 9. – 1. 10. 2020) Typ akce: setkání mládeže
  Oblast: Jednotlivci
  Místo konání: Praha
  Termín: 26. 9. – 1. 10. 2020
  Odpovědné osoby: Mirka Reifová - Tandem Plzeň Sinja Schneider - Hamburk
  Cílová skupina: studenti gymnázií 16 - 18 let
  Účastníci: 10 CZ + 10 DE žáků
  Obsah: 10 mladých lidí ve věku 16–18 let z pražských gymnázií se setká s 10 žáky z Hamburku a společně se budou věnovat tématu: „Čí je to město?“ Výměna se koná ve dvou termínech: 26. září - 1. října 2020 v Praze a 24. - 29. října 2020 v Hamburku. Žáci téma zpracovávají samostatně ve smíšených dvojicích, výstupem je online blog s články o zážitcích z obou měst.
  Google Maps lokalita: 50.0755, 14.4378

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem Info

 • Němčina nekouše - jednodenní seminář jazykové animace pro učitele českého jazyka (1. 10. – 30. 11. 2020) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: bude upřesněno
  Termín: podzim 2020
  Odpovědné osoby:

  Michaela Kořánová


  Cílová skupina: učitelé českého jazyka z německých škol
  Cíle: seznámení s metodou jazykové animace a její aplikace při výuce českého jazyka jako motivační prvek při volbě češtiny jako dalšího cizího jazyka
  Účastníci: 10–20 učitelů českého jazyka z německých
  Obsah:

  teoretické základy jazykové animace, modelové situace v praxi


  Cena: zdarma
  Spolupráce: Česko-německý fond budoucnosti, Velvyslanectví Spolkové republiky Německo, Kampaň Šprechtíme, Tandem Regensburg
  Google Maps lokalita: 50.8266, -4.5436

  Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem pořádá jednodenní seminář jazykové animace pro učitele českého jazyka v Německu. Po absolvování tohoto semináře mohou učitelé sami motivovat své žáky k češtině pomocí jazykové animace. 

  Předběžný program:

  - představení Tandemu, představení projektu Němčina nekouše a jazykové animace v teorii a praxi

  - seznámení s metodickou publikací

  - praktický nácvik motivační jazykové animace s aplikováním nových poznatků

  - modelování reálné situace výuky s rozdělením rolí žáků a pedagogů

  - krátké hodnocení aktivit

  - prezentace vlastních interaktivních výukových metod

  - krátká evaluace, rozloučení a předání osvědčení

  Jazyková animace je nekonvenční a zábavná metoda, která přispívá k odbourávání strachu z mluvení a případných komunikačních bariér a mylných představ spojených s obtížností jazyka sousedního státu. Nejedná se přitom o systematické učení cizího jazyka. Těžiště je kladeno na výsledek komunikační situace, ne na jazykovou správnost. Jazyková animace mmj. zřetelně zkracuje čas, který je třeba k vzájemnému poznání a překonání nejistoty při bezprostřední konfrontaci s cizím rodilým mluvčím v běžných životních situacích. Pomáhá účastníkům vědoměji vnímat jak vlastní, tak cizí jazyk.

  Datum a místo konání bude upřesněno.

 • Setkání pracovní skupiny (6.–7. 10. 2020) Typ akce: pracovní setkání
  Oblast: Stěžejní téma
  Místo konání: Česko
  Termín: 6.–7. 10. 2020
  Odpovědné osoby:

  Michaela Dryjová


  Cílová skupina: odborníci, pracovníci s mládeží, partnerské organizace
  Účastníci: 10
  Obsah:

  V rámci pracovních setkání skupiny odborníků, kteří metodicky a obsahově doprovází tříleté téma Tandemu "Mládež utváří budoucnost", se společně budeme zabývat tématy demokracie, participace a diverzity. Na základě těchto pracovních setkání vznikne sbírka možných česko-německých aktivit.


  Google Maps lokalita: 49.8174, 15.4729

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem Info

 • 20 let Programu podpory odborných praxí (22. 10. 2020) Typ akce: příležitostná akce
  Oblast: Odborné praxe
  Místo konání: Vlašská 19, 118 00 Praha 1-Malá Strana
  Termín: 22. 10. 2020
  Odpovědné osoby: Jarmila Půbalová, Jana Kremling, Marius Meier, Natalie Käser
  Cílová skupina: bývalí praktikanti, instituce zapojené do Programu podpory odborných praxí, jazykoví animátoři realizující přípravné dny
  Cíle: vzájemné setkání, upevnění vztahů
  Účastníci: praktikanti, školy, zástupci firem, jazykoví animátoři
  Obsah: Slavnostní setkání u příležitosti 20 let existence Programu podpory odborných praxí pod záštitou velvyslance SRN v Praze, pana Dr. Christopha Isranga. Vedle vystoupení vážených hostů z řad donátorů a praktikantů, proběhne pódiová diskuze s odborníky. Akce se uskuteční od 13 - 17hod. Bližší program bude včas zveřejněn.
  Cena: zdrama
  Spolupráce: Velvyslanectví SRN v Praze
  Google Maps lokalita: 50.0873, 14.3981

  Slavnostní setkání u příležitosti 20 let existence Programu podpory odborných praxí pod záštitou velvyslance SRN v Praze, pana Dr. Christopha Isranga.

  Vedle vystoupení vážených hostů z řad donátorů a praktikantů, proběhne pódiová diskuze s odborníky.

 • Kontaktní a informační seminář s exkurzí do přeshraničního zařízení (22.–23. 10. 2020) Typ akce: kontaktní seminář
  Oblast: Předškolní oblast
  Místo konání: SRN, Bavorsko
  Termín: 22.–23. 10. 2020
  Odpovědné osoby:

  Martina Petrakovičová Natalie Käser


  Cílová skupina: pedagogové MŠ a ŠD z České republiky a Bavorska
  Cíle: Seznámení s projektem Výměna pedagogů mateřských škol a školních družin, exkurze do předškolního zařízení v sousední zemi a informace o předškolním vzdělávání v Čechách a Bavorsku, první kroky k navázání přeshraničního partnerství
  Účastníci: 5 z ČR a 5 z Bavorska
  Obsah:

  Seminář se koná v rámci Projektu česko-bavorských výměn pedagogů a nabízí setkání s bavorskými kolegy, informace o bavorském předškolním vzdělávání včetně dopolední hospitace v bavorské MŠ (mezitím bavorští pedagogové navštíví českou školku), inspiraci, vzájemnou výměnu zkušeností, informace o možnostech financování česko-německých projektů – zaměřených nejen na výměnu pedagogů, ale i na přeshraniční výměny dětí


  Google Maps lokalita: 48.7904, 11.4978

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem Info

 • Informační den pro mimoškolní organizace (1.–30. 11. 2020) Typ akce: informační den
  Oblast: Mimoškolní oblast
  Místo konání: Ústecký kraj
  Termín: 1.–30. 11. 2020
  Odpovědné osoby:

  Michaela Dryjová


  Cílová skupina: pracovníci s mládeží z Karlovarského a Ústeckého kraje
  Účastníci: 20
  Obsah:

  Motivace mimoškolních organizací k přeshraniční spolupráci, informace o možnostech financování


  Google Maps lokalita: 50.6119, 13.787

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem Info

 • Navazující školení česko-německé jazykové animace 2020 (5.–7. 11. 2020) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Plauen
  Termín: 5.–7. 11. 2020
  Odpovědné osoby: Lucie Schneiderová
  Cílová skupina: nově vyškolení jazykoví animátoři (účastníci základního školení)
  Cíle: další vzdělávání nových jazykových animátorů, výměna zkušeností, upevnění a navázání nových kontaktů, upevnění vazeb jazykových animátorů na Tandem
  Účastníci: 20 z Česka a Německa
  Obsah: tematický workshop, jazyková animace v teorii a praxi, proces certifikace
  Cena: 800
  Google Maps lokalita: 50.4976, 12.1368

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem Info

Aktuality

Doporučujeme

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte přihlášku k odběru newsletteru.

YouTube   twitter

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita

Voš Plzeň