Akce

 • Evaluační seminář k projektu "Přeshraniční odborná spolupráce 2018 - 2020" programu Erasmus+ (28. 10. – 30. 11. 2019) Typ akce: evaluační seminář
  Oblast: Odborné praxe
  Místo konání: ČR, Praha
  Termín: podzim 2019
  Odpovědné osoby:

  Jarmila Půbalová


  Cílová skupina: členové konsorcia projektu "Přeshraniční odborná spolupráce 2018 - 2020"
  Cíle: evaluace celého projektu a jednotlivých praxí, výměna zkušeností, výhled do budoucna, příklad dobré praxe
  Účastníci: koordinátoři zahraničních praxí, praktikanti
  Obsah:

  evaluace celého projektu a jednotlivých praxí z pohledu koordinátorů i praktikantů, výměna zkušeností, výhled do budoucna, příklady dobré praxe


  Cena: zdarma, hrazeno 100% cestovních nákladů
  Spolupráce: Goethe-Institut, Praha
  Google Maps lokalita: 50.0755, 14.4378

  Předběžný program akce:

  10:30 zahájení, shrnutí projektu

  11:00 - 13:30 prezentace praxí z pohledu praktikantů, diskuze koordinátorů

  14:00 ukončení

 • Evaluační setkání projektových partnerů projektu Němčina nekouše IV (4. 11. 2019) Typ akce: evaluační seminář
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Praha
  Termín: 4. 11. 2019
  Odpovědné osoby: Michaela Kořánová Lucie Tarabová
  Cílová skupina: projektoví partneři
  Cíle: představení výstupů projektu Němčina nekouše IV a následná evaluace
  Účastníci: projektoví partneři, média
  Obsah: představení projektu Němčina nekouše IV a následná evaluace jeho výsledků
  Cena: zdarma
  Spolupráce: partneři projektu Němčina nekouše IV
  Google Maps lokalita: 50.0755, 14.4378

  Vážení partneři a přátelé projektu Němčina nekouše,

  další dvouleté období projektu Němčina nekouše se blíží ke konci, a proto zve Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem všechny partnery a přátele projektu a na evaluační setkání partnerů projektu, které se uskuteční 4. listopadu 2019 ve Skautském institutu v Praze.

  Prosím o potvrzení Vaší účasti na adresu koranova@tandem-org.cz nejpozději do 18. října 2019.

  Těšíme se na setkání s Vámi!

  Za projekt Němčina nekouše

  Michaela Kořánová

 • Navazující školení česko-německé jazykové animace 2019 (7.–9. 11. 2019) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Německo
  Termín: 7.–9. 11. 2019
  Odpovědné osoby: Jana Kremling Jana Heenen
  Cílová skupina: nově vyškolení jazykoví animátoři (účastníci základního školení)
  Cíle: další vzdělávání nových jazykových animátorů, výměna zkušeností, upevnění a nvázání nových kontaktů, upevnění vazeb jazykových animátorů na Tandem
  Účastníci: 20 z Česka a Německa
  Obsah: tematický workshop, jazyková animace v teorii a praxi, proces certifikace
  Cena: 800 Kč
  Google Maps lokalita: 51.1656, 10.4515

  Sledujte náš newsletter: www.tandem-org.cz/letter.php

 • Train-the-trainer školení (8.–10. 11. 2019) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Německo
  Termín: 8.–10. 11. 2019
  Odpovědné osoby: Jana Kremling Jana Heenen
  Cílová skupina: jazykoví animátoři, kteří budou mít roli referentů na našich seminářech
  Cíle: školit jazykové animátory jako referenty
  Účastníci: 10-15 z Česka a Německa
  Google Maps lokalita: 51.1656, 10.4515

  sledujte naše webové stránky Tandemu

 • Česko-německé setkání mládeže (8.–10. 11. 2019) Typ akce: setkání mládeže
  Oblast: Mimoškolní oblast
  Místo konání: Berlín
  Termín: 8.–10. 11. 2019
  Odpovědné osoby:

  Michaela Dryjová, Lucie Tarabová


  Cílová skupina: mladí lidé z Česka a Německa
  Cíle: setkání mladých lidí s workshopy k tématu občanského vzdělávání, debaty
  Účastníci: 30 z Česka
  Cena: 700 Kč
  Google Maps lokalita: 0, 0

  Je ti 16-26 let? Přijeď v listopadu do Berlína na česko-německé setkání mládeže. Nabídneme ti skvělý program se spoustou zajímavých workshopů k tématu demokracie, participace a diverzity. Během setkání bude možnost se setkat se spoustou inspirativních osob, se kterými si budete moci vyměnit zkušenosti v oblasti česko-německých setkání.

  Na česko-německém setkání mládeže se uzavře téma Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti, ve kterém jde o téma památných míst a občanského vzdělávání a zároveň otevře téma nové, které nás opět bude doprovázet 3 roky a to je téma demokracie, diverzita, participace. Proběhne několik zajímavých workshopů a dialogů s mládeží na tato témata.

  Program česko-německého setkání

  Přihlásit se můžeš do 6.10.2019 zde

  Akce bude simultánně tlumočena. 

   

 • Jednodenní seminář jazykové animace pro učitele českého jazyka, Weiden (13. 11. 2019) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Weiden
  Termín: 13. 11. 2019
  Odpovědné osoby: Michaela Kořánová
  Cílová skupina: učitelé českého jazyka z německých škol
  Cíle: seznámení s metodou jazykové animace a její aplikace při výuce českého jazyka jako motivační prvek při volbě češtiny jako dalšího cizího jazyka
  Účastníci: 10–20 učitelů českého jazyka z německých
  Obsah: teoretické základy jazykové animace, modelové situace v praxi
  Cena: zdarma
  Spolupráce: Česko-německý fond budoucnosti, Velvyslanectví Spolkové republiky Německo, Kampaň Šprechtíme, Tandem Regensburg, Evangelische Jugend für Gedenken und Versöhnung
  Google Maps lokalita: 49.6743, 12.1489

  Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem pořádá ve spolupráci s Evangelische Jugend für Gedenken und Versöhnung jednodenní seminář jazykové animace pro učitele českého jazyka v Německu. Po absolvování tohoto semináře mohou učitelé sami motivovat své žáky k češtině pomocí jazykové animace. 

  Předběžný program:

  - představení Tandemu, představení projektu Němčina nekouše a jazykové animace v teorii a praxi

  - seznámení s metodickou publikací

  - praktický nácvik motivační jazykové animace s aplikováním nových poznatků

  - modelování reálné situace výuky s rozdělením rolí žáků a pedagogů

  - krátké hodnocení aktivit

  - prezentace vlastních interaktivních výukových metod

  - krátká evaluace, rozloučení a předání osvědčení

  Jazyková animace je nekonvenční a zábavná metoda, která přispívá k odbourávání strachu z mluvení a případných komunikačních bariér a mylných představ spojených s obtížností jazyka sousedního státu. Nejedná se přitom o systematické učení cizího jazyka. Těžiště je kladeno na výsledek komunikační situace, ne na jazykovou správnost. Jazyková animace mmj. zřetelně zkracuje čas, který je třeba k vzájemnému poznání a překonání nejistoty při bezprostřední konfrontaci s cizím rodilým mluvčím v běžných životních situacích. Pomáhá účastníkům vědoměji vnímat jak vlastní, tak cizí jazyk.

  Datum a místo konání:

  13. 11. 2019, Weiden: Evangelische Jugend: Gemeindezentrum Tobias-Clausnitzer-Haus, Storchenweg 14, 92637 Weiden

  Seminář je akreditovaný Ministerstvem školství pod číslem 12/2016-1-196

  V případě zájmu o účast na semináři, vyplňte prosím online přihlášku ZDE.

  Přihlášky vyplňujte nejpozději do pondělí 28. října 2019. Po deadlinu obdržíte e-mailem další informace k akci.

 • Informační a kontaktní seminář s exkurzí do přeshraničního zařízení (14.–15. 11. 2019) Typ akce: kontaktní seminář
  Oblast: Předškolní oblast
  Místo konání: Hotel Hohenbogen, Furth im Wald, Německo
  Termín: 14.–15. 11. 2019
  Odpovědné osoby:

  Martina Petrakovičová


  Cílová skupina: pedagogové MŠ a ŠD z České republiky a Bavorska
  Cíle: seznámení s projektem Výměna pedagogů mateřských škol a školních družin, exkurze do předškolního zařízení v sousední zemi a informace o předškolním vzdělávání v Čechách a Bavorsku, první kroky k navázání přeshraničního partnerství
  Účastníci: 6 z ČR a 6 z Bavorska
  Obsah:

  Seminář se koná v rámci Projektu česko-bavorských výměn pedagogů a nabízí setkání s bavorskými kolegy, informace o bavorském předškolním vzdělávání včetně dopolední hospitace v bavorské MŠ (mezitím bavorští pedagogové navštíví českou školku), inspiraci, vzájemnou výměnu zkušeností, informace o možnostech financování česko-německých projektů


  Cena: zdarma
  Poznámka: Projekt je financován z prostředků Bavorského ministerstva pro rodinu, práci a sociální věci
  Google Maps lokalita: Bahnhofstraße 25, 93437 Furth im Wald, Německo

  Seminář Vám umožní získat představu o tom, jak pracují a jaké pracovní podmínky mají Vaši kolegové v sousední zemi. Dozvíte se o možnostech financování česko-německých projektů zaměřených nejen na výměnu pedagogů, ale i na přeshraniční výměny dětí. Budete mít prostor pro výměnu zkušeností.

  Seminář probíhá v českém a německém jazyce, jednotlivé části jsou simultánně tlumočeny. Účast je zdarma. (Tandem přebere náklady na ubytování a stravu. Náklady na dopravu hromadnými dopravními prostředky lze podpořit maximální částkou 20 euro; náklady na cestu vlastním vozem budou proplaceny řidiči osobního automobilu pouze v případě umožnění spolujízdy.)

  Máte-li již partnerskou mateřskou školu či školní družinu na bavorské straně, můžete se přihlásit společně. Pokud partnerství teprve hledáte, tyto semináře jsou již několik let vhodnou příležitostí k nalezení přeshraničního partnerského zařízení.

  Přihlašování je možné do 20. října 2019 (kapacita omezena!), přihlašovací formulář najdete zde.

  Program semináře naleznete zde.

   

 • Tematický a informační seminář pro pedagogy (21.–23. 11. 2019) Typ akce: tematický seminář
  Oblast: Školská oblast
  Místo konání: Norimberg
  Termín: 21.–23. 11. 2019
  Odpovědné osoby:

  Lucie Tarabová, Ulrike Fügl


  Cílová skupina: pedagogové všech typů škol z ČR a Německa
  Cíle: zprostředkování informací k plánování a organizaci česko-německé školní spolupráce, občanské vzdělávání
  Účastníci: 10+10
  Obsah:

  informace k hledání partnerské organizace a plánování a organizaci česko-německých školních výměn, návštěva Dokumentačního centra NSDAP, česko-německá jazyková animace


  Cena: 800 Kč
  Spolupráce: Koordinační centrum Tandem in Regensburg
  Google Maps lokalita: 49.4521, 11.0766

  Přihlašování

  Na seminář se prosím přihlašujte online do 25. 10. 2019.

   

  Organizační informace

  Cena
  Účastnický poplatek je ve výši 800Kč a pokyny k jeho uhrazení obdrží účastníci s potvrzením účasti. V rámci účastnického poplatku je zajištěno ubytování, strava, program semináře a tlumočení.

  Ubytování
  Hotel am Heideloffplatz
  Heideloffplatz 7, 90478 Nürnberg
  www.HotelamHeideloffplatz.de

  Ubytování je zajištěno v rámci semináře ve dvoulůžkových pokojích. v případě požadavku na jednolůžkový pokoj nás prosím kontaktujte, v tomto případě je ale nutné náklady za ubytování uhradit.

  Strava
  Stravování je zajištěno v rámci semináře od čtvrteční večeře po sobotní oběd.

  Doprava
  Doprava na místo konání je individuální. Tandem přispívá na dopravu 50% z reálné ceny jízdného na základě předložených jízdenek.

  Program (ke stažení)

  čtvrtek 21.11.
  do 15.30: ubytování v hotelu, individuální přejezd do Dokumentačního centra

  16.00: zahájení semináře, přivítání a představení účastníků, očekávání, program a organizační informace
  17.00: představení Koordinačního centra Tandem – kdo jsme a co nabízíme
  18.00: představení PAD (Pedagogická výměnná služba), školní partnerství střední a východní Evropa
  19.00: večeře (pravděpodobně restaurace Gutmann am Dutzendteich)

  pátek 22.11.
  9:00: ranní jazyková animace
  9.15: Dokumentační centrum - prezentace pedagogických nabídek a možnosti pro česko-německé výměny škol
  12.00: oběd
  13.30: komentovaná prohlídka Dokumentačního centra - areál sjezdů NSDAP (Reichsparteitagsgelände)
  15.30: občerstvení
  16.00: další informace k pedagogickým programům, diskuze, reflexe
  17.30: komentovaná prohlídka Ulice lidských práv (Straβe der Menschenrechte)
  19.00: večeře

  Sobota 23.11
  9:00: partnerství škol v praxi, informace k česko-německým projektům, plánování vlastních
  projektových nápadů
  12.30: oběd
  13.30: další kroky v česko-německé spolupráci, evaluace a zhodnocení semináře, ukončení semináře
  Cca 15.00 odjezd

  Seminář bude simultánně tlumočen. Znalost jazyka není podmínkou účasti!

 • Specializační školení nových animátorů pro projekt Němčina nekouše (29. 11. – 1. 12. 2019) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Plzeň
  Termín: 29. 11. – 1. 12. 2019
  Odpovědné osoby:

  Michaela Kořánová


  Cílová skupina: jazykoví animátoři Tandemu
  Cíle: setkání animátorů projektu Němčina nekouše, předávání zkušeností, vyškolení nových animátrorů pro specializaci v projektu
  Účastníci: jazykoví animátoři Tandemu
  Obsah:

  - představení projektu Němčina nekouše,

  školení nováčků pro projekt: zopakování základů česko-německé jazykové animace,

  metodická publikace Němčina nekouše - vyzkoušení aktivit v praxi, diskuze.

  Následně samostatná práce – vyvíjení a brainstorming nových aktivit se zohledněním na cílovou skupinu, administrativní průběh animací.


  Cena: 300 Kč
  Spolupráce: Česko-německý fond budoucnosti, Velvyslanectví Spolkové republiky Německo - Kampaň Šprechtíme
  Google Maps lokalita: 0, 0

  I v letech 2020/2021 Tandem dále plánuje realizovat jazykové animace na základních školách a víceletých gymnáziích v ČR a SRN.

  Chceš se do projektu zapojit a podpořit tak svou jazykovou animací zájem o německý jazyk u nás a o český jazyk u našich sousedů?

  Přihlaš se na specializační školení projektu Němčina nekouše, které se bude konat 29. 11. – 1. 12. 2019 v Plzni!

  Specializace je určena především pro všechny „nové“ jazykové animátory, kteří ještě pro projekt neanimují.

  Plnohodnotná účast na tomto semináři je pro zapojení do projektu a animování v něm povinná!

  Bližší informace ke specializačnímu školení projektu Němčina nekouše nalezneš ZDE.

  Přihlašování na školení je možné pomocí tohoto přihlašovacího formuláře a to do středy 13. listopadu 2019.

  Případné dotazy směřuj na koordinátorku projektu Michaelu Kořánovou (koranova@tandem-org.cz)

  Na viděnou v Plzni!

Aktuality

Doporučujeme

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte přihlášku k odběru newsletteru.

YouTube   twitter

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita

Voš Plzeň