Akce

 • Němčina nekouše – jednodenní školení jazykové animace pro učitele německého jazyka Zlín (1.–30. 4. 2020) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Zlín
  Termín: 1.–30. 4. 2020
  Odpovědné osoby:

  Michaela Kořánová


  Cílová skupina: učitelé německého jazyka ze ZŠ a víceletých gymnázií
  Cíle: seznámení s metodou jazykové animace a její aplikace při výuce německého jazyka jako motivační prvek při volbě němčiny jako druhého cizího jazyka
  Účastníci: 10–20 učitelů německého jazyka ze ZŠ a víceletých gymnázií
  Obsah:

  teoretické základy jazykové animace, modelové situace v praxi

  V DŮSLEDKU VLÁDNÍCH OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S AKTUÁLNÍ SITUACÍ ŠÍŘENÍ KORONAVIRU COVID-19 JE AKCE ZRUŠENA.

  Situaci sledujeme a o jejím dalším vlivu na činnost Tandemu budeme průběžně informovat na webu, na facebooku a v newsletteru.


  Cena: zdarma
  Spolupráce: Česko-německý fond budoucnosti, Velvyslanectví Spolkové republiky Německo, Kampaň Šprechtíme
  Google Maps lokalita: 49.2244, 17.6627

  Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem pořádá jednodenní seminář jazykové animace pro učitele německého jazyka. Po absolvování tohoto školení mohou učitelé sami motivovat své žáky k němčině pomocí jazykové animace.

  Předběžný program:

  - metodika a teorie jazykové animace

  - seznámení s metodickou brožurou aktivit

  - praktický nácvik motivační jazykové animace s aplikováním nových poznatků

  - modelování reálné situace výuky s rozdělením rolí žáků a pedagogů

  - krátké hodnocení aktivit

  - prezentace vlastních interaktivních výukových metod

  - předání osvědčení, krátká evaluace

  Jazyková animace je nekonvenční a zábavná metoda, která přispívá k odbourávání strachu z mluvení a případných komunikačních bariér a mylných představ spojených s obtížností jazyka sousedního státu. Nejedná se přitom o systematické učení cizího jazyka. Těžiště je kladeno na výsledek komunikační situace, ne na jazykovou správnost. Jazyková animace mmj. zřetelně zkracuje čas, který je třeba k vzájemnému poznání a překonání nejistoty při bezprostřední konfrontaci s cizím rodilým mluvčím v běžných životních situacích. Pomáhá účastníkům vědoměji vnímat jak vlastní, tak cizí jazyk.

  Datum a místo konání bude upřesněno.

 • Zahájení nového stěžejního tématu na roky 2020 - 2022 (23.–25. 4. 2020) Typ akce: příležitostná akce
  Oblast: Stěžejní téma
  Místo konání: Würzburg
  Termín: 23.–25. 4. 2020
  Odpovědné osoby:

  Michaela Dryjová


  Cílová skupina: odborníci, pracovníci s mládeží, partnerské organizace
  Cíle: představení nového tématu, navázání kontaktů
  Účastníci: 40 z Česka a 40 z Německa
  Obsah:

  Zahajovací akce k novému stěžejnímu tématu Tandemu na roky 2020 - 2022 "Mládež utváří budoucnost. Demokracie, participace, diverzita". Během akce bude účastníkům představen tříletý záměr projektu, možnosti přeshraniční spolupráce v této tematické oblasti a nabídnuty workshopy či diskusní skupiny s odborníky.

  V DŮSLEDKU VLÁDNÍCH OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S AKTUÁLNÍ SITUACÍ ŠÍŘENÍ KORONAVIRU COVID-19 JE AKCE ZRUŠENA.

  Situaci sledujeme a o jejím dalším vlivu na činnost Tandemu budeme průběžně informovat na webu, na facebooku a v newsletteru.


  Cena: zdarma
  Google Maps lokalita: 49.7913, 9.95335

  Organizační informace:

  Místo konání:

  Jugendbilgungsstätte Unterfranken
  Bernerstraße 14
  97084 Würzburg
  www.jubi-unterfranken.de

  Tandem přebírá náklady na program, ubytování a stravování.

  __________________________________________________________________

  Ubytování:

  Ubytování je zajištěno ve dvoulůžkových pokojích. V případě zájmu o jednolůžkový pokoj si jej účastník zajistí a uhradí sám.

  __________________________________________________________________

  Přihlašování:

  Přihlašování je možné pomocí přihlašovacího formuláře.

  Uzávěrka přihlášek je 27. března 2020.

  Do 1. dubna 2020 od nás obdržíte potvrzení Vaší přihlášky a další informace k akci. V případě zrušení Vaší účasti po 1. dubnu 2020 jsme nuceni vyžadovat storno poplatek ve výši 50€.

  __________________________________________________________________

  Jízdné:

  Jízdné 2. třídy vlaku či autobusu bude proplaceno do výše 50% skutečných nákladů na základě předložených originálů jízdenek. Jízda autem může být proplacena pouze do výše jízdného 2. třídy vlaku či autobusu.

  __________________________________________________________________

  Celá akce je simultánně tlumočena.

  Předběžný program akce

   

 • Multimediální blokový seminář pro univerzitní studenty k tématu otevření hranice v letech 1989/90 (11.–15. 5. 2020) Typ akce: tematický seminář
  Oblast: Školská oblast
  Místo konání: Univerzita Pasov
  Termín: 11.–15. 5. 2020
  Odpovědné osoby:

  Tereza Vágnerová


  Cílová skupina: studenti ZČU
  Účastníci: 10 z Česka a 10 z Německa
  Obsah:

  V DŮSLEDKU VLÁDNÍCH OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S AKTUÁLNÍ SITUACÍ ŠÍŘENÍ KORONAVIRU COVID-19 JE AKCE ODLOŽENA. - Plánujeme online formu semináře. Termín bude upřesněn do 13.4.2020 

  Týdenní prakticky zaměřený blokový seminář pro studenty ZČU a Univerzity Pasov. Studenti budou společně vytvářet multimediální přeshraniční příběhy založené na metodě storytelling. Tématem je otevření hranice v letech 1989/90, události tohoto období a jejich reflexe. V Centru pro média a komunikaci na Univerzitě Pasov absolvují studenti kurzy na obsluhu audiovizuální techniky a zacházení se střihovými programy. Vytvořené digitální výstupy budou dále využitelné pro regionální výuku historie


  Cena: Zdarma
  Spolupráce: Tandem, ZČU a Univerzita Pasov
  Google Maps lokalita: 48.9912, 21.2329

                                                                 

  Seminář je určen pro studenty ZČU v Plzni, kteří mají zájem v průběhu jednoho týdne spolupracovat se studenty Univerzity Pasov a vytvářet multimediální přeshraniční příběhy založené na metodě storytelling. Seminář je velmi prakticky pojatý, účastníci navštíví konkrétní hraniční přechody a budou se zabývat událostmi přelomového období otevření hranic v letech 1989/90 a jejich reflexí. V Centru pro média a komunikaci v Pasově budou účastníci proškoleni zkušenými mediálními kouči. Získané zkušenosti následně využijí přímo v praxi. Na vybraných hraničních přechodech budou sbírat a natáčet materiál, který ve střižně zpracují a ve skupinách vytvoří vlastní audiovizuální příběhy.

  Znalost němčiny není podmínkou. Seminář bude tlumočen.

  Přihlašování do 15. 4. 2020 pomocí našeho online formuláře

  Více informací k projektu najdete na webu Tandem: Přepni (se) na historii

  Dotazy rádi zodpovíme na vagnerova@tandem-org.cz

        

                  

 • ahoj.info seminář (22.–24. 5. 2020) Typ akce: setkání mládeže
  Oblast: Jednotlivci
  Místo konání: Nečtiny
  Termín: 22.–24. 5. 2020
  Odpovědné osoby: Franziska Haag, Monika Suchá, Marie Vítková
  Cílová skupina: mladí lidé ve věku 16 - 26 let
  Účastníci: 10 z Česka a 10 z Německa
  Obsah: Back to the nature - Co všechno kvete v Plzeňském kraji aneb udržitelnost životního prostředí jako běžná součást každého dne. akým způsobem se může každý z nás podílet na ochraně životního prostředí? Odpovědi na tuto otázku začnou účastníci hledat u sebe doma ve svých každodenních návycích a formou diskuze v malých smíšených skupinkách si tyto návyky vzájemně představí a vizualizují tak, aby je mohli představit dalším účastníkům. Zabývat se budou také vlivem změny klimatu na různé ekosystémy a aktuálními tendencemi v oblasti enviromentálního vzdělávání, které představí zkušená referentka z organizace Friends of the Earth, která tak semináři dodá obsahový a fundovaný rámec. Účastníci budou moci porovnat, jakým způsobem v této oblasti postupují národní politiky, a díky společným průsečíkům si uvědomí, že otázka udržitelnosti přírody není jen otázkou regionu nebo země, ze které pocházejí, ale že se mohou angažovat i přeshraničně. Po tomto tematickém úvodu čeká účastníky seznámení s okolím místa konání a formou venkovních aktivit využívajících prvky jazykové animace poznají rostliny, kterým se v plzeňském regionu daří. Během venkovních aktivit budou účastníci věnovat zvýšenou pozornost také aktuálnímu stavu přírody v okolí místa konání a budou připraveni případné odpadky sbírat a patřičně s nimi naložit. Závěrem semináře si účastníci během venkovních aktivit zkusí malou poznávačku a nakonec si vyrobí vlastní přírodní kosmetiku bez plastů a palmového oleje.
  Cena: zdarma
  Google Maps lokalita: 49.9748, 13.1646

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem Info

 • Seminář s workshopy pro předškolní pedagogy (26.–27. 5. 2020) Typ akce: metodický seminář
  Oblast: Předškolní oblast
  Místo konání: Furtmayrstraße 1, 93053 Regensburg
  Termín: 26.–27. 5. 2020
  Odpovědné osoby:

  Martina Petrakovičová,  Natalie Käser


  Cílová skupina: Zřizovatelé a pedagogové předškolních zařízení z Česka a Německa
  Cíle: Seznámení účastníků s metodami využitelnými pro česko-německá setkání dětí; navázání kontaktů mezi českými a německými pedagogy
  Účastníci: 10 z České republiky + 10 z Německa
  Obsah:

  Seznámení s nabídkou Tandemu a možnostmi financování česko-německých projektů v předškolní oblasti. Workshopy na metody využitelné pro česko-německá setkání předškolních dětí.


  Cena: zdarma
  Poznámka: Seminář se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti.
  Google Maps lokalita: 49.0105, 12.1023

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem Info

 • Seminář dalšího vzdělávání pro pracovníky s mládeží (28.–30. 5. 2020) Typ akce: tematický seminář
  Oblast: Stěžejní téma
  Místo konání: Norimberk
  Termín: 28.–30. 5. 2020
  Odpovědné osoby: Michaela Dryjová
  Cílová skupina: pracovníci s mládeží v mimoškolní oblasti
  Cíle: představení nového tématu, navázání kontaktů, workshop v DokuPäd
  Účastníci: 15 z Česka a 15 z Německa
  Obsah: První vzdělávací seminář k tématu Tandemu na roky 2020 - 2022 "Mládež utváří budoucnost. Demokracie, participace, diverzita" Seminář probíhá ve spolupráci s norimberským dokumentačním centrem DokuPäd a nabídne účastníkům prostor pro navázání kontaktů, další vzdělávání (téma bude upřesněno) a diskuze k možnostem financování a realizaci přeshraničních akcí.
  Cena: 700 Kč
  Google Maps lokalita: 49.4521, 11.0766

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem Info

  Součástí programu bude workshop z nabídky pedagogického oddělení Dokumentačního centra Norimberk, DoKuPäd.

  Přihlašování je možné již nyní pomocí online formuláře.

   

   

  Akce se Vám líbí, ale nemůžete se zúčastnit? Řekněte nám důvod.

 • Seminář dalšího vzdělávání pro jazykové animátory se specializací pro Program podpory odborných praxí, 5. - 7. 6. 2020 (5.–7. 6. 2020) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Odborné praxe
  Místo konání: Bayreuth
  Termín: 5.–7. 6. 2020
  Odpovědné osoby:

  Jarmila Půbalová, Marius Meier


  Cílová skupina: vyškolení jazykoví animátoři, kteří již absolvovali specializaci pro Program podpory odborných praxí a mají chuť i nadále realizovat přípravné dny v rámci tohoto programu
  Cíle: - Zvýšení kvalifikace jazykového animátora pro Program podpory odborných praxí. - Výměna zkušeností.
  Účastníci: 20 účastníků celkem z ČR a SRN
  Obsah:

  - Výměna zkušeností s ostatními jazykovými animátory a pracovníky Tandemu. - Vědomá práce s diverzitou v mezinárodní práci s mládeží. - Zprostředkování odborné slovní zásoby pomocí jazykové animace.


  Cena: 600,-
  Google Maps lokalita: 49.7284, 13.383

  - Výměna zkušeností s ostatními jazykovými animátory a pracovníky Tandemu.

  - Vědomá práce s diverzitou v mezinárodní práci s mládeží.

  - Zprostředkování odborné slovní zásoby pomocí jazykové animace.

   

 • Digitální média ve výuce dějepisu a v dějepisných projektech na příkladu pomníků obětem nacistického režimu v česko-bavorském příhraničí (19. 6. 2020) Typ akce: tematický seminář
  Oblast: Školská oblast
  Místo konání: Univerzita Pasov
  Termín: 19. 6. 2020
  Odpovědné osoby:

  Tereza Vágnerová


  Cílová skupina: pedagogové napříč vzdělávacím systémem, zejm. SŠ, ZŠ druhý stupeň. Podmínkou je, aby místo působnosti pedagoga bylo v Plzeňském, Jihočeském nebo Karlovarském kraji
  Obsah:

  V DŮSLEDKU VLÁDNÍCH OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S AKTUÁLNÍ SITUACÍ ŠÍŘENÍ KORONAVIRU COVID-19 JE AKCE ODLOŽENA na jaro 2020. Termín bude upřesněn.   

  • Praktické a teoretické seznámení učitelů s možnostmi moderní a mediální výuky (dějepisu), praktické využití získaných poznatků a kompetencí ve vlastní výuce.
  • Interaktivní exkurze v Pasově (a okolí) k tématu „nucené práce a oběti nacismu“ – představení praktických příkladů mediálního zpracování tématu a možnosti využití ve výuce regionální historie.
  • Příležitost pro účastníky diskutovat s lidmi ze sousední země různé pohledy na „stejnou“ historii.
  • Poznávání rozdílných přístupů k historicko-politickým událostem a získávání zkušenosti v oblasti práce na památných místech.

  Cena: Zdarma
  Google Maps lokalita: 48.9912, 21.2329

  Seminář je společný pro učitele z Čech a Německa, kteří mají zájem o česko-bavorskou regionální historii, práci na památných místech a mediální vzdělávání. Stavíme na dialogu mezi účastníky a motivujeme je nahlédnout na dějinné události z více perspektiv. Cíle semináře:

  • tematizovat události spojené s nacistickými zločiny v příhraničním regionu a zabývat se způsobem jejich připomínání v minulosti i současnosti
  • vybavit vyučující metodami opírajícími se o využití digitálních médií ve výuce
  • vyzkoušení digitálních výukových, pracovních a prezentačních konceptů v praxi
  • kritická reflexe využívání médií a prostředků digitalizace ve výuce

  Znalost němčiny není podmínkou. Seminář bude tlumočen.

   

  Přihlašování do 18.5. 2020 pomocí našeho online formuláře 

  Více informací k projektu najdete na webu Tandem: Přepni (se) na historii

  Dotazy rádi zodpovíme na vagnerova@tandem-org.cz

   

 • Informační den pro mimoškolní organizace (1.–30. 9. 2020) Typ akce: informační den
  Oblast: Mimoškolní oblast
  Místo konání: Plzeňský kraj
  Termín: 1.–30. 9. 2020
  Odpovědné osoby: Michaela Dryjová
  Cílová skupina: pracovníci s mládeží z Plzeňského a Jihočeského kraje
  Účastníci: 20
  Obsah: Motivace mimoškolních organizací k přeshraniční spolupráci, informace o možnostech financování
  Google Maps lokalita: 49.4134, 13.3157

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem Info

 • Tandem-Thementag (11.–12. 9. 2020) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: Plzeň
  Termín: 11.–12. 9. 2020
  Odpovědné osoby: Lucie Schneiderová Ulrike Fügl
  Cílová skupina: jazykoví animátoři, teameři, členové juniortýmu, tlumočníci, překladatelé a další osoby, které s Tandemem externě spolupracují
  Cíle: seznámení s konceptem vědomé práce s diverzitou ve vzdělávání a jeho rozšiřování mezi cílové skupiny Tandemu a v široké veřejnosti
  Google Maps lokalita: 49.7384, 13.3736

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem Info

Aktuality

Doporučujeme

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte přihlášku k odběru newsletteru.

YouTube   twitter

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita

Voš Plzeň