Němčina nekouše

Jazyková animace na ZŠ a víceletých gymnáziích

(Projektbeschreibung auf Deutsch, Website Tandem Regensburg)

______________________________________________________

V lednu 2018 spustilo Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem čtvrté pokračování projektu Němčina nekouše, na jehož podpoře se finančně podílí Česko-německý fond budoucnosti a Velvyslanectví SRN v Praze.

Projekt si klade za cíl zvýšit zájem o výuku němčiny na českých základních školách a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií, stejně jako zvýšit zájem o český jazyk na německých reálných školách.
K jeho hlavním pilířům patří motivace žáků 5. - 9. tříd k volbě němčiny jako svého druhého cizího jazyka a školení učitelů, sloužící k osvojení metody jazykové animace, která se k dosažení vytyčených cílů používá. Jazyková animace pomáhá překonávat ostych z učení se cizí řeči a odbourává představu, že němčina je obtížně zvládnutelný a „tvrdý“ jazyk.

Dále se snažíme zprostředkovávat důvody, proč je důležité učit se jazyk našeho největšího souseda. K této problematice mají školy možnost využít bezplatnou prezentaci pro rodiče žáků, např. v rámci rodičovských schůzek.

V roce 2016 se jazykové animace tohoto motivujícího typu v určité míře rozšířily i na střední (odborné) školy a ve spolupráci s firemní sférou tak vznikl projekt Němčina nad zlato. Podrobnější informace naleznete zde.

Nabídka projektu:

Projekt Němčina nekouše nabízí školám bezplatné realizace jazykových animací pro žáky 5.- 9. tříd a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií přímo v prostorách školy. Jazyková animace může významně přispět ke zvýšení zájmu žáků o němčinu a později i zpestřit její výuku na konkrétních školách. Pro potřeby projektu Němčina nekouše jsou jazykoví animátoři speciálně školeni - jsou tedy připraveni na danou věkovou skupinu žáků a specifika motivace k výuce německého jazyka.

Bližší infomace o tom, co zahrnuje jazyková animace, najdete na www.jazykova-animace.info

Pro pedagogy, kteří se chtějí s česko-německou jazykovou animací blíže seznámit, realizuje Tandem jednodenní vzdělávací semináře jazykové animace, akreditované MŠMT. Tyto semináře slouží k osvojení si metody jazykové animace učiteli a jejich následnému aplikování v rámci vlastní výuky německého jazyka. Semináře se konají dvakrát ročně vždy ve dvou krajských městech. V roce 2017 proběhla tato školení v únoru v Liberci a v březnu v Brně, v roce 2018 v březnu v Jihlavě. Pro rok 2019 je plánován únorový termín v Hradci Králové, březnový termín v Karlových Varech a květnový/červnový termín ve Zlíně.

Projekt je určen především základním školám, které dosud nemají zkušenost s jazykovou animací, případně by rády zavedly výuku německého jazyka a bojují s nedostatečným zájmem ze strany žáků, ale i základním školám, které se do projektu již zapojily, aby mohly podpořit stávající zájem o německý jazyk. Nabízíme návštěvu v rámci Vaší školou organizovaných rodičovských schůzek, kde rodiče krátkou prezentací seznámíme s faktickými důvody, proč je užitečné a praktické učit se v dnešní době německý jazyk.

Pro objednání bezplatné jazykové animace nebo prezentace pro rodiče klikněte ZDE

V rámci předchozího projektového období vznikla publikace s jazykovými hrami. Jedná se o metodickou příručku k samostatným realizacím česko-německých jazykových animací, kterou mohou učitelé využívat při své práci v hodinách. Obsahem jsou popisy vybraných aktivit a praktické pomůcky podněcující u žáků zájem o německý jazyk. Tato příručka je aktuálně rozšířena o dalších 12 aktivit a je možné si ji zdarma stáhnout v PDF formátu na webových stránkách Tandemu v eshopu zde.

V  rámci projektu Němčina nekouše II a III vznikly i nové letáky pro rodiče. Jsou v nich shrnuty důvody, proč je důležité učit se německy. Letáky pro rodiče společně s informačními letáky o celém projektu je možné si stáhnout ve formátu PDF níže.

 

 

Projekt finančně podporuje: Česko-německý fond budoucnosti a Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze v rámci kampaně Šprechtíme. Cílem kampaně Šprechtíme je ukázat českým žákům, studentům, jejich rodičům a učitelům, že učit se němčinu může být nejen zábavné, ale i přínosné pro budoucí profesní život.


Eva WagnerováProjekt jazykové animace na ZŠ Němčina nekouše
Michaela Kořánová
e-mail: koranova@tandem-org.cz
telefon: +420 377 634 764
skype: nemcinanekouse

Aktuality

Doporučujeme

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte přihlášku k odběru newsletteru.

YouTube   twitter

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita

Voš Plzeň