Projekt Přepni (se) na historii

Přepni (se) na historii. Mediální historicko-politické vzdělávání na památných místech v česko-bavorském příhraničí

denk.mal digital. Medial gestützte historisch-politische Bildung in der bayerisch-böhmischen Grenzregion

je tříletý projekt, který realizují Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem Západočeské univerzity v Plzni a Univerzita v Pasově. Zaměřuje se na česko-německou historii a mediální vzdělávání. Žákům a pedagogům základních, středních i vysokých škol na obou stranách hranice bezplatně nabízí řadu seminářů, exkurzí a projektových dnů.

Doba realizace: od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2022

Místo realizace projektu: Plzeňský, Jihočeský a Karlovarský kraj, bavorské příhraničí - okresy Pasov, Straubing, Deggendorf, Freyung-Grafenau, Regen, Tirschenreuth, Schwandorf, Regensburg, Cham, Amberg, Weiden.

Aktivity a nabídka projektu:

Zabývání se společnou historií je důležitým předpokladem pro vzájemné porozumění mezi národy. Stavíme na dialogu mezi účastníky a motivujeme je nahlédnout na dějinné události z více perspektiv. To přispívá zároveň k odbourání jazykových i systémových překážek ve vzdělávání. Podporujeme využití digitálních metod a nástrojů ve výuce.

„Přepni (se) na historii“ se věnuje dvěma hlavním dějinným událostem: otevření hranic v letech 1989/1990 a životu židovské menšiny v příhraniční ve 20. století. Mimo občansko-politický a historický kontext si klade za cíl také výchovu k demokracii a práci s diverzitou. Všechny vzdělávací aktivity se stejným dílem orientují na účastníky z Česka a Německa a budou se odehrávat v obou jazycích. 

Podpořené aktivity:

1) Semináře pro univerzitní studenty

Cílovou skupinou jsou studenti (nejen) učitelských oborů ŽCU v Plzni a Univerzity v Pasově, kteří mohou tematizovat společnou historii ve svém budoucím učitelském povolání. Účastí na česko-německých seminářích a jednodenních exkurzí studenti získají znalosti o regionální historii, digitální know-how i jazykové kompetence.

Nabídka pro studenty ZČU v Plzni:

Určeno především pro studenty učitelství dějepisu a němčiny, vhodné pro studenty dalších oborů (např. historie, německý jazyk, média a komunikace, kulturní vědy, evropská studia, politologie a mezinárodních vztahů, filozofie aj.)

 • Celosemestrální semináře: zimní semestr v roce 2020/2021 a 2021/2022

Univerzita Pasov a Západočeská univerzita v Plzni otevřou společné semináře, které budou připravovat i realizovat vyučující obou univerzit. Nabízí se také příležitost, jak zlepšit své dovednosti v oblasti interkulturní spolupráce.

 • Blokové tematické semináře:

Prakticky zaměřené blokové semináře a exkurze na místa spojená s česko-bavorskou historií, kde budou společně čeští a němečtí studenti vytvářet výukové pomůcky založené na využití digitálních médií (např. explainity videos).

 - jaro 2020 v Německu, Univerzita Pasov / podzim 2022 v Čechách, ZČU v Plzni

 • Exkurze (1-2denní): první akci plánujeme na jaro 2020, další čtyři v průběhu projektu

Jak a kde se přihlásit? Kontaktujte nás na: vagnerova@tandem-org.cz

2) Semináře pro učitele (akreditace MŠMT)

Během společných seminářů si čeští a němečtí učitelé osvojí kritické a kreativní využití digitálních médií ve výuce dějepisu, které je v souladu s aktuálním trendem digitalizace ve vzdělávání probíhajícím v obou zemích. Pedagogové dostanou například tipy a osvojí si konkrétní metody, jak mohou díky moderním technologiím ozvláštnit výklad česko-německé historie; či jak pracovat s informacemi přímo na místech dějinných událostí. Cílem těchto školení je vybavit učitele potřebnými kompetencemi pro využívání digitálních možností ve výuce, aby tím ze svých žáků vychovali kreativní a kriticky uvažující uživatele médií.

Nabídka pro pedagogy:

Hlásit se mohou pedagogové napříč vzdělávacím systémem, zejm. SŠ, ZS druhý stupeň. Podmínkou je, aby místo působnosti pedagoga bylo v Plzeňském, Jihočeském nebo Karlovarském kraji.

V nabídce jsou tři jednodenní semináře „Pomníky obětem nacistického režimu a digitální média ve výuce dějepisu a v dějepisných projektech“, které budou mít odlišné tematické zaměření. V druhé části projektu plánujme realizovat dvoudenní seminář k tématu „Volarský pochod smrti“.  

Předpokládaná realizace akce a místo konání:

 • I. červen 2020 v Německu, Pasov
 • II. listopad 2020   v Čechách, ZČU v Plzni
 • III. říjen 2022 v Německu, Pasov
 • IV. říjen 2021 v Čechách (Volary)

Máte zájem, chcete se zúčastnit? Průběžně sledujte sekci Akce, kde semináře vypisujeme. Případně nás kontaktujte na vagnerova@tandem-org.cz

3) Projektové dny se studenty středních a základních škol

Žáci a studenti, jejichž školy jsou zapojené do projektu, se seznámí s regionální historií a její reflexí, získají jazykové a mediální kompetence. Dostanou příležitost vytvářet digitální výukové pomůcky, jako jsou např. výkladová videa.

K těmto aktivitám patří přípravné školní workshopy, společné vícedenní projektové dny na historických místech a školní prezentace výsledků projektových dní.

Nabídka pro školy ukončena z důvodu naplněné kapacity.

Výstupy projektu:

Digitální výstupy účastníků budou k dispozici i ostatním středoškolským a vysokoškolským studentům na internetové stránce projektu. Vznikne také tištěná mapa pomníků v česko-bavorském příhraničí, kam se mohou školy s žáky vypravit nebo ji využít jako učební pomůcku.

Projekt je finančně podpořen z prostředků Evropské unie z Cíle EÚS, konkrétně z Programu příhraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014 – 2020.


     Koordinátorka projektu Přepni (se) na historii./Denk.mal digital.


     Tereza Vágnerová


     e-mail: vagnerova@tandem-org.cz
     telefon: +420 377 634 765

Aktuality

Doporučujeme

 • 17. 2. 2020 Tipy na letní dětské tábory s němčinou v roce 2020
  Přinášíme vám přehled letních táborů a workcampů pro rok 2020, kde se mohou děti a mladí lidé seznámit s vrstevníky ze sousední země a zdokonalit v němčině. Seznam průběžně doplňujeme. Chcete-li za organizátory svůj tábor na web přidat, můžete nám...
 • 29. 1. 2020 Hledají se dobrovolníci do projektu ahoj.info 2020
  Končíš školu a přemýšlíš, jakým směrem se budeš ubírat dál? Chceš získat nové zkušenosti, rozšířit si obzory a zlepšit si jazyky? Máš chuť podílet se na utváření společné...
 • 17. 12. 2019 Videoworkshop ahoj.info
  Poslední šance pro zájemce ve věku 16-26 let se přihlásit na náš seminář s tématem „Identita- Kdo jsi ve skutečnosti?“ . Seminář se koná 6. - 8. března 2020 ve Waldmünchenu (v Bavorsku), uzávěrka přihlášek je 6....

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte přihlášku k odběru newsletteru.

YouTube   twitter

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita

Voš Plzeň