Obrátit se můžete na:

Vanda Melicharová

e-mail: melicharova@tandem-org.cz
telefon: +420 377 634 756

PROJEKT: Němčina nekouše

 

Jazyková animace je nekonvenční a hravá metoda, která:

 • podněcuje zájem o jazyk, kulturu a lidi ze sousední země
 • zábavným způsobem přiblížuje základy cizího jazyka a prohlubuje již získané jazykové znalosti
 • usnadňuje komunikaci ve smíšených skupinách
 • pomáhá překonávat ostych při používání cizího jazyka a obavy z chyb
 • posiluje schopnost účastníků uvědomovat si nejrůznější způsoby dorozumívání
 • podporuje iniciativu a kreativitu účastníků, kteří jsou do jazykové animace aktivně zapojeni
 • je vhodná pro začátečníky i pokročilé

(Primárním) cílem jazykové animace není někoho cizí jazyk naučit, nýbrž mu jazyk přiblížit a při tom posílit povědomí o vlastním jazyce.

Jazykovou animaci je také možné realizovat v online formě.

Jazyková animace má své vlastní stránky: www.jazykova-animace.info. Najdete na nich podrobné informace o jazykové animaci, vzdělávacím procesu jazykových animátorů Tandemu a jejich osobní profily. Kromě toho obsahuje web i celou řadu dokumentů ke stažení, mj. sbírky her a aktivit.


 

Interkulturní vzdělávání, resp. vědomá práce s diverzitou ve vzdělávání

Jedním z cílů česko-německé jazykové animace je vzbudit zájem o kulturu a jazyk sousední země. Proto začleňuje do programu informace o reáliích Německa a Česka. V programu jazykové animace se mohou objevit např. městská rallye, kvízy, práce se slepou mapou, hudba apod.

Prostřednictvím aktivit čerpajících z konceptu interkulturního vzdělávání, resp. vědomé práce s diverzitou se podporuje proces učení, účastníci - uživatelé různých jazyků - si utvoří jasnější představu o tom, co mají společné a v čem se naopak odlišují, a zároveň se učí pracovat s vlastními pocity, názory a postoji. Mohou překonat obavy z používání cizího jazyka či obavy ze setkání s mluvčími sousedního jazyka a korigovat tak mylné či stereotypní představy. Tímto způsobem se nejen rozšiřuje aktivní slovní zásoba, ale také se posiluje motivace účastníků k poznávání jinakosti. Více o konceptu vědomé práce s diverzitou ve vzdělávání mládeže naleznete zde.

 

Ocenění

LabelTandem Plzeň získal v roce 2008 Evropskou jazykovou cenu Label za inovativní projekt v oblasti jazykového vzdělávání (kurzy pro jazykové animátory). Tandem Regensburg získal v roce 2006 Evropskou jazykovou cenu Label za inovační přístup při zprostředkování jazyka v rámci Programu podpory odborných praxí.


Zájemci o realizaci jazykové animace mohou vyplnit:

 1. obecný poptávkový formulář: pro zájemce o jazykové animace mimo níže uvedené projekty
 2. poptávkový formulář pro projekt Němčina nekouše: pro zájemce o bezplatné jazykové animace v rámci projektu Němčina nekouše
 3. poptávkový formulář pro program Jazyková animace pro všechny: pro školy a organizace, které získaly finanční podporu z Fondu budoucnosti v rámci programu Jazyková animace pro všechny

S dalšími dotazy se lze obrátit na koordinátorku jazykových animátorů Ivu Břendovou na e-mailové adrese: info@jazykova-animace.info.


Plán akcí Tandemu v roce 2020

Plán akcí nejen v oblasti podpory jazyka a jazykové animace naleznete zde.


Statistiky česko-německé jazykové animace za rok 2020

V roce 2020 se jazykových animací realizovaných certifikovanými jazykovými animátory Tandemu zúčastnilo celkem 3.444 osob.

Na konci prosince 2020 Tandem disponoval 69 certifikovanými jazykovými animátory, kteří jsou oprávněni realizovat jazykové animace v rámci projektů/programů Tandemu, přičemž:

 • V roce 2020 se kvůli protipandemickým nebyli vyškoleni žádní noví animátoři
 • V roce 2020 jsme museli přizpůsobit realizaci jazykových animací protiepidemickým pravidlům, takže z celkového počtu 130 jazykových animací konaných v ČR či v DE, bylo 43 jazykových animací zrealizováno ONLINE. Jednalo se o 548 hodin.

 • 35 jazykových animátorů realizovalo v roce 2020 alespoň 1 jazykovou animaci. Nejaktivnější jazykový animátor realizoval 55 jazykových animací.
 • Podle počtu hodin vypadá zapojení jazykových animátorů následovně: V roce 2020 realizovalo 42 jazykových animátorů 10 a více hodin jazykové animace. 6 jazykových animátorů přesáhlo hranici 100 hodin provedených jazykových animací. Nejaktivnější jazykový animátor má na kontě celkem 71 hodin realizovaných jazykových animací.

Aktuality

Akce

Nepřehlédněte

TANDEM překračuje hranice – tipy na online aktivity a nástroje pro česko-německé výměny

Buďte v obraze

Newsletter s aktualitami do vaší emailové schránky: 

Následující pole jsou skryta bežnému zobrazení a jejich vyplnění bude mít za následek zařazení Vašeho příspěvku mezi Spamy.

Sledujte nás na sociálních sítích: