4. 5. 2012

Setkání jazykových animátorů 2012

Místo konání: SRN, Burg Hohenberg
Typ akce: pracovní setkání
Akce byla zaměřena na výměnu zkušeností v oblasti jazykové animace a projednání organizačních záležitostí spojených s koordinací jazykových animací.
Jazykoví animátoři byli seznámeni s novými projekty Tandemu, v jejichž rámci bude využita i jazyková animace a do kterých se tedy budou moci sami aktivně zapojit. Zároveň byli seznámeni se statistikou jazykových animací v Tandemu za rok 2011 a s novou internetovou stránkou o jazykové animaci.
Velmi přínosným byl workshop Michala Dubce na téma vztahových signálů v komunikaci. Účastníci workshopu získali informace o možnostech předcházení tzv. „vztahových válek“ v komunikaci, a tedy udržení smírného komunikativního prostředí, což mohou dobře využít v praxi.
Setkání bylo vystavěno na aktivní spolupráci všech účastníků. V malých pracovních skupinách se probíraly aktuální problémy týkající se organizace i metodiky jazykové animace a jejich možná řešení.
Jak účastníci, tak všichni ostatní zúčastnění byli s průběhem a výsledky akce velice spokojeni. Jako velmi přínosné hodnotili všichni účastníci zejména možnost osobního setkání a výměny s čerstvě vyškolenými animátory.

Aktuality

Akce

Nepřehlédněte

Česko-německé dětské tábory a akce pro mládež v létě 2024

Buďte v obraze

Newsletter s aktualitami do vaší emailové schránky: 

Následující pole jsou skryta bežnému zobrazení a jejich vyplnění bude mít za následek zařazení Vašeho příspěvku mezi Spamy.

Sledujte nás: