28. 11. 2014

Integrace romské mládeže do volnočasových aktivit

Místo konání: SRN, Frankfurt nad Mohanem
Typ akce: tematický seminář
Ve dnech 28.30. listopadu 2014 se ve Frankfurtu nad Mohanem uskuteční tematický seminář, resp. pracovní setkání pro nejširší spektrum pracovníků s dětmi a mládeží (metodiků), kteří pracují s romskou mládeží.

ON-LINE PŘIHLÁŠKA NA KONCI STRÁNKY


Účastníci semináře, tj. pracovníci s mládeží, získají příležitost detailně se seznámit se způsobem a metodikou práce s romskou mládeží v příhodném městě - Frankfurtu nad Mohanem, kde se dlouhodobě koncepčně pracuje s mladými Romy, jakožto i s mladými migranty, cizinci a dalšími minoritami.

Účastníci navštíví příkladná zařízení, která se mladým Romům věnují, připravují pro ně speciální inkluzivní (a zároveň vzdělávací a multikulturní) programy, realizují terénní programy, spolupracují se školou, rodinami či policií. Organizují různé (mezinárodní) projekty a úzce spolupracují s řadou návazných institucí.

Pro účastníky se tak nabízí ideální příležitost pro inspirační výměnu metodických postupů a materiálů či načerpání nových informací a zkušeností o tématu/problému, a to mezi českými a německými pracovníky, jakož i mezi zástupci úřadů nebo státních (příspěvkových) institucí.
Důraz bude kladen na výměnu metodických a koncepčních přístupů, na diskusi o praktických aktivitách a efektivních praktikách, které mají vzdělávací, integrační, multikulturní a výchovný charakter s dostatečnou udržitelností či ověřenou funkčností. Zacílíme na nízkororozpočtové aktivity aneb, jak za málo peněz připravit hodnotný a efektivní program. Jak propojit většinovou, bílou, mládež s romskou a jak s nimi dohromady pracovat. Teoretický in-put bude zajištěn experty v dané problematice, a to českým i německým zástupcem.

Odborná spolupráce/facilitace s pracovníky sdružení Amaro Drom e.V a Rom e.V. Köln
Zabezpečen bude dostatečný prostor na vyváženou a objektivní diskusi, která umožní každému jednotlivému účastníku přispět vlastními názory a zkušenostmi.
Ambicí semináře je také prosíťovat české a německé kontakty navzájem, poznat vzdělávací a inkluzivní přístupy obou stran a náhled na problematiku optikou německých, resp. českých pracovníků.

Zazní i důležitý příspěvek shrnující možné finanční zdroje (na evropské, bilaterální, národní i lokální úrovni), které by mohly následně sloužit jako cenný základ pro přeshaniční česko-německé projekty s danou cílovou skupinou.

Žádoucí je přivézt s sebou vzdělávací podklady, které v praxi využíváte a aplikujete, stejně jako brožury, letáky a další propagační materiály, které lépe představí Vaši činnost a aktivity s danou cílovou skupinou.

Vznik nových přeshraničních projektů je v dané oblasti vítán a bude ze strany Tandemu nadstandardně podporován.


Seminář bude simultánně tlumočen! Jazykové znalosti nejsou tedy podmínkou účasti.

Účastnický poplatek (zahrnující program, stravu a ubytování) činí 500,- Kč. K jeho uhrazení převodem budete vyzváni v potvrzení o účasti.

Pojištění
Tandem zajišťuje a hradí účastníkům nemocenské a úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu.

Jízdné
Cestovní náklady ve výši 70 % skutečné ceny jízdenky (vlak, bus) budou proplaceny bankovním převodem. Pokud pojedete autem, vyplatíme Vám náhradu cestovného ve výši odpovídající 70% ceny jízdenky vlakem 2. třídy. Prosíme o využití spolujízdy a možných vlakových slev.

Kontaktní osobou pro německé organizace je Kathrin Freier z Tandemu Regensburg. Ta nejen vyřizuje přihlášky německých účastníků, ale také na požádání zašle formuláře a bližší informace o semináři v němčině. Ty najdete i na stránkách Tandemu Regensburg.

Přihlášky

Nejpozději do 4. listopadu 2014 vyplňte prosím níže uvedený on-line formulář. Děkujeme.LETÁK S INFORMACEMI O ORGANIZACI A PROGRAMU>>>> ON-LINE PŘIHLÁŠKA <<<<

Aktuality

Akce

Nepřehlédněte

Česko-německé dětské tábory a akce pro mládež v létě 2024

Buďte v obraze

Newsletter s aktualitami do vaší emailové schránky: 

Následující pole jsou skryta bežnému zobrazení a jejich vyplnění bude mít za následek zařazení Vašeho příspěvku mezi Spamy.

Sledujte nás: