10. 10. 2013

Kontaktní seminář jako vstupenka do sousední země

Místo konání: ČR, Plzeň
Typ akce: kontaktní seminář
Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem Plzeň srdečně zve nejširší spektrum pracovníků s dětmi a mládeží na blížící se seminář, který zájemce komplexně připraví na zpracování, příravu a realizaci bilaterálních, popř. mezinárodních projektů. Závazné přihlášky přijímáme do 25. září 2013 . Seminář proběhne v termínu od 10. do 13. října 2013 v Plzni.

ON-LINE PŘIHLÁŠKA NA KONCI STRÁNKY
Cílová skupina

  • jste dobrovolníci či profesionálové z oblasti volnočasové a mimoškolní práce s dětmi a mládeží nebo třeba studenti (pedagogických fakult) či angažovaní jednotlivci z řad občanské společnosti
  • připravujete a vedete různé tématické kroužky či kurzy, skautský oddíl či se jiným/příležitostným způsobem zapojujete do aktivit s mládeží
  • angažujete se pravidelně či externě v činnosti DDM, SVČ, klubech mládeže, nízkoprahových zařízení, mateřských centrech, školních klubech, apod.
  • chcete získat nové informace, nové impulzy s mezinárodní dimenzí
  • rádi byste neformálně diskutovali o praxi s německými kolegy, tj. také pracovníky s mládeží
  • chcete poznat aktivity pro děti a mládež v rámci projektu Erlebe Pilsen, projektu Plzeň 2015 a mezi partnerskými městy Plzeň a Regensburg
  • zajímají vás rozdíly mezi formálním, neformálním vzděláváním a informálním učením
  • chtěli byste vědět, "jak využít sociální média v mezinárodní spolupráci s mládeží a získat tipy k jejich motiaci, jak je zapojit do projektu"
  • hledáte inspiraci pro zpestření své běžné práce a/nebo chcete inspiraci ostatním sami nabízet
  • hledáte konkrétní německou partnerskou organizaci, s níž byste v budoucnu mohli realizovat projekty a vyměňovat si zkušenosti

Cíl a obsah semináře

Cílem semináře je komplexní příprava pracovníků s mládeží k přípravě a realizaci mezinárodního či česko-německého projektu s cílovou skupinou děti a mládež ve volnočasové oblasti. Cílem kontaktního semináře je navázat nová partnerství mezi organizacemi z nejrůznějších oblastí, představit a propojit existující projekty, informovat se navzájem o stavu a vývoji volnočasové práce s mládeží v obou zemích. Diskutovat nad aktuálními problémy a řešenými otázkami. Zprostředkovat organizační a programové tipy na česko-německá setkání dětí a mládeže. Poznat projekt Erlebe Pilsen a Plzeň 2015 či aktivity pro děti a mládež v rámci partnerských měst Plzeň a Regensburg. Získat přehled o možnostech financování a poradit s projektovým managementem v rámci česko-německého kontextu. Seznámit se blíže s metodou jazykové animace a jejím praktickým využitím.

Těšíme se na Vás!

Páteční program je určen pro německé pracovníky s mládeží, ovšem srdečně jsou zváni i čeští zástupci, program bude bohatý a pestrý. Kromě návštěv plzeňských zařízení, které se dlouhodobě věnují mládeži a realizují česko-německé akce, budou účastníci seznámeni s projektem Erlebe Pilsen, který připravuje "na míru" interkativním způsobem prohlídky Plzní pro mladé lidi. Protože není tato část programu pro české účastníky povinná, prosím, uveďte v přihlášce, zda máte zájem přijet již ve čtvrtek večer a zúčastnit se i výše uvedeného programu. Sobota se bude věnovat kromě představení přítomných organizací i odbornému tématu: "Jak využít sociální média v mezinároní práci s mládeží a tipy k motivaci mládeže, jak je zapojit do projektu."


Během semináře budou rovněž k dispozici informační materiály a tipy k česko-německým výměnám. Těšíme se i na Vaše materiály.

Rádi také přivítáme Vaše přání a podněty, abychom si pro Vás připravili materiály a přizpůsobili program Vašim očekáváním. Uveďte, prosím, svá přání v přihlášce.

Organizační tým

Michaela Veselá
pracovnice pro mimoškolní oblast
TANDEM Plzeň

Kathrin Freier
pracovnice pro mimoškolní oblast
TANDEM Regensburg

Seminář bude simultánně tlumočen!

Informace k organizaci semináře

Náklady
Účastnický poplatek (zahrnující program, stravu a ubytování) činí 500,- Kč. K jeho uhrazení převodem budete vyzváni v potvrzení o účasti.

Seminární místnost

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže TANDEM
Riegrova 17, Plzeň
web: http://www.tandem.adam.cz/sekce/o-tandemu/kontakty


Ubytování

vyskokoškolské koleje ZČU
Bolevecká 30-32, Plzeň (hotelový typ ubytování)
web: http://skm.zcu.cz/hotel.html


Pojištění

Tandem zajišťuje a hradí účastníkům nemocenské a úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu.

Jízdné
Cestovní náklady ve výši 70 % skutečné ceny jízdenky (vlak, bus) budou proplaceny bankovním převodem. Pokud pojedete autem, vyplatíme Vám náhradu cestovného ve výši odpovídající 70% ceny jízdenky vlakem 2. třídy. Prosíme o využití spolujízdy a možných vlakových slev.


Kontaktní osobou pro německé organizace je Kathrin Freier z Tandemu Regensburg. Ta nejen vyřizuje přihlášky německých účastníků, ale také na požádání zašle formuláře a bližší informace o semináři v němčině. Ty najdete i na stránkách Tandemu Regensburg.

Přihlášky

Nejpozději do 30. září 2013 vyplňte prosím níže uvedený on-line formulář. Děkujeme

>>>> ON-LINE PŘIHLÁŠKA <<<<

Aktuality

Akce

Nepřehlédněte

Česko-německé dětské tábory a akce pro mládež v létě 2024

Buďte v obraze

Newsletter s aktualitami do vaší emailové schránky: 

Následující pole jsou skryta bežnému zobrazení a jejich vyplnění bude mít za následek zařazení Vašeho příspěvku mezi Spamy.

Sledujte nás: