Praxe podpořené ze zdrojů Česko-německého fondu budoucnosti (ČNFB) nabízí partnerským zařízením z Česka i Německa finanční podporu při realizaci česko-německých odborných praxí. Délka stáže musí být minimálně 14 dní (13 nocí).

Od 01.07.2023 si mohou partnerská zařízení zvolit, kdo z nich předloží přihlášku, obdrží fin. prostředky a bude praxi administrovat. Doposud platil tzv. „hostitelský princip“, kdy přijímací zařízení, které podávalo přihlášku, obdrželo fin. prostředky a praxi administrovalo. I nadále bude platit, že přijímací zařízení může podat přihlášku. Nově může podat přihlášku (a praxi administrovat, získat fin. prostředky) i vysílající zařízení. Bude záležet na dohodě partnerských zařízení, které z nich přihlášku podá (bez ohledu na to, v jaké zemi se praxe uskuteční).

Termín podání přihlášky: 31. března 2024

Přihláška pro praxi v Česku v termínu 01.07. - 31.12.2024.

Přihláška pro praxi v Německu v termínu 01.07. - 31.12.2024.

Od 01.07.2023 jsou navýšené finanční příspěvky na praxi:

Příspěvek na praxi žáků se liší podle toho, zda praxe probíhá na české či na německé straně. Z příspěvku se nehradí cestovní náklady praktikantů na místo praxe a zpět.

Pokud stáž probíhá v Česku, obdrží zařízení, které podá přihlášku paušální příspěvek na praktikanta (a jednu doprovodnou osobu):

strava/ubytování                                             38 € /os/den
příspěvek na MHD                                           8 € /os/týden
paušál. příspěvek na administrativu škole     74 € /na praxi
paušál. příspěvek pro doprovodnou osobu   192 € /3 týdny, 133 € /2 týdny,  65 € /1 týden, 33 € /méně než týden.


Pokud stáž probíhá v Německu, obdrží zařízení, které podá přihlášku paušální příspěvek na praktikanta (a jednu doprovodnou osobu):

strava/ubytování                                               50 €/os/den
příspěvek na MHD                                           15 €/osoba/týden
paušál. příspěvek na administrativu škole     100 €/na praxi
paušál. příspěvek pro doprovodnou osobu    300 € /3 týdny, 200 € /2 týdny, 100 € /1 týden, 50 €/ méně než týden

Před zahájením stáže je možno si zažádat o zálohu ve výši 50 % celkových finančních přostředků.

Informace k Programu podpory odborných praxí - podrobný popis programu v češtině
Infoblatt des Programms Freiwillige Berufliche Praktika - podrobný popis programu v němčině
 
ZuFo

Aktuality

Akce

Nepřehlédněte

Česko-německé dětské tábory a akce pro mládež v létě 2024

Buďte v obraze

Newsletter s aktualitami do vaší emailové schránky: 

Následující pole jsou skryta bežnému zobrazení a jejich vyplnění bude mít za následek zařazení Vašeho příspěvku mezi Spamy.

Sledujte nás: