Program Jazyková animace pro všechny

Česko-německá setkání mládeže žijí díky výměně a interakci mezi mladými lidmi z obou zemí. Ti se touto cestou vzájemně poznají, navazují přátelství a seznamují se s jazykem a životem v sousední zemi. Účinný pedagogický nástroj k cílenému zvýšení intenzity setkání a k podpoře zájmu o německý a český jazyk představuje česko-německá jazyková animace.  

Za tímto účelem Koordinační centrum Tandem s podporou Fondu budoucnosti nabízí jazykovou animaci, která propojuje poznávací aktivity a prvky skupinové dynamiky s hravou formou jazykové výuky. Animace mimořádně vhodná k odbourání zábran při navazování prvotních kontaktů a kromě toho umožňuje první setkání s jazykem sousední země.
 

Cílová skupina
  • školská a mimoškolská zařízení z obou zemí, která společně realizují česko-německá setkání dětí a mládeže 
 
Obsah a délka jazykové animace 
  • délka: 3-4 hodiny
  • obsah: seznamovací aktivity, aktivity podporující formování skupiny a skupinovou dynamiku, aktivity s hravou formou jazykové výuky 
  • orientace na potřeby cílové skupiny, místní podmínky a na tematické zaměření daného setkání 

Získání prostředků na jazykovou animaci

  • Fond budoucnosti chce motivovat projektové aktéry z oblasti práce s mládeží, aby jazykovou animaci do svého programu zařadili. O prostředky na jazykovou animaci lze zažádat v rámci klasického podání projektové žádosti, nebo o prostředky na jazykovou animaci může zažádat napřímo. V obou případech může Fond budoucnosti podpořit 100% nákladů spojených s realizací animace.
  • Další informace a pokyny k podání žádosti najdete na webu Fondu budoucnosti.

Objednání jazykových animací

  • Po schválení prostředků ze strany Fondu buducnosti si prosím objednejte jazykovou animaci přes poptávkový formulář.

Postup od A do Z

Máte další otázky k nabídce projektu, realizaci animačních modulů, nejste si jisti, jestli je nabídka vhodná právě pro Vás?

Neváhejte kontaktovat naši kolegyni z Tandemu Regensburg Michaelu Kosařovou (+49 941 58557-21) nebo paní Ingrid Koděrovou z Česko-německého fondu budoucnosti.

 

Jazyková animace
... je nekonvenční a zároveň zábavná metoda, jejímž cílem je přiblížení základů cizího jazyka a prohloubení již získaných jazykových znalostí. Pomáhá odbourat bariéry při komunikaci ve skupinách a posiluje schopnost účastníků uvědomovat si nejrůznější způsoby dorozumění.
Více o jazykové animaci se dočtete zde.

 

Projekt finančně podporuje

 

Aktuality

Akce

Nepřehlédněte

TANDEM překračuje hranice – tipy na online aktivity a nástroje pro česko-německé výměny

Buďte v obraze

Newsletter s aktualitami do vaší emailové schránky: 

Následující pole jsou skryta bežnému zobrazení a jejich vyplnění bude mít za následek zařazení Vašeho příspěvku mezi Spamy.

Sledujte nás na sociálních sítích: