NABÍDKA dobrovolnických míst Evropského sboru solidaritylogoesc

Nevíš, co po prázdninách? Toužíš po tom, poznat jinou kulturu a zlepšit si němčinu? Chceš získat cenné pracovní zkušenosti v česko-německých organizacích, které pořádají mimo jiné i různé akce pro mládež? Tandem nabízí k 01. 09. 2024 volná dobrovolnická místa: v projektu ahoj.info v partnerské kanceláři v Regensburgu a v mnichovské organizaci Junge Aktion. Můžeš si vyzkoušet redakční práci, spravovat sociální sítě, pomáhat při organizaci semináře nebo tvorbě podcastu. Přihlaš se, napiš nám a staň se dobrovolníkem programu Evropského sboru solidarity.

 

Další informace

Jak se můžeš stát dobrovolníkem / dobrovolnicí v Tandemu?

 1. napíšeš nám email, kde se krátce představíš (tzv. průvodní dopis), a do přílohy dáš svůj strukturovaný životopis a motivační dopis - v angličtině nebo němčině.
 2. pošleš na adresu: kucerova@tandem-org.cz, do předmětu e-mailu uveď, prosím, „Bewerbung - Freiwilligendienst ahoj.info 2024“
 3. přihlášku zašli co nejdříve.

 

AUSSCHREIBUNGEN der Freiwilligenstellen (TSCHECHIEN):

Reizt es Dich, ins Ausland zu reisen? Du möchtest wertvolle Erfahrungen sammeln und Neues ausprobieren? Du hast Spaß an Fremdsprachen und möchtest eine andere Kultur kennenlernen? Triffst Du gerne andere junge Menschen und möchtest Du helfen, die tschechisch-deutschen Beziehungen zu pflegen? Zögere nicht und melde Dich für Dein bevorzugtes Projekt an! Schreibe uns eine E-Mail, wir beantworten Deine Fragen.

VORSICHT: Die Freiwilligenstelle wird erst dann garantiert, wenn der Zuschussantrag von der CZ Nationalagentur genehmigt wurde.

 

Obecné informace o dobrovolnickém centru Tandemu

Koordinační centrum Dobrovolnické centrumčesko-německých výměn mládeže Tandem nabízí jeden vlastní dobrovolnický projekt ahoj.info. Další nabídka projektů pochází z programu Evropského sboru solidarity, ke kterým Tandem nabízí kompletní administrativní zajištění.

 • Nabídka dobrovolnických míst je určena mládeži od 18-30 let.
 • Dobrovolníci česko-německých projektů můžou v zahraničí strávit až rok, aniž by si museli hradit náklady na cestu nebo bydlení.
 • Dostanou měsíční příspěvek na stravné i kapesné.
 • Po celou dobu pobytu je dobrovolníkům hrazeno zdravotní pojištění.
 • Samozřejmostí u dobrovolnické služby je také přidělení mentora a absolvování online jazykového kurzu (řeč hostující země).
 • Hlavním přínosem je neformální učení, získávání jazykových dovedností i prvních pracovních zkušeností a poznávání jiných kultur.
 • Dům zahraniční spolupráce v Praze, který program Evropského sboru solidarity spravuje, přináší více podrobností v kampani s názvem Evropský dobrovolník ZDE.

Poznámky k české legislativě: V ČR se dobrovolnická služba nezapočítává do odpracovaných let. Kapesné se neuvádí do daňového přiznání.

Co udělat v případě Vašeho zájmu?

KROK 1: Nejprve se zaregistrujte jako dobrovolník do celoevropské databáze

KROK 2: Popřemýšlejte, co Vás zajímá a čemu byste se chtěli věnovat. Vyberte si z naší nabídky. Níže uvedená místa jsou určena zájemcům o česko-německou spolupráci, kteří se chtějí ucházet o dobrovolnickou službu v sousední zemi.

UPOZORNĚNÍ: Místa pro zájemce jsou garantována až po schválení grantových žádostí českou národní agenturou.

Nabízené projekty:

Aktuálně se staráme o 7 dobrovolníků v 5 organizacích. Zájemci mají možnost vybrat si ze 4 dobrovolnických projektů, které se kromě různých lokací pro pobyt dobrovolníků liší především svým obsahem a zaměřením:

1) ČESKO-NĚMECKÉ AKTIVITY PRO MLADÉ LIDI – služba u Tandemu

Ahoj.info je náš vlastní projekt pro zájemce o dobrovolnou službu přímo u nás v Tandemu. Na každý školní rok hledáme jednoho dobrovolníka z Německa pro kancelář v Plzni a jednoho zájemce z Česka pro pobočku v Regensburgu). Hlavní náplní je příprava dvou vzdělávacích akcí pro mladé lidi z obou zemí a dále pak redakční činnost zahrnující práci s profily na sociálních sítích, webovými stránkami i kanálem YouTube. Bližší informace na webu ahoj.info

ZAJIŠŤUJÍ kanceláře Tandemu v Plzni & Tandemu v Regensburgu

2) MATEŘSKÉ ŠKOLY – dobrovolná služba v předškolních zařízeních

Zájemci o česko-německé vztahy přijíždějí ze sousední země strávit školní rok v předškolním zařízení, které se zaměřuje na multikulturní výchovu dětí. Dobrovolníci svou přítomností a aktivním zapojením do týmu neformálně seznamují děti od 3 let se základními principy multikulturního soužití, učí je toleranci, solidaritě a porozumění směrem k jiným národnostem. Diverzita je jedním ze základních komunikačních témat Tandemu. PARTNEŘI PROJEKTU (místa pobytu dobrovolníků):

3) MULTIKULTURNÍ HISTORIE a současnost Sudet – dobrovolnictví pro zájemce o mezikulturní vzdělávání s využitím kreativity v oblasti publikační činnosti

Dobrovolníci zapojení do tohoto projektu pracují v organizacích, které se hlásí k odkazu Ackermann-Gemeinde v Mnichově. Ta byla založena v roce 1946 v návaznosti na poválečné odsunutí obyvatelstva z příhraničí Čech, Moravy a Slezska. Postupně vznikaly další podobné organizace v Německu i Čechách. Jejích hlavním cílem je posilovat spolupráci se středo- a východoevropskými soused skrze možnost osobních setkání. Dobrovolníci se účastní organizace akcí, zapojují se do publikační činnosti a diskutují na školách se studenty o aktuálních tématech.

PARTNEŘI PROJEKTU (místa pobytu dobrovolníků):

4) PŘESHRANIČNÍ SETKÁVÁNÍ se zaměřením na kulturu – dobrovolnická praxe v organizaci zabývající se kulturním event managementem - pro rok 2024 projekt bohužel uzavřen.

Dobrovolník se jako součást týmu podílí na organizaci přeshraničních kulturních projektů a na jejich propagaci, komunikuje s českými a německými partnery a kulturními aktéry, sleduje mezinárodní kulturní scénu v regionu a připravuje programové přehledy a tipy pro obyvatele sousední země. Aktualizuje také kulturní portál www.bbkult.net. Všechny akce Centra jsou organizovány pro lidi z obou stran hranice a jejich cílem je vyvolat společnou debatu o kulturních, politických a společenských tématech, a tím tak udržovat, prohlubovat a rozšiřovat česko-německé vztahy.

Centrum Bavaria Bohemia Schönsee (krásné prostředí, viz foto)

Zkušenosti našich dobrovolníků

„Díky Evropské dobrovolné službě v Tandemu se mi otevřel úplně nový svět: svět česko-německé spolupráce, vzdělávacích seminářů a skvělých inspirativních lidí..." (Adéla H., dobrovolnice projektu ahoj.info, 2017)

„Jeď, nebudeš litovat. je to to nejlepší, co můžeš udělat, a nejen pro svoji budoucí kariéru." (Petr. V., dobrovolník projektu Multikulturní historie a současnost Sudet, 2018)        

 

Podrobnosti o dobrovolnické práci

Důležitým aspektem Evropského sboru solidarity je inkluze, která má také pomoci mladým lidem s omezenými příležitostmi (sociálními, zdravotními, jazykovými aj.) podílet se, participovat. Dobrovolnické projekty přispívají i interkulturnímu obohacení místních komunit a podporují meziregionální spolupráci.

Priority programového období: Evropský sbor solidarity 2021 – 2027

 • Inkluze a diverzita: zapojení co největšího spektra organizací i jednotlivců do solidárních činností
 • Udržitelnost: realizace projektů environmentálně udržitelným způsobem; zvyšování povědomí účastníků o ekologických tématech  
 • Digitalizace: umožnění kombinovaných aktivit; podpora činností zaměřených na posilování digitálních dovedností a digitální gramotnosti
 • Participace: podpora účasti mladých lidí na demokratických procesech a jejich občanské angažovanost

Výše uvedené projekty jsou financovány Evropskou unií.

 

       

        

 

  

Lucie Kučerová

e-mail: kucerova@tandem-org.cz
telefon: +420 377 634 751

PROJEKTY Evropského sboru solidarity

Aktuality

Akce

Nepřehlédněte

Česko-německé dětské tábory a akce pro mládež v létě 2024

Buďte v obraze

Newsletter s aktualitami do vaší emailové schránky: 

Následující pole jsou skryta bežnému zobrazení a jejich vyplnění bude mít za následek zařazení Vašeho příspěvku mezi Spamy.

Sledujte nás: