TISKOVÁ ZPRÁVA: Přeshraniční odborné praxe v Plasích se po koronavirové pauze opět rozjely naplno

11.5.2022

PLASY (11. 5. 2022) – Střední odborné školy z Plas a německého Neustadtu obnovily po koronavirové pauze realizaci přeshraničních praxí pro své žáky. Na své stáže realizované u farem v okolí Plas dorazila první čtveřice studentů z Německa. Financování praxí oběma směry zajišťuje Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem ze zdrojů Česko-německého fondu budoucnosti.

V rámci Programu podpory odborných praxí nabízeného Tandemem mají žáci středních škol, učilišť a studenti vyšších odborných škol ve věku od 16 let možnost absolvovat stáž v sousední zemi. Na dvoutýdenní pobyt k zemědělcům v okolí Plas přijeli čtyři studenti třetích ročníků oboru zemědělství z německé školy Staatliches Berufliches Schulzentrum Neustadt an der Waldnaab. Praktikanti se začlenili do běžného života farmářů, bydlí v rodinách a pracují na statku.

Dva ze žáků jsou aktuálně na Farmě Janko ve Vysoké Libyni. „Pomáhají zaměstnancům například sekat trávu a manipulovat se senem, krmí ovce a slepice, asistují u včel, učí se manipulovat se zemědělskou technikou včetně její údržby,“ informuje majitel Lukáš Janko, který už řadu let působí v roli hostujícího zemědělce pro žáky z Německa.

„Pan Janko přijímá studenty pravidelně a velmi hezky se o ně stará,“ vysvětluje koordinátorka česko-německých výměn a zároveň učitelka Gymnázia a Střední odborné školy Plasy Kateřina Müllerová. „Když mají lidé společnou lásku k půdě a zvířatům, lehce najdou také společnou řeč. Důkazem je to, že pan Janko zůstává s praktikanty v kontaktu i po ukončení praxe a dodnes se s některými z nich navštěvuje. Mimochodem je bývalým studentem naší školy,“ prozrazuje s úsměvem.

Její slova potvrzuje i skutečnost, že letos na Farmu Janko přijel znovu pracovat i jeden z někdejších absolventů programu. „Po ukončení studia jsem se rozhodl se sem na rok vrátit. Pro další studium směřující k titulu Meister potřebuji získat roční zkušenosti a přišlo mi ideální nasbírat je právě v zahraničí. Na praxi se mi tady tenkrát moc líbilo,“ doplňuje Frank Riedl. Český farmář tak zaměstnává německého absolventa zemědělství.

Díky letité zkušenosti s praktikanty si škola vybudovala dobré vztahy s farmáři, kteří se na praktikanty pokaždé těší. „To platí bez rozdílu v Česku i Německu. Nejednou se stalo, že se díky nově získaným kontaktům uskutečnila následně exkurze pro celou třídu. Pro studenty školy je to vždy příležitost k navázání spolupráce s farmáři za hranicemi a získání cenných zkušeností v oboru,“ dodává Müllerová.

Partnerství mezi českou (Gymnázium a Střední odborná škola Plasy) a bavorskou školou (Staatliches Berufliches Schulzentrum Neustadt an der Waldnaab) trvá už 15 let. Bez újmy přečkalo i dvouletou koronavirovou pauzu, školy byly v kontaktu a neustále monitorovaly možnosti pro realizaci praxí žáků v Česku i Německu. Po uvolnění opatření školy navázaly na předchozí spolupráci.

Tyto dvě školy od Tandemu na praxe každý rok vyčerpají průměrně 120 tisíc korun. Finanční příspěvek je určen na ubytování a stravování, pojištění, dopravu a tzv. „přípravné dny“. Ty jsou u každé praxe velmi důležité. „Přípravné dny s jazykovou animací a orientací v místě praxe jsou taková naše specialita,“ prozrazuje koordinátorka  Programu podpory odborných praxí Jarmila Půbalová z Koordinačního centra česko-německých výměn Tandem a pokračuje: „Praktikanti v prvních dnech nepracují na farmě, ale učí se jezdit po městě, orientovat podle základních bodů, seznamují se s místními zvyklostmi a osvojují si obecnou i odbornou slovní zásobu, která se koná formou jazykové animace. Vyškolení animátoři Tandemu je naučí základní fráze potřebné pro běžné dorozumění. Tento způsob zprostředkuje cizí jazyk nenásilnou formou,“ dodává.

Tandem zájemcům o přeshraniční praxe pomáhá nejen nalézt vhodného partnera na druhé straně hranice, ale také motivované studenty, kteří nemají strach z pár týdnů strávených za hranicemi. Zejména u německých studentů to vyžaduje kuráž, protože se česky většinou neučí. „Cítím po každé realizované praxi obrovskou radost,“ říká Jarmila Půbalová z Tandemu. „Máme hodnocení všech odborných praxí a zpětná vazba studentů je pokaždé velmi pozitivní. Tito mladí lidé získávají reálné zkušenosti v zahraničí, často se vůbec poprvé vydají mimo komfortní zónu své rodiny. Výzvou je pro ně občas i jazyk samotný – to platí obzvlášť pro německé studenty, kteří se češtinu ve škole neučí, a přesto se zvládnou bez problémů domluvit a dokonce naučit základní české fráze,“  doplňuje.

Tandem žádá o prostředky u Česko-německého fondu budoucnosti a evropského programu Erasmus+ a tyto finance dále přerozděluje školám přihlášeným do Programu podpory odborných praxí. Ten je nejdéle fungujícím programem u Tandemu.

 

KONTAKT:

Lenka Mahdalová
public relations
Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem
tel.: +420 377 634 762
www.tandem-org.cz
Utváříme společnou budoucnost.

BACKGROUND:

Kdo je TANDEM?

Koordinační centra česko-německých výměn mládeže Tandem v Plzni a v Řezně podporují sbližování a rozvoj všestranných styků a přátelských vztahů mezi mladými lidmi z Česka a Německa. Koordinační centra poskytují poradenské služby a podporují státní a nestátní instituce a organizace obou zemí při uskutečňování a zintenzivňování česko-německých výměn mládeže a mezinárodní spolupráce v oblasti práce s mládeží. Jsou celostátními odbornými pracovišti České republiky a Spolkové republiky Německo. Cílem jejich činnosti je setkávání mladých lidí. Plzeňské Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže TANDEM organizačně spadá pod Západočeskou univerzitu v Plzni. http://www.tandem-org.cz 

Odborné praxe

V rámci Programu podpory odborných praxí mají žáci středních odborných škol, učilišť a studenti vyšších odborných škol ve věku od 16 let možnost absolvovat odbornou praxi v sousední zemi. Praxe se uskutečňují ve firmách, dílnách, sociálních zařízeních či v institucích veřejné správy v sousední zemi. Minimální délka praxe činí 2 týdny. Každý účastník Programu získá evropský certifikát (tzv. Europass-mobility), který může být důležitou pomůckou v dalším profesním životě a zároveň dokladem o účasti na zahraničí odborné praxi.

Největší zájem o výjezdy na praxe je mezi školami v Praze, Ústeckém a Plzeňském kraji, přihlásit se ale mohou zařízení z celé republiky. Program je otevřený pro všechna odborná odvětví, zúčastnit se naopak nemohou gymnázia a vysoké školy. Díky financování ze stran Česko-německého fondu budoucnosti a programu EU Erasmus+ dostávají školy na hostování praktikantů peněžní příspěvek. V případě, že škola či zařízení partnera v druhé zemi dosud nemá, jí Koordinační centrum TANDEM může pomoci partnera najít. Stačí se zaregistrovat do online kontaktní databáze na http://www.tandem-org.eu/partner. Podrobnosti k termínům a další informace na www.tandem-org.cz/praxe.

Přínosy praxe:

  • zkušenost ze zahraničního pobytu
  • rozšíření odborných znalostí
  • zdokonalení profesních dovedností
  • seznámení s pracovním prostředím v sousední zemi
  • zvýšení šancí na evropském pracovním trhu
  • cenné osobní a interkulturní zkušenosti
  • poznání kultury a způsobu života v sousední zemi
  • prohloubení přeshraniční spolupráce partnerských organizací

 

Aktuality

Akce

Nepřehlédněte

Česko-německé dětské tábory a akce pro mládež v létě 2024

Buďte v obraze

Newsletter s aktualitami do vaší emailové schránky: 

Následující pole jsou skryta bežnému zobrazení a jejich vyplnění bude mít za následek zařazení Vašeho příspěvku mezi Spamy.

Sledujte nás: