TISKOVÁ ZPRÁVA: Hranice, otevři se! Na Folmavě se konalo česko-německé setkání gymnaziálních studentů

19.10.2021

FOLMAVA/FURT IM WALD (19. 10. 2021) – Hraniční přechod Folmava/Furth im Wald se stal dějištěm česko-německého setkání studentů z gymnázií v Domažlicích a Bad Kötzting. Interaktivní program byl součástí třídenní akce s názvem „Hranice, otevři se! Česko-německé školní projektové dny o otevření hranice v letech 1989/90“.

„Název projektových dnů ‚Hranice, otevři se!‘ je víc než příznačný. Po dlouhé koronavirové době se jedná o jedno z prvních česko-německých setkání škol, kde se studenti uvidí tváří v tvář,“ vysvětluje Lucie Tarabová, ředitelka Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže TANDEM, které projekt spolu s Univerzitou Pasov zaštiťuje. „Pro česko-německou spolupráci je osobní setkávání jedním ze základních nosných pilířů a velice si vážíme rodičů, dětí, ředitelů škol i učitelů, kteří se do této výzvy zapojili i navzdory všem komplikacím, které jsou nyní s mezinárodními akcemi spojené,“ doplňuje ředitelka Koordinačního centra.  

Ještě před příchodem pandemie bylo pro mladé lidi zcela samozřejmé nejen vzájemné setkávání, ale také cestování téměř po celé Evropě bez hraničních kontrol. Projektové dny cílí právě na význam otevření hranice mezi Československem a Německem v letech 1989/90. Studenty účastnící se česko-německého setkání na hranici uvítal starosta města Furth im Wald Sandro Bauer, který se kousek odtud narodil.  Mluvil ke studentům otevřeně a z osobní zkušenosti. „Není podstatné, jestli si jezdíte za hranice nakupovat jen cigarety nebo tankovat, důležité je, že se můžeme setkávat a dívat se spolu do budoucnosti,“ uvedl. 

Do projektu se zapojily Gymnázium J. Š. Baara z Domažlic a Benedikt-Stattler-Gymnasium z Bad Kötzting. „Samotnému setkání předcházely přípravné workshopy, se kterými nám pomáhali koordinátoři projektu,“ prozrazuje učitelka domažlického gymnázia Petra Váchalová.

Následná osobní setkání jsou založena na společné práci českých a bavorských žáků. Po skončení projektových dnů bude následovat prezentace výstupů na obou školách. Žáci při nich představí svým spolužákům vlastní návrhy pomníků, které vytvořili v česko-německých týmech během projektových dnů.

„Žáci příhraničních škol se v průběhu těchto projektových dnů zabývají existujícími i neexistujícími pomníky a památníky v kontextu tématu, které silně ovlivnilo celý region na obou stranách hranice,“ vysvětluje Miloslav Man z Univerzity Pasov, a doplňuje: „Studenti by si po absolvování této akce měli v konečném důsledku uvědomit, jak důležité je se politicky a společensky angažovat, a tím utvářet společnou budoucnost.“

Akce se konala v rámci přeshraničního projektu „Přepni (se) na historii/Denk.mal digital“, který společně realizují Západočeská univerzita v Plzni, Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže TANDEM a Univerzita Pasov. Celý program byl tlumočený.  

*************

KONTAKT:

Lenka Mahdalová
public relations
Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem
tel.: +420 377 634 762
www.tandem-org.cz
Utváříme společnou budoucnost.

Aktuality

Akce

Nepřehlédněte

Česko-německé dětské tábory a akce pro mládež v létě 2024

Buďte v obraze

Newsletter s aktualitami do vaší emailové schránky: 

Následující pole jsou skryta bežnému zobrazení a jejich vyplnění bude mít za následek zařazení Vašeho příspěvku mezi Spamy.

Sledujte nás: