Hledáte středoškolské studium v Německu?

7.1.2021

Žáci 2. stupně základních škol a gymnázií mají jedinečnou možnost získat maturitu na německém gymnáziu v Pirně. Během pobytu si vyzkouší samostatný život, zdokonalí se v cizím jazyce, proniknou do odlišné kultury. Stipendium MŠMT hradí žákům většinu nákladů.

Studium v Německu na dvojjazyčném gymnáziu v Pirně

Každý rok se otevírá jedna dvojnárodnostní třída, do které může být přijato 15 českých žáků. Ve třídě studují s 15 německými žáky. Výuka probíhá ve skupinách po 15 žácích. 

Dvojjazyčný vzdělávací cyklus je šestiletý. 

Co musí uchazeč splňovat? 

 • Být žákem 6. třídy základní školy, resp. základní školy s rozšířenou výukou jazyků, nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia
 • V případě, že se uvolní místo, jsou mimořádně v rámci dodatečných přijímacích zkoušek přijímáni žáci i do vyšších ročníků, tj. do 7.–10. ročníku
 • Mít výborný prospěch a znalost německého nebo anglického jazyka (předchozí znalost německého jazyka není nutná)

Přijímací zkoušky 

 • Přijímací zkouška je dvoukolová. První kolo se skládá z testu kognitivních schopností v délce 120 minut a testu osobnostní zralosti. Druhé kolo je určeno pouze žákům, kteří úspěšně absolvují první kolo a skládá se z pohovoru s psychologem a ústní zkoušky z cizího jazyka (německého nebo anglického, dle volby uchazeče). 
 • Přijímací zkoušky probíhají vždy v březnu a pořádá je Gymnázium Děčín. 
 • Dodatečné přijímací zkoušky pořádá již přímo Gymnázium v Pirně. 

Proč se přihlásit? 

 • Dlouholetá zkušenost s česko-německým vzdělávacím programem od školního roku 1998/99 zaručuje kvalitní výuku. 
 • Výuka předmětů v německém jazyce je zajišťována německými pedagogy, češtinu a předměty v českém jazyce vyučují čeští pedagogové. 
 • Saská maturitní zkouška opravňuje žáky ke vstupu jak na vysoké školy v České republice, tak na vysoké školy ve Spolkové republice Německo. 
 • Žáci mají možnost získat certifikát CertiLingua  – osvědčení o získání vícejazyčných, evropských a mezinárodních kompetencí. 
 • Žákům je věnována celodenní péče a organizuje se pro ně mimoškolní činnost v internátu v centru města. 
 • Náklady na ubytování a stravování českých žáků hradí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Státní ministerstvo kultu Svobodného státu Sasko. 

Bližší informace: https://www.dzs.cz/program/akademicka-informacni-agentura/vyjezdy-pobyty#studenti-zs-ss

Aktuality

Akce

Nepřehlédněte

Česko-německé dětské tábory a akce pro mládež v létě 2024

Buďte v obraze

Newsletter s aktualitami do vaší emailové schránky: 

Následující pole jsou skryta bežnému zobrazení a jejich vyplnění bude mít za následek zařazení Vašeho příspěvku mezi Spamy.

Sledujte nás: