TISKOVÁ ZPRÁVA: Česko-německé odborné praxe oslavily 20 let

23.9.2021

PRAHA (23.9.2021) – Na německém velvyslanectví v Praze se 23. září 2021 konaly oslavy 20. výročí Programu podpory odborných praxí, které zorganizovalo Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže TANDEM. 

Na velvyslanectví se sešli ředitelé a pedagogové odborných škol, praktikanti, zástupci donátorů, kteří tento program financují, a další významní hosté z Česka i Německa.  „Slavnostní setkání se mělo uskutečnit už loni, z důvodu pandemie jsme ho ale museli odložit,“ vysvětluje ředitelka Tandemu Lucie Tarabová, a pokračuje: „Je to pro nás významné výročí, o jehož oslavu jsme nechtěli přijít. Obzvláště v této době je potřeba si připomínat význam přeshraniční spolupráce škol. Důležité je nepolevovat v ní ani přes aktuální překážky a hledat nové cesty ke společným česko-německým projektům.“ 

Za 20 let existence podpory odborných praxí bylo podpořeno už více než 6,5 tisíce praktikantů. Ti na praxích strávili téměř 18 tisíc týdnů, což je v přepočtu 340 let. Program za tu dobu vykázal podporu ve výši 4 240 990 euro (více než miliardu korun). Finanční prostředky pocházejí z Česko-německého fondu budoucnosti a programu Erasmus+. Nejčastěji se praxe účastní žáci z oborů hotelnictví, pohostinství, administrativy, stavebnictví, zpracování dřeva a plastů, lesnictví nebo zemědělství, nechybí ale ani zdravotníci, kuchaři nebo elektrikáři. 

„Cílem Programu podpory odborných praxí je umožnit účastníkům získat nové profesní zkušenosti, poznat pracovní prostředí a také kulturu a způsob života v sousední zemi,“ popisuje koordinátorka programu Jarmila Půbalová. „Klademe důraz na zapojení praktikantů do běžných pracovních povinností, určitě nikde nevaří kávu nebo jen nekopírují papíry. Zkušenosti získávají přímo v oborech, ve kterých jsou vyučeni,“ ujišťuje. Její kolega z Německa Marius Maier doplňuje: „Jsme hrdí na každého mladého člověka, který se rozhodne vystoupit ze známého prostředí a vyjede si rozšířit obzory na druhou stranu hranice. Často se tito lidé vrací obohaceni profesně i v osobnostně.“

Zhruba dvouhodinové setkání zahájil vyslanec Spolkové republiky Německo Dr. Hans-Peter Hinrichsen. Na akci se svými proslovy vystoupili také zástupci českého i německého ministerstva školství Michal Černý a Uwe Finke-Timpe, dále ředitel Česko-německého fondu budoucnosti Tomáš Jelínek nebo vedoucí oddělení odborného vzdělávání a přípravy Domu zahraniční spolupráce Helena Slivková. Hosté, kteří se nemohli účastnit osobně, pozdravili účastníky akce alespoň prostřednictvím videopozdravů. 

Jedním z nich bylo poselství Bertholda Hüberse, z Národní agentury v Německu, která realizuje program Erasmus+. „Za dvacet let existence programu se Tandem stal hnacím motorem česko-německých výměn. Dokázali jste získat a nadchnout mnoho organizací a škol pro česko-německou spolupráci. Jen v rámci mobility Erasmus+ tvoří podíl Tandemem vyslaných žáků z Německa do Česka celou jednu třetinu z celkového počtu. Dosáhli jste na praktikanty ze všech spolkových zemí. Děkuji za vaši angažovanost,“ řekl ve svém příspěvku.

Tandem letos kvůli pandemii začal podporovat i virtuální mobilitu. „Člověk by řekl, že slovo praxe a online si navzájem tak trochu odporují, ale opak je pravdou,“ líčí Marius Meier z Tandemu Regensburg. „Tandem na jaře podpořil partnerství odborných škol designového zaměření z Prostějova a německého Selbu, jejichž žáci se v průběhu dvou virtuálních setkání věnovali reportážní fotografii. Více než dvacítka účastníků z Česka a Německa mezi sebou sdílela své úlovky a aktivně o nich diskutovala. Setkání potvrdilo, že i v této době lze v zahraničních odborných praxích pokračovat.“

„Jakkoliv vydařená a úspěšná byla virtuální praxe, všichni věříme, že odborné praxe se budou zase konat hlavně naživo. Žáci mají při česko-německých výměnách jedinečnou možnost vyjít ze své komfortní zóny, poznat jiný kus světa, utvořit si na věci vlastní a osobitý názor, pochopit a zažít si princip diverzity,“ přibližuje přínosy učitelka Střední školy designu a módy z Prostějova Kamila Kmentová. „Kdo si organizaci přeshraniční odborné praxe jednou vyzkoušel, ví přesně, o čem mluvím. A je na místě nezapomenout a ocenit také činnost pedagogů, kteří tyto praxe realizují ve svém volném čase a často bez nároku na finanční ohodnocení.“

Program oslavy zpestřil i živý online vstup žáků ze Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk, kteří jsou do konce září na lesnické praxi v Bavorsku. Oficiální část setkání se všemi proslovy pořadatelé online streamovali a celá akce byla simultánně tlumočena. 

 

KONTAKT:

Lenka Mahdalová
public relations
Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem
tel.: +420 377 634 762
www.tandem-org.cz
Utváříme společnou budoucnost.

BACKGROUND:

Kdo je TANDEM?

Koordinační centra česko-německých výměn mládeže Tandem v Plzni a v Řezně podporují sbližování a rozvoj všestranných styků a přátelských vztahů mezi mladými lidmi z Česka a Německa. Koordinační centra poskytují poradenské služby a podporují státní a nestátní instituce a organizace obou zemí při uskutečňování a zintenzivňování česko-německých výměn mládeže a mezinárodní spolupráce v oblasti práce s mládeží. Jsou celostátními odbornými pracovišti České republiky a Spolkové republiky Německo. Cílem jejich činnosti je setkávání mladých lidí. Plzeňské Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže TANDEM organizačně spadá pod Západočeskou univerzitu v Plzni. http://www.tandem-org.cz 

Odborné praxe

V rámci Programu podpory odborných praxí mají žáci středních odborných škol, učilišť a studenti vyšších odborných škol ve věku od 16 let možnost absolvovat odbornou praxi v sousední zemi. Praxe se uskutečňují ve firmách, dílnách, sociálních zařízeních či v institucích veřejné správy v sousední zemi. Minimální délka praxe činí 2 týdny. Každý účastník Programu získá evropský certifikát (tzv. Europass-mobility), který může být důležitou pomůckou v dalším profesním životě a zároveň dokladem o účasti na zahraničí odborné praxi.

Největší zájem o výjezdy na praxe je mezi školami v Praze, Ústeckém a Plzeňském kraji, přihlásit se ale mohou zařízení z celé republiky. Program je otevřený pro všechna odborná odvětví, zúčastnit se naopak nemohou gymnázia a vysoké školy.  Díky financování ze stran Česko-německého fondu budoucnosti a programu EU Erasmus+ dostávají školy na hostování praktikantů peněžní příspěvek. V případě, že škola či zařízení partnera v druhé zemi dosud nemá, jí Koordinační centrum TANDEM může pomoci partnera najít. Stačí se zaregistrovat do online kontaktní databáze na http://www.tandem-org.eu/partner. Podrobnosti k termínům a další informace na www.tandem-org.cz/praxe.

Přínosy praxe: 

  • zkušenost ze zahraničního pobytu 
  • rozšíření odborných znalostí 
  • zdokonalení profesních dovedností 
  • seznámení s pracovním prostředím v sousední zemi 
  • zvýšení šancí na evropském pracovním trhu 
  • cenné osobní a interkulturní zkušenosti 
  • poznání kultury a způsobu života v sousední zemi 
  • prohloubení přeshraniční spolupráce partnerských organizací 

 

Aktuality

Akce

Nepřehlédněte

Česko-německé dětské tábory a akce pro mládež v létě 2024

Buďte v obraze

Newsletter s aktualitami do vaší emailové schránky: 

Následující pole jsou skryta bežnému zobrazení a jejich vyplnění bude mít za následek zařazení Vašeho příspěvku mezi Spamy.

Sledujte nás: