26. 3. 2014

YOLO - You Only Live Once / Žiješ jen jednou. Fórum pro všechny cílové skupiny Tandemu

Místo konání: Berlín, SRN
Typ akce: příležitostná akce
Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem pro Vás připravuje zcela nový formát česko-německého setkání a dalšího vzdělávání pedagogů napříč všemi vzdělávacími stupni (od základních škol, přes gymnázia, střední odborné školy a učiliště, až po vyšší odborné školy) a pracovníků s mládeží, který kombinuje tematický, kontaktní a plánovací seminář do tzv. česko-německého fóra. Účastníci se budou moci zúčastnit buď celé akce nebo pouze vybraných částí dle potřeb své organizace.

Cílem Tandemu je navázání kontaktů a spolupráce mezi klíčovými aktéry ve vzdělávání dětí a mládeže, prohlubování stávajících kontaktů a projektových česko-německých partnerství. V návaznosti na zářijovou konferenci v Norimberku k tématu zdravý životní styl dětí a mládeže půjde o rozšíření znalostí a informací k tomuto tématu v kontextu česko-německých výměn a volnočasových setkání.

Fórum bude probíhat interaktivní a flexibilní formou s ohledem na praktické využití ve výuce a projektové činnosti. Idea uspořádat fórum napříč oblastmi vychází ze stále těsnější spolupráce školské a mimoškolní oblasti v česko-německém prostředí a zároveň reaguje na časovou vytíženost cílových skupin.

Program fóra je strukturován tak, aby náplň, pestrost a inovace zaručily kvalitu a přínos pro všechny zúčastněné po celou dobu konání:

1. den, středa, 26. 3. 2014 – příjezd účastníků v odpoledních hodinách, registrace, ubytování
V 19:00 hodin proběhne oficiální zahájení fóra řediteli Tandemu, pozvanými hosty k významu česko-německých výměn mládeže.

2. den, čtvrtek 27. 3. 2014 - téma zdravý životní styl
Odborné příspěvky k tématu zdravý životní styl v kontextu česko-německých výměn, poté bude probíhat paralelně několik interaktivních a prakticky orientovaných workshopů, jejichž cílem bude seznámení s jednotlivými subtématy - pohyb, stravování a výživa, regulace stresu, sociální apekty dospívání, mediální výchova, aj. Výběr workshopů a jejich počet bude záležet na každém účastníkovi.

3. den, pátek 28. 3. 2014 - kontaktní česko-německý seminář
Během dne proběhne představení škol a volnočasových organizací, zprostředkování informací o možnostech finanční podpory různých projektových záměrů a struktuře školského či mimoškolního systému v Česku a Německu. Přínosem bude diskuse a konfrontace mezi oběma oblastmi, tj. mezi školskou a mimoškolní. Věnovat se budeme i jazykové animaci, reáliím a zvyklostem v obou zemích s cílem zvýšit interkulturní kompetence účastníků fóra.

Účastníci budou mít také příležitost zavítat do příkladného zařízení v Berlíně, které se dlohodobě a úspěšně věnuje práci s mládeží a zároveň se mezinárodně angažuje.

4. den, sobota 29. 3. 2014 – plánovací část fóra
Tato část fóra je koncipována pro již stávající projektová partnerství, v nichž zástupci obou stran potřebují naplánovat další postup a načerpat nové impulsy a inspiraci, současně bude nabízen zajímavý program pro ty, jež nebudou mít na místě německého partnera. Součástí programu bude i představení best practise projektů ze školské a mimoškolní oblasti, praktické využití jazykové animace (včetně metod) a seznámení s českými. resp. německými reáliemi. Zaměříme se na možnosti a způsoby evaluace během výměn a mezinárodních setkání.

5. den, neděle 30. 3. 2014 - závěrečná diskuse, hodnocení a návrhy pro Tandem, jak tento formát dál rozvíjet a zlepšovat.


INFORMACE K ORGANIZACI FÓRA


Místo konání fóra + místo ubytování
BSM Diakonie Betriebs gGmbH
Jugendgästehaus Hauptbahnhof
Lehrter Straße 68, 10557 Berlin
www.gaestehaeuser-bsm.de

Účastníci budou ubytováni ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím. Na místě k dispozici ložní prádlo, ručník a wifi připojení.

Seminář bude simultánně tlumočen!

Náklady
Účastnický poplatek není žádný

Pojištění
Tandem zajišťuje a hradí účastníkům nemocenské a úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu.

Jízdné
Cestovní náklady ve výši 50 % skutečné ceny jízdenky (vlak, bus) budou proplaceny bankovním převodem. Prosíme o využití spolujízdy a možných vlakových slev. Kdo může nabídnout volná místa v autě, prosím o uvedení této informace v přihlášce.Aktuality

Akce

Nepřehlédněte

Česko-německé dětské tábory a akce pro mládež v létě 2024

Buďte v obraze

Newsletter s aktualitami do vaší emailové schránky: 

Následující pole jsou skryta bežnému zobrazení a jejich vyplnění bude mít za následek zařazení Vašeho příspěvku mezi Spamy.

Sledujte nás: