21. 3. 2013

Sousedé se stávají přáteli: Sousedé bez hranic

Místo konání: SRN, Bad Alexandersbad
Typ akce: kontaktní seminář
Ve dnech 22.–23. 3. 2013 se v Bad Alexandersbad v rámci projektu Sousedé se stávají přáteli (2012–2013) konal seminář „Sousedé bez hranic“ pro pracovníky s mládeží.

Cílem kontaktního semináře bylo poskytnout účastníkům informace o možnostech příhraniční spolupráce, zprostředkovat kontakty na kolegy ze sousední země a motivovat je k uspořádání vlastní česko-německé výměny mládeže.

V evangelickém vzdělávacím centru Bad Alexandersbad se sešlo deset pracovníků s mládeží z Plzeňského a Karlovarského kraje a čtyři z Horních Franků. Šlo o pestrou směsici pedagogů základních a středních škol a zástupců mimoškolních zařízení, jako jsou domy dětí a mládeže, střediska volného času či jiných neziskových zařízení.

Účastníci měli možnost dostavit se na místo konání semináře již ve čtvrtek večer, čehož naprostá většina přihlášených využila k neformálnímu seznámení. V pátek v 9 h byl pak zahájen oficiální program. Hned na úvod představil přizvaný referent Karsten Anders Krajský kruh mládeže Horní Franky (Bezirksjugendring Oberfranken) a jeden z jeho projektů, totiž mediální odborné poradenství (Medienfachberatung), který nabídl účastníkům první praktické možnosti, jak se zapojit do česko-německých projektů z oblasti médií.

Součástí dopoledního programu bylo též uvedení do jazykové animace coby kreativní metody seznamování a přiblížení jazyka a kultury sousedního národa. V průběhu celého semináře pak měli účastníci možnost vyzkoušet si tuto metodu, kterou projekt běžně používá během česko-německých setkání mládeže, na vlastní kůži.
Odpolední blok začal prezentací projektu Sousedé se stávají přáteli (2012–2013) a jeho obou partnerských organizací Tandem Plzeň a Krajský kruh mládeže Horní Franky, díky níž byli účastníci zasvěceni do rozdílných struktur práce s mládeží na české a německé straně. Zároveň získali užitečné informace o možnostech podpory česko-německých projektů, jakož i ukázky úspěšně realizovaných setkání mládeže coby příkladů dobré praxe.

Po přestávce na kávu dostali jednotliví pracovníci s mládeží příležitost představit vlastní organizace, jejich práci a plány na možnou česko-německou spolupráci. Tato „burza kontaktů a nápadů“ sloužila jako inspirace a podklad pro navázání nových partnerství. Koordinátorky projektu pak doplnily nabídku o konkrétní akce, jež budou organizovat v roce 2013 a do kterých se účastníci mohou zapojit se svými skupinami dětí a mládeže.

Sobotní dopolední blok byl věnován projektovému managementu, v jehož rámci si účastníci spolu s koordinátorkami projektu postupně prošli jednotlivé fáze plánování a realizace česko-německého setkání mládeže, byli informování o národně specifických rozdílech a s nimi spojenými úskalími. Na základě dosavadních informací, kontaktů, nabídek a tipů pak přítomní pracovníci s mládeží rozvíjeli vlastní plány na česko-německé projekty, které by rádi uskutečnili v nejbližší době.

Po obědě následovalo ještě systematické shrnutí vyzkoušených aktivit jazykové animace a evaluace celého semináře. Koordinátorky projektu se s účastníky rozloučily s pocitem spokojenosti nad nově získanými kontakty na angažované lidi, s kterými budou moci v průběhu roku spolupracovat na zajímavých příhraničních aktivitách.Seminář je organizován projektem "Sousedé se stávají přáteli (2012-2013)".
Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci programů Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko.
Evropský fond pro regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti

Aktuality

Akce

Nepřehlédněte

Česko-německé dětské tábory a akce pro mládež v létě 2024

Buďte v obraze

Newsletter s aktualitami do vaší emailové schránky: 

Následující pole jsou skryta bežnému zobrazení a jejich vyplnění bude mít za následek zařazení Vašeho příspěvku mezi Spamy.

Sledujte nás: