11. 1. 2010

Seminář "Němčina a čeština u nás ve školce"

Místo konání: Hejnice (ČR)
Typ akce: plánovací seminář
Kostky se nazývají „Bauklötze“, panenka se řekne „Puppe“ a míč je „Ball“– více než dvacet slov z běžné slovní zásoby dětí předškolního věku společně nasbíraly české i německé účastnice semináře „Němčina a čeština u nás ve školce“ na samém začátku akce. Během třídenního semináře, který se konal v Hejnicích u Liberce od 20. do 22. října 2010, se učitelky mateřských škol z obou stran česko-německého příhraničí vzájemně inspirovaly nejen jednotlivými slovíčky, ale také písničkami, říkadly a ukázkami ze své pedagogické praxe.

Semináře se zúčastnilo 23 učitelek z mateřských škol a lektorek němčiny a češtiny působících v předškolních zařízeních. Jak již z názvu této vzdělávací akce vyplývá, zaměřoval se celý program semináře na seznamování dětí do 6 let s jazykem sousední země.

Výměnu zkušeností i základy didaktiky cizího jazyka u dětí v raném věku doplnilo interaktivní představení učebních materiálů pro výuku češtiny a němčiny v mateřské škole: pražský Goethe Institut prezentoval svůj obsáhlý soubor pracovních materiálů s postavičkou zajíce Hanse, Therese Reinel zase učebnici určenou německým dětem „Hrátky s češtinou – Wir spielen tschechisch“, na jejímž vzniku se podílela.

Zajímavý referát o teoretických základech osvojování cizího jazyka v raném věku přednesla PaedDr. Monika Černá, Ph.D. z Univerzity Pardubice. „Jedním z nejdůležitějších cílů seznamování dětí v předškolním věku s cizím jazykem je vybudovat v nich pozitivní vztah k tomuto jazyku a lidem, kteří jej používají,“ vysvětlila mimo jiné účastnicím semináře. Ty si potom v rámci simulovaného učebního procesu na vlastní kůži vyzkoušely, jak se lze učit německému a českému jazyku hrou. V následujících workshopech se učitelky věnovaly otázce, nakolik má výuka cizího jazyka v mateřské škole oporu v závazném vzdělávacím plánu, a reflexi zkušeností z komunikace s rodiči o seznamování jejich potomků s jazykem našich sousedů.

V diskusích opakovaně zazněly největší překážky pro výuku jazyka sousední země v mateřské škole: obrovská konkurence angličtiny, problémy s financováním výuky a nedostatek kvalifikovaných pedagogů. Přesto se učitelky mateřských škol ze Saska, Bavorska a Česka shodly, že jim nejde o to, konkurovat angličtině, která je ve všech zemích bezpochyby světovým jazykem první kategorie, ale o to, zaujmout děti již v raném věku pro zemi a řeč našich sousedů.Akci uspořádal Tandem Plzeň a Tandem Regensburg v rámci projektu "Odmalička - Von klein auf. Česko-německá spolupráce předškolních zařízení".

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci programů Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko a Česká republika – Svobodný stát Sasko.
Evropský fond pro regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti
Aktuality

Akce

Nepřehlédněte

Česko-německé dětské tábory a akce pro mládež v létě 2024

Buďte v obraze

Newsletter s aktualitami do vaší emailové schránky: 

Následující pole jsou skryta bežnému zobrazení a jejich vyplnění bude mít za následek zařazení Vašeho příspěvku mezi Spamy.

Sledujte nás: