1. 3. 2013

Můj projektový den

Místo konání: ČR, Liberec a SRN, Chemnitz
Typ akce: tematický seminář

Dne 1. března a 27. dubna 2013 proběhly ve velkém sále Krajské vědecké knihovny v Liberci a ve Stadthalle Chemnitz další dva tematické regionální semináře „Můj projektový den“ určené pedagogům pracujícím s dětmi od 3 do 8 let. Celkem 74 zástupců mateřských škol, 1. a 2. tříd základních škol a dalších organizací si na obou setkáních vyměňovalo zkušenosti a kontakty v oblasti česko-německých projektů.

Pracovnice projektu „Krůček po krůčku do sousední země“ seznámily účastníky podrobně s možnostmi podpory přeshraniční spolupráce a s postupy při realizaci česko-německých aktivit pro děti. Informace k projektu „Krůček po krůčku do sousední země“ a k nabídce „Vyslanci ze sousední země“ vzbudily velký zájem. „Vyslankyně ze sousední země“ vyškolené Tandemem Anna Bláhová a Dáša Krajíčková ukázaly na několika příkladech, jak nenáročně a zábavně může probíhat seznamování se sousední zemí a s jazykem sousední země. Použité ukázky čerpaly mimo jiné z úspěšné publikace „Projekt jako stavebnice“, v níž mohou pedagogové najít inspiraci k výuce v podobě metodických listů, příkladů z praxe a snadno proveditelných nápadů.

O příkladech přeshraniční spolupráce v regionech na česko-německém pomezí zajímavě referovali Kamil Prisching, garant výuky češtiny česko-německého svazu škol Schkola Hartau, Radka Pleštilová, majitelka liberecké mateřské školy Domino zaměřené na výuku jazyků, Hana Komrska Wiedler z bilingvní mateřské školy „Regenbogen“ v Marienebergu-Rübenau a Jarmila Bůchová z občanského sdružení RADKA v Kadani. Přítomné pedagogy v Saské Kamenici přivítali navíc pan Wolfgang Brinkel ze Saského zemského úřadu péče o mládež a paní Olga Gazsi ze Saské agentury pro vzdělávání, kteří také zdůraznili důležitost přeshraničních setkávání.

Příspěvky vyslankyň a prezentace z praxe byly pedagogům inspirací při intenzivní práci v malých skupinkách, v rámci níž vzniklo mnoho dobrých nápadů na realizaci vlastních projektů na téma sousední země.

Ke stažení:

Fotodokumentace k semináři v Liberci
Fotodokumentace k semináří v Chemnitz

Informace k seminářům naleznete také na adrese:

http://www.krucekpokrucku.info/category/akce/


Aktuality

Akce

Nepřehlédněte

Česko-německé dětské tábory a akce pro mládež v létě 2024

Buďte v obraze

Newsletter s aktualitami do vaší emailové schránky: 

Následující pole jsou skryta bežnému zobrazení a jejich vyplnění bude mít za následek zařazení Vašeho příspěvku mezi Spamy.

Sledujte nás: