11. 1. 2010

Informační cesta pro pedagogy MŠ v regionu Labe / Elbe

Místo konání: region Elbe / Labe
Typ akce: informační cesta
Na návštěvu do mateřských škol na druhé straně hranice pozvalo Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem pedagogy mateřských škol z okresů Děčín, Ústí nad Labem a Teplice a bývalých německých okresů Weiβeritzkreis, Sächsische Schweiz a Bautzen. Tzv. informační cesty s hospitacemi v předškolních zařízení v sousední zemi se zúčastnilo celkem 23 učitelek a ředitelek mateřských škol z regionu.

Cílem informační cesty bylo zprostředkovat kontakty mezi českými a německými pedagogy mateřských škol v příhraničních regionech a podnítit vznik nových přeshraničních projektů v předškolní oblasti. Pravidelná setkání českých a německých dětí v raném věku vedou k samozřejmému soužití Čechů a Němců již „odmalička“ a podporují všestranný rozvoj dětí v příhraničních regionech. Znalosti jazyka sousední země děti v předškolním věku ke společným hrám nepotřebují – mohou je však formou hry získávat již v raném věku. Proto byla do programu akce zařazena také praktická ukázka jazykové animace pro děti předškolního věku.

V pondělí navštívily německé učitelky Mateřskou školu Dobětice v Ústí nad Labem a Mateřskou školu Riegerova v Děčíně, aby poznaly všední den v české mateřské škole. Za pomoci tlumočnice hovořily s českými kolegyněmi o pedagogické práci, o financování předškolního vzdělávání, o integraci dětí se speciálními potřebami nebo o vzdělávání předškolních pedagogů. Odpoledne následovala společná reflexe hospitací v Multicentru Ymca v Ústí nad Labem za účasti paní Jarmily Svobodové z Krajského úřadu Ústeckého kraje, která zodpověděla další dotazy učitelek ze saských mateřských škol.

V úterý nahlédlo pod pokličku předškolního vzdělávání v Sasku 15 českých učitelek mateřských škol, které hospitovaly v mateřských školách v obcích Kreischa, Geising a Steinigtwolmsdorf. Dopolední program zakončil tlumočený rozhovor s ředitelkou německé mateřské školy o pedagogických postupech i provozních záležitostech daného zařízení. Odpoledne se učitelky z českých mateřských škol sešly v Heidenau, aby srovnaly své zážitky z dopoledních hospitací. Předškolní vzdělávání v Sasku podrobně představila paní Holfert z Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge.

„Návštěva v saské mateřské školce se mi velmi líbila, hodně věcí je podobné jako u nás. Především mě ale nadchla možnost přeshraniční spolupráce, budu se snažit navázat kontakty s nějakou německou mateřskou školkou. Vždyť jsme tady kousek od hranic…
“ nadšeně vyprávěla jedna z účastnic informační cesty na konci akce.

V rámci projektu „Odmalička – Von klein auf“ nabídnou Koordinační centra česko-německých výměn mládeže Tandem v Plzni a Regensburgu informační akci pro pedagogy mateřských škol v roce 2010 ještě v regionech Nisa / Neiβe, Šumava / Bayersicher Wald a Chebsko / Egrensis.


Program akce

Akci uspořádal Tandem Plzeň a Tandem Regensburg v rámci projektu "Odmalička - Von klein auf. Česko-německá spolupráce předškolních zařízení".

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci programů Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko a Česká republika – Svobodný stát Sasko.
Evropský fond pro regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnostiAktuality

Akce

Nepřehlédněte

Česko-německé dětské tábory a akce pro mládež v létě 2024

Buďte v obraze

Newsletter s aktualitami do vaší emailové schránky: 

Následující pole jsou skryta bežnému zobrazení a jejich vyplnění bude mít za následek zařazení Vašeho příspěvku mezi Spamy.

Sledujte nás: