19. 1. 2009

Evropský den jazyků – Jazyková animace

Místo konání: ČR: Plzeň, Praha, Pardubice, České Budějovice
Typ akce:
Evropský den jazyků
Jazyková animace

26.září 2009 slavíme opět Evropský den jazyků!
Velice rádi bychom slavili společně s Vámi, a to již o dva dny dříve
ve čtvrtek 24. září 2009 na následujících místech:

- Plzeň
:
Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem (Sedláčkova 31)
Rakouská knihovna (nám. Republiky 12, oddělení zahraničních knihoven SVK Plzeňského kraje)

- Praha:

Goethe-Institut Prag (Masarykovo nábř. 32)

- Pardubice:

Goethe-Zentrum Pardubice (Pernštýnské nám. 54)

- České Budějovice:

Goethe-Zentrum JC JU (Krajinská 2)

Nabídka je určena pro žáky základních i středních škol, kteří teprve stojí před volbou cizího jazyka, nebo pro ty, kteří se právě začali učit němčinu. Jazyková animace jim může pomoci překonat počáteční ostych v osvojování německého jazyka, získat chuť se učit a poznat lépe naše sousedy.

Co je to jazyková animace?
Kreativní výukový postup, který klade důraz na první kontakt s cizím jazykem. Soustředí se na odbourávání zábran při aktivním užívání jazyka. Nenásilně aktivizuje dříve osvojené jazykové dovednosti. Cílem je mj. odbourat strach z mluvení a chybování, ukázat možné způsoby komunikace.

Těšíme se na účast Vaší školy!

Poplatek
Za jazykovou animaci platí každý zúčastněný žák 20Kč (na místě).

Rezervace
Tabulka s rezervacemi slouží k přehledu - podle aktuálních možností si můžete rezervovat Vámi zvolený čas.
Tandem Plzeň
9.00-10.15 obsazeno
10.30-11.45 obsazeno
12.00-13.15 volno
13.30-14.45 volno
Rakouská knihovna Plzeň
9.00-10.15 obsazeno
10.30-11.45 obsazeno
12.00-13.15 volno
13.30-14.45 volno
Praha
9.00-10.15 obsazeno
10.30-11.45 obsazeno
12.00-13.15 volno
13.30-14.45 volno

Rezervace probíhá na základě zaslání vyplněné přihlášky elektronickou cestou (e-mailem) na adresu kotorova@tandem.adam.cz a je závazná.
Minimální počet žáků v jedné skupině je 5, maximální počet 25. (Jednu třídu lze rozdělit na dvě skupiny.)

přihláška
Informace k jazykové animaci v Pardubicích a Českých Budějovicích najdete na
www.goethepardubice.org
www.goethezentrum.cz


Aktuality

Akce

Nepřehlédněte

Česko-německé dětské tábory a akce pro mládež v létě 2024

Buďte v obraze

Newsletter s aktualitami do vaší emailové schránky: 

Následující pole jsou skryta bežnému zobrazení a jejich vyplnění bude mít za následek zařazení Vašeho příspěvku mezi Spamy.

Sledujte nás: