Na jedné lodi

Animační moduly pro česko-německá setkání

 

Projekt Na jedné lodi zaměřuje svoji nabídkou na české a německé partnerské školy a organizace, které realizují česko-německé výměny a projekty.

Komu je projekt určen

Projekt se zaměřuje na již existující partnerství škol všech typů (základní, střední, umělecké, odborné) a organizací  z Česka a Německa. Předpokladem je, že se účastníci nejsou schopni domluvit jazykem partnerské skupiny (Češi německy a naopak). V tomto případě je dopad projektu největší.

Projekt nelze využít v rámci  Programu podpory odborných praxí Tandemu.

Nabídka projektu

V místě setkání české a německé partnerské skupiny uspořádáme  čtyřhodinový animační modul, který obsahuje seznamovací či rozehřívací hry, jazykovou animaci a část, kde je možné volit mezi aktivitami zaměřenými na interkulturní výchovu, resp. vědomou práci s diverzitou či teambuilding. Každý nabízený animační modul je individuální, reaguje na požadavky skupin, téma výměny, stáří účastníků, počet atp.

Animační modul vede zkušený, speciálně vyškolený jazykový animátor Tandemu v češtině a němčině.

Tato nabídka je zdarma díky finanční podpoře Česko-německého fondu budoucnosti a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Cílem projektu je zintenzivnění prožitku a nabytí nových zkušeností účastníků česko-německých projektů a setkání. Intenzivnějších výměn může být dosaženo poznáním druhého národa, získáním nových  zkušeností a znalostí. Neoddělitelným prvkem je poznávání jazyka a kultury sousedního země. Touto cestou může dojít ke zvýšení zájmu o jazyk a kulturu. Prostřednictvím realizace animačního modulu dojde k výraznému posílení komunikace, poznání a pochopení účastníků obou stran.

Poptávka animačního modulu

Projekt je v  ročních cyklech realizován od roku 2013 .

Jakou formou bude možné v roce 2020 zažádat o animační moduly projednáváme s Česko-německým fondem budoucnosti. Pokud vyplníte žádost o realizaci, budeme Vás o situaci informovat na Váš email.

Žádost o realizaci animačního modulu

 

Máte další otázky k nabídce projektu, realizaci animačních modulů, nejste si jisti, jestli je nabídka vhodná právě pro Vás? Neváhejte nás kontaktovat na níže uvedených kontaktech.

 

Co se skrývá pod jednotlivými částmi animačního modulu?

Jazyková animace
... je nekonvenční a zároveň zábavná metoda, jejímž cílem je přiblížení základů cizího jazyka a prohloubení již získaných jazykových znalostí. Pomáhá odbourat bariéry při komunikaci ve skupinách a posiluje schopnost účastníků uvědomovat si nejrůznější způsoby dorozumění.
Více o jazykové animaci se dočtete zde.

Interkulturní výchova, resp. vědomá práce s diverzitou
...  ve vzdělávání mládeže představuje cestu k respektování jinakosti a rozmanitosti každého jedince s ohledem na jeho – nejen – kulturní a národ(nost)ní příslušnost. Směřuje k vnímání sebe sama a ostatních jako komplexních osobností, které přísluší k nejrůznějším skupinám. Při aplikaci vědomé práce s diverzitou je důležité, aby se mladí lidé učili vnímat, že i přes možné rozdíly mohou mít s ostatními mnoho společného. Nezbytná je snaha o porozumění procesům škatulkování, diskriminace a utváření předsudků a stereotypů. Základním pilířem vědomé práce s diverzitou je antidiskriminační perspektiva.  Více o vědomé práci s diverzitou a interkultrurním vzdělávání u Tandemu naleznete zde.

Teambuilding
... je forma zážitkového vzdělávání, která vede ke stmelování týmu a týmové spolupráci prostřednictvím společných zážitků, řešení netradičních úkolů či překonávání problémů a výzev. Takto zaměřený animační modul povede k prohloubení a zintenzivnění spolupráce účastníků. Nově je možno rozšířit teambuldingovou část o práci s novými médii (hlavně chytré telefony).

Zdravý životní styl
Aktivity zaměřené na zdravý životní styl propojené s jazykovou animací. V rámci setkání se věnujeme oblastem zdravého stravování  / potravinová pyramida, hygiena a lidské tělo. Nejedná se o odbornou práci s tématem, ale o propojení jazyka a hravého náhledu do tématu. Tuto variantu nabízíme pouze po dohodě s koordinátorkou projektu.

 

Leták ke stažení

 

Projekt finančně podporuje

 

MŠMT

 


Lucie Tarabováškolská oblast, projekt jazykové animace Na jedné lodi
Lucie Tarabová
e-mail: tarabova@tandem-org.cz
telefon: +420 377 634 766
skype: tarabova_1

Aktuality

Doporučujeme

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte přihlášku k odběru newsletteru.

YouTube   twitter

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita

Voš Plzeň