Program Jazyková animace pro všechny

Česko-německá setkání mládeže žijí díky výměně a interakci mezi mladými lidmi z obou zemí. Ti se touto cestou vzájemně poznají, navazují přátelství a seznamují se s jazykem a životem v sousední zemi. Účinný pedagogický nástroj k cílenému zvýšení intenzity setkání a k podpoře zájmu o německý a český jazyk představuje česko-německá jazyková animace.  

Za tímto účelem Koordinační centrum Tandem s podporou Fondu budoucnosti nabízí jazykovou animaci, která propojuje poznávací aktivity a prvky skupinové dynamiky s hravou formou jazykové výuky. Animace mimořádně vhodná k odbourání zábran při navazování prvotních kontaktů a kromě toho umožňuje první setkání s jazykem sousední země.
 

Cílová skupina
 • školská a mimoškolská zařízení z obou zemí, která společně realizují česko-německá setkání dětí a mládeže 
 
Obsah a délka jazykové animace 
 • délka: 3-4 hodiny
 • obsah: seznamovací aktivity, aktivity podporující formování skupiny a skupinovou dynamiku, aktivity s hravou formou jazykové výuky 
 • orientace na potřeby cílové skupiny, místní podmínky a na tematické zaměření daného setkání 

Získání prostředků na jazykovou animaci

 • Fond budoucnosti chce motivovat projektové aktéry z oblasti práce s mládeží, aby jazykovou animaci do svého programu zařadili. O prostředky na "Jazykovou animaci pro všechny" lze zažádat v rámci klasického podání projektové žádosti, nebo je možné o prostředky na jazykovou animaci zažádat napřímo zjednodušenou žádostí. V obou případech může Fond budoucnosti podpořit 100% nákladů spojených s realizací animace.
 • Další informace a pokyny k podání žádosti najdete na webu Fondu budoucnosti.
 • Financování na základě paušálu 4500 Kč popř. 190 € / za jednoho jazykového animátora (paušální částka obsahuje honorář, ale i cestovní náklady, ubytování a náklady na materiál a je v celé výši k vyplacení animátorovi).

Objednání "Jazykové animace pro všechny"

 • Po schválení prostředků ze strany Fondu buducnosti si prosím objednejte "Jazykovou animaci pro všechny" přes poptávkový formulář.
 • Prosím, poptejte jazykovou animaci více než 30 dní před realizací. Pokud je časový úsek mezi poptávkou a realizací kratší než 30 dní, nemůže Tandem 100% zaručit obsazení jazykovými animátory.

Postup od A do Z

 • Nejprve škola/zařízení zažádá o finanční příspěvek v online portálu Česko-německého fondu budoucnosti. Poté, co je příspěvek schválen, se škola/zařízení obrátí na Tandem a na webu www.jazykova-animace.info zažádá o "Jazykovou animaci pro všechny" skrz tento poptávkový formulář.
 • Je možné vyžádat si konkrétního jazykového animátora z tandemového poolu a domluvit si "Jazykovou animaci pro všechny" přímo s ním, ale i tak je třeba objednat prostřednictvím výše uvedeného poptávkového formuláře. Požadovaného jazykového animátora lze uvést do poznámky.

 • Paušální náklady na jazykovou animaci vyúčtuje instituce sama s jazykovým animátorem (animátory) a podklady předloží Fondu budoucnosti.

Máte další otázky k nabídce projektu, realizaci animačních modulů, nejste si jisti, jestli je nabídka vhodná právě pro Vás?

Neváhejte kontaktovat naši kolegyni z Tandemu v Regensburg Michaelu Kosařovou (+49 941 58557-21) nebo paní Ingrid Koděrovou z Česko-německého fondu budoucnosti.

 

Jazyková animace
... je nekonvenční a zároveň zábavná metoda, jejímž cílem je přiblížení základů cizího jazyka a prohloubení již získaných jazykových znalostí. Pomáhá odbourat bariéry při komunikaci ve skupinách a posiluje schopnost účastníků uvědomovat si nejrůznější způsoby dorozumění.
Více o jazykové animaci se dočtete zde.

 

Projekt finančně podporuje

 

ZuFo

Aktuality

Akce

Nepřehlédněte

Česko-německé dětské tábory a akce pro mládež v létě 2024

Buďte v obraze

Newsletter s aktualitami do vaší emailové schránky: 

Následující pole jsou skryta bežnému zobrazení a jejich vyplnění bude mít za následek zařazení Vašeho příspěvku mezi Spamy.

Sledujte nás: