Chci nadále dostávat Tandem Info

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů Západočeskou univerzitou v Plzni, Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem v Plzni (dále jen ZČU - Tandem) v rozsahu těchto údajů:

jméno, příjmení, email.

Souhlas je platný pouze v případě, že mé osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu zpracování uvedeného níže a v souladu s příslušnou legislativou.

Souhlas je poskytnut za účelem:

Rozesílka informačního newsletteru Tandem Info

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů ZČU - Tandem po dobu:

5 let za účelem rozesílky newsletteru Tandemu – Tandem Info

Souhlasím se zpřístupněním svých osobních údajů ZČU - Tandem,

ZČU - Tandem je oprávněna použít mé osobní údaje pouze v souladu s výše uvedeným účelem, nebo pro legitimní potřebu státních kontrolních orgánů a orgánů činných v trestním řízení.

ZČU - Tandem je dále oprávněna poskytnout mé osobní údaje pouze subjektům spolupracujícím se Západočeskou univerzitou v Plzni na dosažení primárního účelu, pro který je udělen tento souhlas. S takovými subjekty se ZČU Tandem se zavazuje uzavřít smlouvu obsahující stejné podmínky pro zpracování mých osobních údajů.

Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a s  Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Byl(a) jsem poučen(a) o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Dále jsem byl/a v souladu s příslušnou legislativou poučen/a:

  • o svém právu tento souhlas odvolat a to i bez udání důvodu,
  • o svém právu přístupu k těmto údajům a právu na jejich opravu,
  • o svém právu na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem, nebo byl souhlas odvolán.

Byl(a) jsem také poučen(a) o tom, že tato svá práva mohu uplatnit doručením žádosti na adresu ZČU - Tandem  Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem v Plzni, Riegrova 17, 301 00 Plzen, tandem@tandem-org.cz.

Beru na vědomí, že odvolání tohoto souhlasu může ovlivnit dosažení účelu, pro který byl tento souhlas vydán, pokud tento účel nelze dosáhnout jinak

Chci nadále dostávat Tandem Info

Aktuality

Akce

Nepřehlédněte

Česko-německé dětské tábory a akce pro mládež v létě 2024

Buďte v obraze

Newsletter s aktualitami do vaší emailové schránky: 

Následující pole jsou skryta bežnému zobrazení a jejich vyplnění bude mít za následek zařazení Vašeho příspěvku mezi Spamy.

Sledujte nás: