XXIX. brněnská konferenci „Dialog uprostřed Evropy“

25.2.2020

Společnost Bernarda Bolzana a Ackermann-Gemeinde Vás společně s Magistrátem města Brna srdečně zvou na XXIX. brněnskou konferenci „Dialog uprostřed Evropy“ na téma Dvě Evropy? V čem a proč se nedaří nalézt společnou řeč v termínu od 3. -5. dubna 2020 v Brně. Uzávěrka přihlášek je: 3. března 2020.

Nenásilné revoluce ukončily v letech 1989/90 desítky let trvající rozdělení Evropy. Německo, rozdělené do té doby téměř neprostupnou hranicí, se sjednotilo - a země střední a východní Evropy se s ním v mnoha ohledech sbližovaly. Zintenzivnilo se zejména sousedství s Českou republikou a výměna a  dialog se vedly (a vedou) na mnoha úrovních. Zdálo se, že postupné přibližování zemí středovýchodní Evropy a někdejšího jádra evropské integrace, bude setrvalým procesem.
 
To se ale změnilo. V posledních letech se uka­zuje, že (zjednodušeně řečeno) v západních a východních zemích EU existují velmi odlišné postoje ke klíčovým otázkám evropské přítom­nosti a budoucnosti. Visegrádské státy nesdílejí a pro sebe jako cestu odmítají ekologickou kritikou podmíněnou reorientaci německé energetické politiky. V ještě ostřejších rysech odhalily rozevírající se propast mezi oběma částmi kontinentu diskuze provázející migrační krizi. Humanita, otevřenost, národní identita a bezpečnost byly na obou stranách někdejší železné opony skloňovány se zcela jinými akcenty. Kdy a proč tato propast vznikla? Nezdálo se, že se společ­nosti a jejich myšlenkové vzorce dlouho po pádu železné opony spíše přibližovaly?
 
Na letošním brněnském sympoziu by měly být osvětleny rozdílné společenské preference a představy o tom, co je správné a co špatné nebo dokonce „dobré a zlé“. Jak je možné, že v Ev­ropě lze většiny získat spíše proti něčemu, než pro nějakou myšlenku? Dlouhodobé účinky komunistické éry jsou samozřejmě součástí odpovědi na to, proč v některých zemích schází důvěra ve státní a demokratické struktury. To však nevysvětluje, proč se i jinde šíří nedůvěra demokracii, jak ukazuje vznik extremistických stran. Jak lze prosadit něco pozitivního a na budoucnost zaměřeného proti rozšířenému strachu ze změny a neznámého?
 
Pro soužití uprostřed Evropy je důležité znát kořeny současných vývojových tendencí a postojů obyvatel ke klíčovým otázkám. K tomu chce přispět letošní ročník „Dialogu uprostřed Evropy”. Zamyšlení nad uvedenými otázkami se opírá o zkušenosti z česko-německých a středoevrop­ských vztahů posledních desetiletí. O otevřený dialog založený na vzájemném respektu v Jihlavě a v Brně pečujeme více než 25 let - a chceme v tom pokračovat i v roce 2020.
 
I v letošním roce Vás srdečně zveme k aktivní účasti na diskuzích brněnské konference.
 
Z organizačních důvodů Vás prosíme o potvrzení Vaší účasti co nejdříve, nejpozději však do 8. března 2020 online: www.ackermann-gemeinde.de/dialog2020.html.
 
Kapacita ubytovacích zařízení i sálů, v nichž se konference koná, není bohužel neomezená.
 
Dle podmínek sponzorů pro rok 2020 Vás žádáme o úhradu konferenčního poplatku ve výši 900 Kč  (studenti 400 Kč), pokud nebudete využívat ubytování 300 Kč (studenti 200 Kč). Jedná se o podíl na nákladech za ubytování a stravování během konference.
 
Bližší informace o místě konání, příjezdu a dalších organizačních otázkách obdržíte s potvrzením přihlášky.

V příloze naleznete pozvánku a program.


 Akce se koná s podporou města Brna a pod záštitou primátorky JUDr. Markéty Vaňkové a hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka. -
Děkujeme za podporu: Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (Berlín), Česko-německému fondu budoucnosti (Praha) a Magistrátu statutárního města Brna.

Pozvánka

Program
 

Aktuality

Akce

Nepřehlédněte

Česko-německé dětské tábory a akce pro mládež v létě 2024

Buďte v obraze

Newsletter s aktualitami do vaší emailové schránky: 

Následující pole jsou skryta bežnému zobrazení a jejich vyplnění bude mít za následek zařazení Vašeho příspěvku mezi Spamy.

Sledujte nás: