2.–4. 2. 2017

Zahájení tématu práce Tandemu na léta 2017–2019: Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti

Místo konání: Berlín
Typ akce: příležitostná akce

Ve dnech 2.–4. února 2017 uspořádala Koordinační centra zahajovací konferenci k víceletému tématu Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti. Na akci se sešlo téměř 60 účastníků z řad odborníků, pedagogů, vedoucích mládežnických skupin, dobrovolníků a zástupců institucí občanského vzdělávání z Česka a Německa.

První den patřil úvodním přednáškám, které vedl historik a pedagog Dr. Bernhard Schoßig na téma Kultura vzpomínání na holokaust v Česku a Německu. Příspěvek k tématu Kultura vzpomínání a struktura občanského vzdělávání v České republice – minulost a součastnost přednesl Mgr. Ondřej Matějka z Ústavu pro studium totalitních režimů. A na závěr prvního dne promluvil pan Ulrich Bongertmann, předseda Spolku učitelů historie Německa (Verband der Geschichtslehrer Deutschlands e.V.) na téma Kultura vzpomínání a struktury občanského vzdělávání v Německu.

Následující den se každý zúčastnil dvou ze čtyř paralelně probíhajících workshopů na stěžejní témata, kterými byly Památná místa a Občanské vzdělávání. První zmíněné s účastníky diskutovali Dr. Christa Schikorra z Památníku Flossenbürg, Mgr. Jan Špringl z Památníku Terezín, Dr. Matthias Heyl z Mezinárodního centra mládeže Ravensbrück a pedagogických služeb památníků Ravensbrück a Dr. Vojtěch Kyncl z Historického ústavu akademie věd České republiky. Tématu občanského vzdělávání se věnovali Mgr. Ondřej Horák z Centra občanského vzdělávání, Juliane Niklas z Bavorského kruhu mládeže, Mgr. Jan Schroth z Mezinárodní organizace pro migraci a Gerhard Wagner z Kreisjugendring München-Stadt.

Všechny skupiny propojily svoji práci pomocí předem stanovených centrálních otázek k tématům, kterými bylo zamýšlení se nad vhodnými tématy pro mládež v česko-německém kontextu, existujícími metodami v česko-německých výměných mládeže, možnými místy a formáty pro realizaci jednotivých akcí, vznikajícími výzvami v bilaterálních výměných a podpoře, která je nutně zapotřebí.

Poslední den byl věnován prezentaci zjištěných výstupů z jednotlivých workshopů, tak aby s nimi byli dobře seznámeni i ostatní účastníci a mohli být využity při dalších aktivitách v tématu. Následně zástupci Tandemu představili zamýšlený koncept činností pro odbobí 2017-2019 v projektu Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti. Závěrečné slovo patřilo ředitelům obou Koordinačních center, kteří nabídli přítomným konkrétní možnosti zapojení se a využití dotačních programů pro jednotlivé aktivity škol a zájmových spolků mládeže. 

Aktuality

Akce

Nepřehlédněte

Česko-německé dětské tábory a akce pro mládež v létě 2024

Buďte v obraze

Newsletter s aktualitami do vaší emailové schránky: 

Následující pole jsou skryta bežnému zobrazení a jejich vyplnění bude mít za následek zařazení Vašeho příspěvku mezi Spamy.

Sledujte nás: