23.–25. 4. 2015

Žiješ jen jednou! aneb odborné fórum ke zdravému životnímu stylu

Místo konání: Drážďany, SRN
Typ akce: příležitostná akce
..

YOLO - You Only Live Once/ žiješ jen jednou

POPIS A CÍLE AKCE:
 
Česko-německé odborné fórum v termínu 23.25. dubna 2015 k tématu zdravý životní styl v kontextu přeshraničních/mezinárodních výměn dětí a mládeže pro učitele všech typů škol a školských zařízení, pracovníky s mládeží a rovněž pro všechny aktivní osoby v oblasti mezinárodních výměn dětí a mládeže se zájmem o téma.
 
Více než dva roky se Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem věnuje tématu zdravý životní styl dětí a mládeže v rámci česko-německých výměn a setkání. Vedle přímé finanční podpory na české i německé straně přispívá Tandem odbornými fóry (shrnutí z roku 2014 zde: http://goo.gl/OSG1YC) či pracovními setkáními pro pedagogy, pracovníky s mládeží a odbornou veřejnost a speciálními semináři pro jazykové animátory k rozšíření společných česko-německých témat, k iniciaci nových projektů či setkání mládeže/žáků zaměřených na dané téma, ke sdílení příkladů dobré praxe a ke sdílení znalostí, zkušeností a podnětů pro dané téma.  
 
Téma zdravého životního stylu je navíc ideální příležitostí, jak propojit školskou a mimoškolní oblast ve sféře bilaterálních a multilaterálních setkání či výměn mladých lidí. 

Z pověření společné česko-německé Rady a z potřeby podpory tématu připravují v roce 2015 Koordinační centra odborné česko-německé fórum, které účastníkům představí příklady dobré praxe na vybraná témata ze školské a mimoškolní oblasti, jako jsou např. zdravé stravování, pohyb, regulace stresu a sociální aspekty dospívání, relaxační techniky, muzikoterapie atp. 
Fórum nabídne sadu kreativních, metodicky inovativních česko-německých workshopů za přítomnosti samotných koordinátorů projektů a dalších expertů. Poskytne prostor pro diskusi, sdílení informací a výměnu zkušeností s kolegy, pedagogy, zástupci odborných pracovišť či pracovníky Tandemu. 
 
Primárním cílem fóra je zkvalitnit a zatraktivnit program a náplň již připravovaného nebo teprve zamýšleného setkání mladých lidí a sekundárně účastníky profesně a osobně obohatit.
 
PRO KOHO JE ODBORNÉ FÓRUM URČENO:
 
Pro dobrovolné a profesionální pracovníky s dětmi a mládeží, rovněž pro učitele všech typů škol a školských zařízení (gymnázia, ZŠ, SŠ, SOŠ, VOŠ, SOU, ZUŠ) se zájmem o téma zdravého životního stylu. Vhodné je i pro další osoby aktivní v oblasti mezinárodních výměn dětí a mládeže, které hledají nové podněty a metodické přístupy.
 
ČASOVÝ RÁMEC A PRŮBĚH / PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM FÓRA:
 
Odborné fórum se koná od čtvrtka 23. dubna od 18:00 do soboty 25. dubna 2015 do 12:30.
 
Před oficiálním zahájením fóra budou mít účastníci možnost společně navštívit volnočasové zařízení „Mareicke“ v Drážďanech, které dlouhodobě a úspěšně pracuje s dětmi a mládeží a taktéž dbá na zařazení aktivit z oblasti zdravého životního stylu do své programové nabídky. 
Zájem o návštěvu prosím uveďte v přihlašovacím on-line formuláři.
 
Čtvrteční oficiální program začne v 18:00 zahájením, přivítáním a shrnutím dosavadních aktivit Tandemu na dané téma. Poté budou následovat tematicky zaměřené ukázky jazykové animace, vrcholem večera bude společná česko německé diskuse za přítomnosti hostů – expertů a kreativně smýšlejících osobností z ČR a SRN na téma: Různé perspektivy – jedno téma: impulsy, možnosti, vize k tématu zdravý životní styl dětí a mládeže v česko-německých setkáních.
 
Účast přislíbili:
  • Mgr. Michal Urban - vedoucí mezirezotní komise k tématu zdravý životní styl a ředitel odboru pro mládež na MŠMT
  • Ing. arch. Jakub Mareš - kreativně smýšlející osoba, architekt, průvodce start-up projektů, zakladatel PechaKucha v Plzni a zakladatel občanského sdružení K světu
  • Prof. Dr. Steffen Schaal - akademický pracovník univerzity v Ludwigsburgu, zabývající se zdravým životním stylem mládeže na školách a součástí programu Gut Drauf (http://www.gutdrauf.net/)
  • Ulrike Nowaczynski - ředitelka centra mládeže Mareicke v Drážďanech
  • Ansgar Drücker - vedoucí Informačního a dokumentačního centra pro práci s rasismem (IDA), Düsseldorf 
  • Oliver Schmitz - zástupce vedoucího sdružení transfer e.V., Kolín nad Rýnem a vedoucí projektu Gut Drauf
Moderace: Petr Vaněk
 
V přihlašovacím formuláři prosím uveďte, zda máte zájem se úvodního večera ve čtvrtek (23. 4.) zúčastnit. 
 
 
Páteční program (24. 4.) bude plně věnován tématu zdravý životní styl dětí a mládeže s ohledem na praktickou využitelnost všech informací během česko-německých či mezinárodních výměn dětí a mládeže, a to prostřednictvím interaktivních diskusí, praktických a metodických workshopů, jazykové animace a prezentace příkladných projektů. Všechny části programu budou probíhat česko-německy a budou simultánně tlumočeny. 
 
Paralelně budou po celý den vždy probíhat dva nebo tři různé workshopy, ze kterých si budou moci účastníci vybrat. K výběru budou účastníci vyzváni po potvrzení jejich účasti na fóru. V odpolední části pátečního programu bude následovat burza organizací, kde si každá organizace/ škola či každý projekt budou moci vystavit své materiály a představit se tak ostatním účastníkům fóra.  Novinkou a doprovodnou součástí burzy organizací bude interview s odborníky, kdy Vy jakožto odborníci (na aktivity k danému tématu) budete moct vést rozhovory s kolegy a tak přispět k výměně a diskusi svými nápady, znalostmi či zkušenostmi. 
Zájem vystoupit jako odborník na dané téma uveďte prosím v  přihlašovacím on-line formuláři. 
 
Sobotní program fóra (25. 4.) všem účastníkům nabídne nejprve fakultativní workshop k možnostem financování a grantové nabídce. Workshop bude reflektovat rozdílné cílové skupiny a odlišné způsoby zajišťování finančních prostředků. V další části se účastníci rozdělí do malých skupin, v nichž budou rozvíjet své nápady a plány k tématu zdravý životní styl za přítomnosti německých kolegů, dalších odborníků a pracovníků Tandemu Plzeň/Regensburg. 
 
Fórum je v sobotu zakončeno obědem. V přihlášce prosím uveďte, zda se ho zúčastníte.
 
Celé fórum bude simultánně tlumočeno!
 
ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
 
Místo konání a ubytování
Ostraallee 33, 01067 Dráždany
+ 49 (0)351-49220
GPS: 51.057035; 13.727888
Parkování aut je možné na místě za poplatek. Po příjezdu se hlaste na recepci hotelu. 
 
Ubytování 
Bude zajištěno ve dvoulůžkových pokojích.
 
Pojištění
Tandem zajišťuje a hradí účastníkům nemocenské a úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu.
 
Jízdné
Tandem účastníkům uhradí 50 % jízdného (tzn. jen jednu cestu jedním směrem – podmínkou je využití nejvýhodnějších tarifů). Náklady budou uhrazeny po zaslání originálu jízdenek. Cesta autem bude POUZE řidiči proplacena jen do výše jízdného ve vlaku 2. třídy. Ostatní spolucestujcí se budou dle dohody s řidičem finančně na nákladech podílet. Spolujízda vítána! 
 
Účastnický poplatek
Příspěvek pro české účastníky včetně ubytování a stravy činí 500,- Kč. K jeho uhrazení převodem na účet budete vyzváni po potvrzení účasti. 
 
Co s sebou
Na páteční burzu organizací si prosím vezměte (metodické) materiály, podklady či letáky a brožury dokumentující Vaše projekty, aktivity, příp. Vaši školu/ organizaci/ spolek za účelem vzájemného seznámení s německými kolegy.
 
Přihlášky a kontakt
 
Přihlášky německých účastníků přijímá Tandem Regensburg. Informace o fóru
v němčině naleznete zde: http://goo.gl/G5tjh0.
 
Uzávěrka přihlášek je v pátek 2. dubna 2015
 
Nejpozději 7. dubna 2015 od nás obdržíte potvrzení účasti a další informace. 
 
Při odhlášení v týdnu před konáním semináře (tj. od 16. dubna 2015 včetně) od Vás budeme vyžadovat storno poplatek v plné výši účastnického poplatku. 
 
Těšíme se na Vaši účast! 
 
KONTAKTNÍ OSOBY
 
Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže 
Michaela Veselá
Tel.: +420 377 634 757
 
Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch
Ulrike Fügl
Tel.: + 49 0941/58557-24
 
Leták s informacemi v českém jazyce
Leták s informacemi v německém jazyce
 

Přihláška na akci ZDE

 

Aktuality

Akce

Nepřehlédněte

Česko-německé dětské tábory a akce pro mládež v létě 2024

Buďte v obraze

Newsletter s aktualitami do vaší emailové schránky: 

Následující pole jsou skryta bežnému zobrazení a jejich vyplnění bude mít za následek zařazení Vašeho příspěvku mezi Spamy.

Sledujte nás: