23. 5. 2012

Setkání bilaterálních institucí

Místo konání: SRN, Bonn
Typ akce: pracovní setkání
Po informování o aktuálních či významných aktivitách jednotlivých organizací byla vedena diskuze o konkrétních problémech, prioritách a nově nabytých zkušenostech. Cenné byly informace o stavu bilaterální spolupráce v jednotlivých státech (ČR, Polsko, Francie, Rusko). V SRN lze pozorovat zesílený zájem o spolupráci s mládeží ze zemí Blízkého východu a Asie.

Rozsáhlá diskuze byla vedena o aktivitách PASCH (v ČR vedená Goethe Institutem pod názvem „Školy – partneři budoucnosti“). V současnosti je v ČR registrováno 32 škol, v naprosté většině se jedná o gymnázia.

Výrazným tématem bylo financování programů a aktivit podporovaných jednotlivými organizacemi.

Významná pozornost byla věnována vyhodnocení přítomnosti na veletrhu Didacta 2012 a otázce, zda se v roce 2013 veletrhu opět zúčastnit. Závěr je takový, že se pokusíme uspořádat vlastní společnou akci, na které lze lépe oslovit cílové skupiny a lépe informovat o bilaterální/multilaterální spolupráci. Předpokládaný termín uskutečnění je září 2013.

Setkání bylo uzavřeno diskuzí na nejrůznější témata, např. nová média, smysluplnost dělení na školní a mimoškolní oblast, možnost regionálního zastoupení organizací atd.

Aktuality

Akce

Nepřehlédněte

Česko-německé dětské tábory a akce pro mládež v létě 2024

Buďte v obraze

Newsletter s aktualitami do vaší emailové schránky: 

Následující pole jsou skryta bežnému zobrazení a jejich vyplnění bude mít za následek zařazení Vašeho příspěvku mezi Spamy.

Sledujte nás: