15.–17. 10. 2015

Tematický česko-německý seminář primární prevence užívání návykových látek - závislostí

Místo konání: Plzeň
Typ akce: tématický seminář
..

Již od roku 2012 je Tandem aktivní v oblasti česko-německé oblasti primární prevence užívání návykových látek - závislostí. Za uplynulé tři roky se konaly tři odborné dialogy a několik pracovních setkání za aktivní přítomnosti zástupců z oblasti práce s mládeží, představitelů škol - kompetentních pedagogů/školních metodiků prevence, pracovníků PPP, terénních a sociálních pracovníků, krajských a místních protidrogových koordinátorů a zástupců odborných pracovišť. Zapojili se i zástupci Policie ČR, představitelé Národní protidrogové centrály SKPV PČR a Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti.

Díky získání praktického vhledu do problematiky, příslibu odborné podpory, expertiz a důvěry partnerských institucí, Tandem pokračuje i v roce 2015 a 2016 v angažmá díky schválenému projektu Česko-německým fondem budoucnosti (ČNFB). S cílem posílit a prohloubit přeshraniční spolupráci a oslovit další subjekty či projekty činné v prevenci užívání návykových látek mládeže v ČR a SRN.

Schválený projekt  ČNFB kromě připravovaného semináře umožňuje využít finanční podpory Tandemu v rámci odborných hospitací v sousední zemi. Zájemci si mohou vybrat z několika hospitačních nabídek v naší kontaktní databázi a vyjet na několikadenní odborné setkání s kolegy/pracovníky stejného nebo podobného profesního zaměření do jakékoliv části Německa.

Podmínky odborné hospitace: Tandem převezme náklady na ubytování, stravování, dopravu a zajistí tlumočení. Konkrétní nabídky jednotlivých německých zařízení najdete zde: http://goo.gl/5uN8Kl. Zájemci o hospitační mobilitu si mohou aktivně najít přijímající instituci také sami dle vlastních preferencí a zájmu.

Tímto seminářem Tandem reaguje na akcentovanou potřebu intenzivnější komunikace a výměny informací mezi českými a německými školními metodiky prevence a pedagogickými pracovníky na školách či pracovníky PPP a pracovníky s mládeží, jež se primární prevencí rizikového chování zabývají. Těšíme se na setkání.

Termín konání semináře: čtvrtek, 15. října 2015, 16:00 hodin do soboty, 17. října 2015 cca 12:30 hodin.

Místo konání semináře a ubytování

Ubytování bude zajištěno v obou níže uvedených zařízeních, dle počtu přihlášených.

Pension City
Sady 5. května 301/52, Plzeň
tel.: +420 377 326 069, +420 728 501 710
info@pensioncityplzen.czwww.pensioncityplzen.cz  
Hotel Roudná
Na Roudné 13, Plzeň
tel.: +420 377 259 926
info@hotelroudna.czwww.hotelroudna.cz  

Ubytování bude zajištěno ve dvoulůžkových pokojích.

Seminární prostory:

TOTEM - regionální dobrovolnické centrum
Kaznějovská 1517/51, Plzeň
tel.: +420 377 260 425, +420 777 343 580

GPS: 49.780759; 13.375945

Ubytování bude zajištěno ve dvoulůžkových pokojích. Možné se zúčastnit jen části programu, dle Vašich časových možností a jiných povinností.

Parkování aut je možné na místě zdarma.

Stravování

Obědy a večeře zajištěny ve Starobolevecké hospůdce nedaleko Totemu. Webové stránky restaurace: www.staroboleveckahospudka.cz

Jízdné

Tandem hradí účastníkům 50% cestovného. 
Cesta autem bude proplacena pouze do výše jízdného ve vlaku 2. třídy. Spolujízda vítána! 
 
Tlumočení
Po celou dobu semináře je zajištěno simultánní tlumočení. (Znalost němčiny není podmínkou účasti).

Tandem nezajišťuje a nehradí žádnou formu a typ pojištění. 

Co s sebou:
Vezměte si prosím s sebou materiály, metodické podklady či letáky a brožury dokumentující Vaše projekty, aktivity, příp. Vaši školu/organizaci/ spolek za účelem vzájemného seznámení s německými kolegy.

Obsah semináře:

  • Představení systému primární prevence včetně koordinace vnitřní (systém institucí) a vnější (zainteresované subjekty, NNO, zřizovatel, rodiče, komunita) a koordinační praxe (oblastní, školští, krajští metodici prevence apod.)
  • Systém národního vzdělávání a školení metodiků prevence a (pedagogických) pracovníků na školách, resp. dalších poskytovatelů protidrogové prevence v ČR a Německu. 
  • Otázka sebezkušenostních výcviků ve vedení tříd a seberozvojový program + psychologické souvislosti
  • Seznámení s příklady česko-německé spolupráce v oblasti primární prevence užívání návykových látek
  • Sdílení příkladů dobré praxe z oblastí, ukázka přímé praxe institucí poskytující primární prevenci, např. účinný program nebo intervence
  • Práce v malých skupinách ke společným tématům, např. práce s rodiči, nadstandardní práce s ohroženými žáky či studenty s návykovými látkami, kouření cigaret a marihuany a alkohol na školách
  • Interaktivní prohlídka Plzně jako Evropského hlavního města kultury v roce 2015 v rámci projektu Erlebe Pilsen

Přihlášky
K přihlášení na seminář prosím využijte on-line  formulář  

 

PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ

 

Uzávěrka přihlášek je ve středu 30. září 2015

Zájemci z Německa najdou informace včetně přihlášky v němčině zde: http://goo.gl/2cMBXX

KVŮLI OMEZENÉ KAPACITĚ MÍST SE PROSÍM HLASTE POUZE JEDEN ZÁSTUPCE ZA ORGANIZACI, ŠKOLU ČI INSTITUCI, DĚKUJI ZA POCHOPENÍ.

Seminář je spolufinancován z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti
 

Aktuality

Akce

Nepřehlédněte

Česko-německé dětské tábory a akce pro mládež v létě 2024

Buďte v obraze

Newsletter s aktualitami do vaší emailové schránky: 

Následující pole jsou skryta bežnému zobrazení a jejich vyplnění bude mít za následek zařazení Vašeho příspěvku mezi Spamy.

Sledujte nás: