23. 6. 2014

Prevence proti užívání metamfetaminu mezi mladistvými

Místo konání: Plzeň, ČR
Typ akce: konference
Již třetí odborný dialog přeshraniční protidrogové prevence na téma Variabilita preventivních přístupů v české a německé praxi a možnosti implementace do česko-německé spolupráce připravilo Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem ve spolupráci s Centrem protidrogové prevence a terapie v Plzni a německou iniciativou Need NO Speed. Setkání odborníků proběhlo 23. června 2014 v prostorách hotelu Angelu v Plzni, kam přijali naše pozvání čeští a němečtí preventisté, školní metodici, výchovní poradci, pracovníci nízkoprahových zařízení či center pro léčbu závislosti, zástupci policie, příslušných (vládních) úřadů a projektů, jež se ve své činnosti věnují primární nebo sekundární preventivní práci s mládeží. Tandem organizací interních pracovních setkání a otevřených dialogů reaguje na zvýšený výskyt syntetických návykových látek (metamfetaminu) v česko-německém příhraničí a na rostoucí počet prvouživatelů mezi mladistvými. Nebezpečí prudkého nárůstu závislých převažuje primárně mezi německou mládeží, odborné setkání se však zaměřilo na prevenci mládeže z širší perspektivy. Setkání navazuje na dva předchozí dialogy, které proběhly v německém Weidenu, a které položily základ spolupráce v oblasti prevence návykových látek a vzniku přeshraničního projektu.

V dopolední části programu si kromě diskuse a výměny informací ve foyer pak především účastníci vyslechli odborný příspěvek pana Dr. Petra Hrouzka na téma Systém prevence zneužívání návykových látek v České republice.
V druhém příspěvku se zaměřil pan Kamil Podzimek z jihočeského sdružení Prevent na praktickou práci s mládeží v terénu, jak pracuje Prevent jako streetworkerová instituce a s jakými problémy je konfrontována.

V odpolední části si mohli vybrat účastníci z několika tematických pracovních skupin, resp. workshopů. První česko-německá skupina se věnovala tématu: Transfer znalostí a vědomostí mezi streetworkery a nízkoprahovými zařízeními pod vedením pana Kamila Podzimka. Druhý se věnoval tématu: Bazální činnost – prevence a včasná pomoc pro (potenciální) konzumenty metamfetaminu za odborné moderace pana Gerharda Kroneho z weidenské kliniky pro závislé a pana Hrouzka z plzeňské CPPT a třetí se zaměřil na výměnu zkušeností a informací mezi školními metodiky a preventivy na školách v ČR a Bavorsku. Poslední uvedený workshop vedl zkušený metodik pro Plzeňsko, pan Lukáš Eisenvort spolu s panem Reberem, který působí jako koordinátor výchovných poradců v okolí Weidenu. O třetí workshop prevence na školách byl mezi účastníky největší zájem a Tandem plánuje v příštím roce pro tuto cílovou skupinu vypsat (kontaktní) česko-německý seminář, který bude zaměřen na výměnu informací, návštěvu ekvivalentních zařízení v sousedské zemi a přispěje k získání inovativních postupů do práce s problémovou mládeží na obou stranách, optimálně zabrání k nárůstu nových provouživatelů drog.
Tandem se bude tématu drogové prevence nadále věnovat, na podzim proběhne ještě pracovní setkání v užším odborném kruhu a dále rozhodne, jaké konkrétní kroky a opatření budou následovat v roce následujícím.


Tandem se problematice prevence proti návykovým látkám věnuje více než dva roky, letos participuje na „tematickém roku“ vyhlášeném Česko-německým fondem budoucnosti, z jehož prostředků byl Dialog také kofinancován.


FOTOGALERIE

>>>>>>>>>>>> PREZENTACE NA DIALOGU <<<<<<<<<<<


Hrouzek (CPPT) - Systém prevence zneužívání návykových látek v ČR
Podzimek (Prevent) - Streetwork v ČR
Eisenvort (PPP Plzeň) - Systém primární prevence na školách v Plzni
Krones (Need NO Speed) - Prevence a včasná pomoc pro mládež (DE)
Brožura pro mládež - Need NO Speed - prevence

Pro více informací kontaktujte:
Mgr. Michaela Veselá
e-mail: vesela@tandem.adam.cz
Tel: (+420) 377 634 757

Aktuality

Akce

Nepřehlédněte

Česko-německé dětské tábory a akce pro mládež v létě 2024

Buďte v obraze

Newsletter s aktualitami do vaší emailové schránky: 

Následující pole jsou skryta bežnému zobrazení a jejich vyplnění bude mít za následek zařazení Vašeho příspěvku mezi Spamy.

Sledujte nás: