19. 1. 2009

Pracovní setkání zástupců památných míst a občanských sdružení

Místo konání: ČR, Lidice
Typ akce:

Termín: 2.– 3. říjen 2009

Místo: Lidice (u Prahy), http://www.lidice-memorial.cz

Cílová skupina: zástupci památných míst Lidice, Flossenbürg, Terezín; Muzeum Ústi nad Labem, zástupci participujících občanských sdružení a dalších paměťových institucí

Cíl: Iniciování přeshraniční spolupráce mezi památnými místy na téma práce s mládeží, podpora a nové impulsy v této oblasti s těžištěm česko-německé spolupráce památných míst či občanských sdružení (příp. škol).

Vedení semináře:
Jan Lontschar, Thomas Rudner, Naděžda Rezková Přibylová

Referenti:
Památník Lidice, MgA. Naděžda Rezková Přibylová, pedagogická pracovnice, www.lidice-memorial.cz
Památník Terezín, Mgr. Jan Špringl, vedoucí vzdělávacího oddělení,
www.pamatnik-terezin.cz
Muzeum města Ústí nad Labem, Mgr. Hana Němcová, muzejní pedagog
www.zapomenutihrdinove.cz
KZ-Gedenkstätte Flossenbürg, N.N., www.gedenkstaette-flossenbuerg.de,

Návrh programu:

pátek, 2. října 2009
do 10,00 hod příjezd účastníků (pro účastníky ze vzdálenějších míst se nabízí možnost ubytování přímo v Památníku Lidice již že čtvrtka na pátek)
10,00 hod přivítání, představení Tandemu, účastníků, představení hostitelské instituce – Památníku Lidice
12,00 hod oběd a prohlídka Památníku
14,00 hod informace o existujících projektech v rámci práce s mládeží – jaké projekty existují, jaké jsou připravovány, jaké projekty existují v česko-německé souvislosti
- referáty a příspěvky zúčastněných institucí – Památník Lidice, Památník Terezín, Flossenbürg, Muzeum města Ústí nad Labem

16,00 hod diskuse na témata – jaká jsou „bílá místa v rámci možné spolupráce“
- výměna zkušeností
- jak je důležitá práce s mládeží?
- jakou roli zde hraje / může hrát česko-německá spolupráce?
- kde jsou vážné nedostatky?
- pryč od čistě turistických návštěv?
- další vzdělávání v česko-německé oblasti?

18,00 hod odjezd do Prahy
19,00 hod krátká prohlídka Prahy s následnou společnou večeří

sobota, 3. října 2009
8,00 hod snídaně
9,00 hod diskuse k jednotlivým tématům - práce ve skupinách (?)
- společné česko-německé programy
- jazyková podpora
- výměn odborníků
- finanční podpora – možnosti, zkušenosti

12,00 hod oběd
13,30 hod odjezd

Náklady:
Pro účastníky nevznikají žádné náklady. Cestovné bude uhrazeno pouze do výše jízdného ve vlaku 2. třídy.

Partner:
Památník Lidice, http://www.lidice-memorial.cz

Kontaktní osoba:
Jan Lontschar, tel.: 377 634 750, e-mail: lontschar@tandem.adam.cz

program setkáníprihláška

Aktuality

Akce

Nepřehlédněte

Česko-německé dětské tábory a akce pro mládež v létě 2024

Buďte v obraze

Newsletter s aktualitami do vaší emailové schránky: 

Následující pole jsou skryta bežnému zobrazení a jejich vyplnění bude mít za následek zařazení Vašeho příspěvku mezi Spamy.

Sledujte nás: