19. 1. 2009

Pracovní setkání k jazykové animaci v předškolní oblasti

Místo konání: SRN, Waldmünchen
Typ akce:

Cílem tohoto pracovního setkání bylo přizpůsobit dosavadní jazykovou animaci dětem do 6ti let. Jazyková animace je způsob zprostředkování jazyka sousední země, kterou Tandem úspěšně používá pro česko-německé výměny mládeže. Jedná se o kreativní výukový postup, který klade důraz na první kontakt s cizím jazykem a neznámým kulturním prostředím. Soustředí se především na odbourávání zábran při aktivním užívání jazyka, snaží se zprostředkovat základní kulturní shody a rozdíly a vnáší do skupiny pohyb a dynamiku. Jazyková animace nepředstavuje klasickou výukovou metodu, ale je možné ji chápat jako doplnění a inspiraci pro systematickou výuku.Účastníky setkání byly učitelky a ředitelky českých, bavorských a saských mateřských škol, lektorky českého a německého jazyka působící v předškolních zařízeních a jazykové animátorky.

Čtvrteční odpoledne bylo věnováno představení Tandemu a projektu „Odmalička – Von klein auf“. Účastníci poznali jazykovou animaci jako metodu přiblížení jazyka a seznámení česko-německých skupin v rámci výměn mládeže a získali informace o zámerech projektu „Odmalička – Von klein auf“ v oblasti jazykové animace.

Ve spolupráci s účastníky byla formulována a dále podrobně rozpracována specifika jazykové animace pro děti do 6 let: rámcové podmínky, kompetence dětí v předškolním věku, metodika, obsah, role jazykového animátora. Tematické workshopy se zaměřovaly na jazykovou animaci v jedno a vícejazyčné skupině dětí, zprostředkování kultury sousední země v rámci jazykové animace pro předškolní oblast, materiály a konkrétní aktivity pro jazykovou animaci v mateřských školách.

Atmosféra pracovního setkání byla příjemná, účastníci považovali setkání za přínosné. Výsledky společné práce jsou cenným podkladem pro vývoj metody jazykové animace pro předškolní oblast. Jazykové animace pro mateřské školy bude Tandem nabízet od podzimu 2009.

Pracovní setkání pořádal Tandem Plzeň a Tandem Regensburg v rámci projektu "Odmalička - Von klein auf. Česko-německá spolupráce předškolních zařízení".Projekt spolufinancuje Evropská unie.
Evropský fond pro regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti.

Aktuality

Akce

Nepřehlédněte

Česko-německé dětské tábory a akce pro mládež v létě 2024

Buďte v obraze

Newsletter s aktualitami do vaší emailové schránky: 

Následující pole jsou skryta bežnému zobrazení a jejich vyplnění bude mít za následek zařazení Vašeho příspěvku mezi Spamy.

Sledujte nás: