1. 12. 2011

Tematický seminář pro volnočasovou oblast "Hledejme správnou cestu"

Místo konání: ČR, Praha
Typ akce: tematický seminář

„Hledejme správnou cestu!“


Česko-německý předvánoční seminář pro oblast volnočasové a mimoškolní práce s dětmi a mládeží se zaměřením na jazykovou animaci a možnosti sdílení informací.

Praha, Česká republika, 8. - 11. prosince 2011

Cílová skupina

  • jste dobrovolníci či profesionálové z oblasti volnočasové a mimoškolní práce s dětmi a mládeží
  • připravujete a vedete různé tématické kroužky či kurzy, skupinu mladých záchranářů, skautský oddíl či se jiným způsobem zapojujete do aktivit pro mládež
  • angažujete se v domech dětí a mládeže, střediscích volného času, klubech mládeže, nízkoprahových centrech, apod.
  • chcete získat nové informace, nové impulzy s mezinárodní dimenzí
  • chtěli byste vědět více o česko-německé jazykové animaci či ji v budoucnosti využívat ve své práci
  • hledáte inspiraci pro zpestření své běžné práce a/nebo chcete inspiraci ostatním sami nabízet
  • rádi byste se dozvěděli o sdílení informací v česko-německém internetovém prostoru v mimoškolní oblasti (databáze, sociální sítě, užitečné webové stránky, portály, apod.)
  • chtěli byste netradičním způsobem strávit adventní víkend v Praze a seznámit se s německými vánočními zvyky a tradicemi
  • chcete poznat nové lidi z německých volnočasových organizací, s nimiž budete moci navázat spolupráci


Cíl

Cílem speciálního adventního semináře je seznámit účastníky se základy česko-německé jazykové animace v mimoškolní obasti pod vedením zkušených animátorů, informovat o možnostech sdílení a vyhledávání informací v česko-německém internetovém prostoru, informovat se navzájem o stavu a vývoji volnočasové práce s mládeží v obou zemích, výměna zkušenosti, seznámit se navzájem s vánočními zvyky a tradicemi v obou zemích prostřednictvím praktických ukázek a příkladů.

Těšíme se na Vás!

Kromě výše uvedných cílů si velmi rádi připravíme odpovědi na vaše obsahové, metodické či projektové dotazy a přání.

Zástupci sdružení a organizací pracující s dětmi a mládeží z Německa přijedou o den dříve, tj. 8. prosince. V průběhu dne (9. prosince) navštíví vybraná zařízení v Praze, aby mohli poznat zdejší praxi českých zařízení, která se věnují dětem a mládeži. Pokud byste také měli zájem, uveďte to prosím v níže uvedené on-line přihlášce.

Program semináře (dle předběžného časového haromonogramu)


• představení účastníků semináře a jejich organizací
• česko-německá jazyková animace
• projektové poradenství
• možnosti sdílení a vyhledávání informací v česko-německém internetovém prostoru
• představení struktury volnočasové práce s mládeží v Česku a Německu
• česko-německý večer - vánoční zvyky a tradice u nás a v Německu
• výměna zkušeností

Formy programu
• workshopy
• hry
• konzultace
• práce ve skupinách
• prezentace
• …

Během semináře budou rovněž k dispozici informační materiály a tipy k česko-německým výměnám. Těšíme se na Vaše pracovní materiály jakož i na různé věci a vlastnoručně vyrobené předměty s vánoční tématikou, znázorňující vánoční zvyky a tradice vašeho regionu či oblasti.
Rádi také přivítáme Vaše přání a podněty, abychom si pro Vás připravili materiály a přizpůsobili program Vašim očekáváním. Uveďte, prosím, svá přání v přihlášce.

Organizační tým


Juliane Niklas - pracovnice pro mimoškolní oblast TANDEM Regensburg
Michaela Veselá - pracovník pro mimoškolní oblast TANDEM Plzeň

Seminář bude simultánně tlumočen!

Informace k organizaci semináře

Místo konání


Centrum Mariapoli
Mladoboleslavská 667, CZ – 190 17, Praha 9- Vinoř
tel.: +420 286 007 711
e-mail: cmpraha@espol.cz

Náklady
Účastnický poplatek (zahrnující program, stravu, ubytování a pojištění) činí 400,- Kč. K jeho uhrazení převodem budete vyzváni v potvrzení o účasti.

Ubytování
Ubytování je zajištěno ve dvou až třílůžkových pokojích.

Pojištění Tandem zajišťuje a hradí účastníkům nemocenské a úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu.

Jízdné
Cestovní náklady ve výši 70 % skutečné ceny jízdenky (vlak, bus) budou proplaceny bankovním převodem. Pokud pojedete autem, vyplatíme Vám náhradu cestovného ve výši odpovídající 70% ceny jízdenky vlakem 2. třídy. Prosíme o využití spolujízdy a možných vlakových slev.

Přihlášky
je možné vyplnit nejpozději do 27. listopadu 2011.

Aktuality

Akce

Nepřehlédněte

Česko-německé dětské tábory a akce pro mládež v létě 2024

Buďte v obraze

Newsletter s aktualitami do vaší emailové schránky: 

Následující pole jsou skryta bežnému zobrazení a jejich vyplnění bude mít za následek zařazení Vašeho příspěvku mezi Spamy.

Sledujte nás: