11.–14. 6. 2015

Maultaschen und Piroggen - diverzita v oblasti mezinárodních výměn mládeže

Místo konání: SRN, Bad Liebenzell
Typ akce: tématický seminář
.

Tandem srdečně zve zájemce z řad pracovníků s mládeží, pedagogů a pracovníků všech typů škol, stejně jako angažované jednotlivce, jež připravují nebo připravovat chtějí česko-německé, resp. mezinárodní setkání mládeže a vhodně implementovat aktivity k tématu diverzita, rozmanitost a interkulturní vzdělávání. Do lázeňského místa nedaleko Stuttgartu zavítají zástupci z Německa, Polska, Ruska/Běloruska a České republiky. Setkání proběhne v termínu 11. - 14. června 2015 v Bad Liebenzell nedaleko Stuttgartu. Možné se zúčastnit jen části programu, dle vlastních časových kapacit. 

Vzdělávací seminář pod názvem "Maultaschen und Piroggen" je ideální formát pro všechny zájemce ze škol, volnočasových zařízení a angažované jednotlivce, kteří by prostřednictvím odborně vedených workshopů chtěli získat hlubší vhled do problematiky diverzity, rozmanitosti a interkulturního vzdělání v kontextu mezinárodních výměn mládeže pod vedením expertky Karin Reindlmeier. Téma bude prezentováno interaktivní formou workshopů, které nabídnou využití tématu diverzity jakožto vhodné prevence xenofobie a rasismu mezi mladými lidmi prostřednictvím úvodu do teorie a především praktickým ukázek včetně evaluace. Odborní hosté a referenti shrnou dosavadní zkušenosti z oblasti mezinárodní práce s mládeží a za moderované diskuse rozvinou Vaše nápady a myšlenky, které by se daly uplatnit a vhodně zakomponovat do Vašich stávajících nebo plánovaných projektů. Fórum nabídne všem účastníkům i jedinečnou příležitost navázat kontakty s možnými partnery z Polska, Německa a Ruska.

Účastníci také společně zavítají do kompetentních institucí ve Stuttgartu, jež se problematikou diverzity, migrace a rozmanitosti zabývají - emigrační zemské ministerstvo, kulturní fórum a městský kruhu mládeže Stuttgart.

Současně dostanou všichni příležitost k výměně informací i zkušeností, jakož i k seznámení s projektovým managementem, užitečnou „abecedou“ mezinárodních výměn aneb jak optimálně naplánovat, připravit a realizovat binacionální, resp. multinacionální projekt výměny dětí a mládeže. Nevynecháme ani finanční možnosti, kde čerpat a kde/jak žádat o prostředky. Mnoho jich nabízí právě kooperace s polskými, německými nebo ruskými školami či volnočasovými organizacemi. Inspirujte sebe i ostatní a zlepšete i své jazykové kompetence.

Tlumočení po celou dobu zajištěno.

____________________________________

PROGRAM A ORGANIZACE AKCE

  • Příjezd ve ČTVRTEK, dne 11. června 2015do 15:00 hodin na místo setkání: 

Burg Liebenzell

75378 Bad Liebenzell
Telefon: 07052-92450
E-mail: info@internationalesforum.de
Homepage: http://goo.gl/oM6W03

Příjezd vlakem: 

Nádraží Bad Liebenzell ze směru Pforzheim/Stuttgart. Možné využití taxi služby od nádraží k hradu nebo pěšky viz https://goo.gl/maps/Vm6GB

Příjezd autem:

GPS souřadnice: 48.774721; 8.729979

Následovat bude vzájemné seznámení s účastníky při kávě a malém občerstvení

15.15 – 15.30 hodin
Přivítání a úvodní slovo paní Gertrud Gandenberger z Internationales Forum Burg Liebenzell e.V.

15.30  – 18.30 hodin
Představení DPJW, DJRA, Tandemu a možnosti finanční podpory
Stefanie Schütz, Szymon Kopiecki, Benjamin Spatz a Michaela Veselá

20.00 hodin
Interaktivní část výměny informací a zkušeností s účastníky a možnými projektovými partnery
Závěr večera v hradním sklípku

  • PÁTEK, 12. června 2015

9.00 hodin 
Warming up a jazyková animace na úvod dne

9.30 – 12.00 hodin
„Exchange for beginners“ aneb jak krok za krokem připravit mezinárodní setkání mládeže

13.30 hodin
Společný odjez do Stuttgartu na exkurzi institucí, jež se problematikou diverzity zabývají

Kolem 20. hodiny návrat do Bad Liebenzell

  • SOBOTA, 13. června 2015

9.00 hodin
Warming up a jazyková animace na úvod dne

9.15 - 12.30 hodin
1. část workshopu - Diverzita a interkulturní vzdělávání v rámci mezinárodních výměn mládežem, pod vedením expertky Karin Reindlmeier - více o ni zde: http://www.karinreindlmeier.de/kontakt.htm

14.30 – 18.00 hodin
2. část workshopu - Diverzita a interkulturní vzdělávání v rámci mezinárodních výměn mládeže, jméno referenta bude uvedeno

Kulturní večerrní program 

  • NEDĚLE, 14. června 2015

9.30 hodin
Warming up a jazyková animace na úvod dne

10.00 - 12.00 hodin
Odborný referát k tématu projektový management se zkušenostmi v oblasti mezinárodních výměn mládeže, příkladná ukázka zpracování projektové žádosti

12.00 - 12.30 hodin 
Evaluace, zhodnocení

12.30 oběd
Následně konec fóra a odjezd

_________________________________

Náklady
Tandem přebírá veškeré náklady za ubytování a stravování, včetně programové skladby

Pojištění
Tandem zajišťuje a hradí účastníkům nemocenské a úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu.
 
Jízdné
Tandem účastníkům uhradí 50 % jízdného (tzn. jen jednu cestu jedním směrem – podmínkou je využití nejvýhodnějších tarifů). Náklady budou uhrazeny po zaslání originálu jízdenek. Cesta autem bude POUZE řidiči proplacena jen do výše jízdného ve vlaku 2. třídy. Ostatní spolucestujcí se budou dle dohody s řidičem finančně na nákladech podílet. Spolujízda vítána! 

Přihlášky a kontakt
 
V případě zájmu pošlete prosím na uvedený email - vesela@tandem.adam.cz - své kontaktní údaje (e-mail a telefonní číslo), včetně zastupující instituce/školy/spolku a data narození pro potřeby zajištění pojištění. Přihlášky německých účastníků přijímá Tandem Regensburg. Informace v němčině naleznete zde: http://goo.gl/LHxOst.
 
Uzávěrka přihlášek je v pátek 22. května 2015.

 

Těšíme se na Vaši účast!  

KONTAKTNÍ OSOBA
 
Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže 
Michaela Veselá
Tel.: +420 377 634 757
vesela@tandem.adam.cz, www.tandem-org.cz

Aktuality

Akce

Nepřehlédněte

Česko-německé dětské tábory a akce pro mládež v létě 2024

Buďte v obraze

Newsletter s aktualitami do vaší emailové schránky: 

Následující pole jsou skryta bežnému zobrazení a jejich vyplnění bude mít za následek zařazení Vašeho příspěvku mezi Spamy.

Sledujte nás: