11.–12. 10. 2021

Kontaktní seminář s workshopem pro předškolní pedagogy

Místo konání: Furtmayrstraße 1, 93053 Regensburg
Typ akce: kontaktní seminář
Cílová skupina Pedagogové předškolních zařízení z Česka a Německa
Cíle Motivace předškolních zařízení k přeshraniční spolupráci; navázání kontaktů mezi českými a německými pedagogy; obohacení pedagogické praxe o nové obsahové impulzy
Uzávěrka přihlášek 26. 9. 2021
Jazyk akce Akce proběhne v českém a německém jazyce, jednotlivé části budou simultánně tlumočeny.

Anotace

- seznámení s nabídkou Tandemu a možnostmi financování česko-německých projektů v předškolní oblasti
- workshop na téma výchovy k demokracii a participaci
- výměna pedagogických zkušeností

Program

Účastníci se seznámí s nabídkou Tandemu a programy finanční podpory v předškolní oblasti. Těžištěm akce bude téma výchovy malých dětí k demokracii a participaci. Během workshopu vedeného kvalifikovanou lektorkou se budeme věnovat tomu, jak vytvořit ze školky místo, ve kterém se daří rozvíjet respektující vztahy a demokraticky vychovávat zodpovědné jedince. Díky praktickým cvičením si vyzkoušíme metody participativní komunikace s dětmi. Vytvoříme také prostor pro výměnu pedagogických zkušeností napříč oběma sousedními zeměmi.

Seminář je rovněž vhodnou příležitostí pro navázání kontaktů s německými předškolními zařízeními. Máte-li již partnerské zařízení, můžete se na seminář přihlásit společně!

Doprava

Náklady na dopravu může Tandem podpořit do výše 20 € (přibližně 520 Kč).

Ostatní informace

Zpráva po akci

Ve dnech 11. a 12. října 2021 Tandem uspořádal v Regensburgu seminář pro pedagogy pracující s dětmi do šesti let. Osm zástupkyň českých a německých mateřských škol bylo seznámeno s nabídkou Tandemu a programy finanční podpory v předškolní oblasti. Těžištěm akce byl workshop na téma výchovy malých dětí k demokracii a participaci vedený kvalifikovanou lektorkou. Irmgard Löffler, ředitelka dětského domova, vychovatelka, odborná pedagožka a certifikovaná multiplikátorka konceptu „Kinderstube der Demokratie“ díky svým dlouholetým pracovním zkušenostem provedla účastnice semináře teorií i praktickými ukázkami z oblasti participace dětí v mateřských školách. Velmi ceněný byl i prostor pro výměnu pedagogických zkušeností účastnic napříč oběma sousedními zeměmi. Pedagožky odjižděly z Regensburgu plné inspirativních impulzů pro vlastní praxi a chuti do česko-německé spolupráce.

Aktuality

Akce

Nepřehlédněte

Česko-německé dětské tábory a akce pro mládež v létě 2024

Buďte v obraze

Newsletter s aktualitami do vaší emailové schránky: 

Následující pole jsou skryta bežnému zobrazení a jejich vyplnění bude mít za následek zařazení Vašeho příspěvku mezi Spamy.

Sledujte nás: