Definice zdařilého koordinování

Zdařilé koordinování v sobě zahrnuje čtyři základní podstatné úkoly Tandemu: učení, poradenství, podporu a zprostředkování kontaktů.

Abychom mohli mluvit o zdařilém koordinování, musíme jako zdařilé definovat jednotlivé aspekty.

1) Proces zdařilého učení předpokládá:

  • jak zaměstnanci, tak i externí lektoři jsou kompetentní a kvalifikovaní
  • nabídka odpovídá zájmu a vzdělávacím potřebám učících se osob
  • metody jsou orientované na cílové skupiny a jsou správně používány
  • vzdělávací nabídka je koncipována tak, aby se učící osoby cítily dobře a mohly se následně stát aktéry česko-německých výměn mládeže.

Zdařilé učení nastává tehdy, pokud učící se osoby (a lektoři) reflektivně zaznamenají pozitivní změnu kompetencí (znalostí, dovedností a postojů), jsou motivovaní a angažovaní, jsou povzbuzováni k aktivní účasti na tvorbě společné budoucnosti a dovedou použít získané kompetence v praxi a s ohledem na kontext dané situace. Učící se osoby rozvinuly zájem a nadšení o sousední zemi a sousední jazyk.

2) Zdařilé poradenství nastává tehdy, pokud jsou dotazujícím osobám písemnou nebo ústní formou uspokojivě zodpovězeny jejich dotazy a pokud jim tyto odpovědi umožňují být aktivní v česko-německém prostředí.

3) O zdařilé podpoře můžeme hovořit tehdy, pokud:

  • programy podpory motivují cílové skupiny k organizování česko-německých projektů a setkání mládeže
  • je zajištěn dostatečný finanční základ pro poskytování podpory
  • lze úspěšně uzavřít zpracování žádostí o podporu, které Tandem obdrží, na základě finančních zdrojů, které jsou k dispozici. (S ohledem na pracovní postupy stanovené v QB 12.)
  • administrativní a pedagogičtí pracovníci zajišťují, aby komunikace s žadateli probíhala v příjemné atmosféře, s cílem zajistit návaznost podávání žádostí.

4) O zdařilé zprostředkování kontaktů se jedná v případě, že evidované poptávky z obou zemí vedou k vytvoření česko-německých kontaktů, přeshraničních partnerství mezi spolky, školami, mateřskými školami aj., žádostem o podporu a úspěšně realizovaným setkáním mládeže.

 

Aktuality

Akce

Nepřehlédněte

Česko-německé dětské tábory a akce pro mládež v létě 2024

Buďte v obraze

Newsletter s aktualitami do vaší emailové schránky: 

Následující pole jsou skryta bežnému zobrazení a jejich vyplnění bude mít za následek zařazení Vašeho příspěvku mezi Spamy.

Sledujte nás: