16.–19. 6. 2016

Maultaschen und Piroggen – téma interkulturality v oblasti mezinárodních výměn mládeže

Místo konání: SRN, Bad Liebenzell, Baden-Württemberg
Typ akce: tématický seminář

Tandem srdečně zve zájemce z řad pracovníků s mládeží, pedagogů a pracovníků všech typů škol, stejně jako angažované jednotlivce, jež připravují nebo připravovat chtějí česko-německé, resp. mezinárodní setkání mládeže a vhodně implementovat aktivity k tématu projevu násilí a interkulturní vzdělávání. Do lázeňského města nedaleko Stuttgartu zavítají zástupci z Německa, Polska, Ruska/Běloruska a České republiky. Setkání proběhne v termínu 16. - 19. června 2016 v Bad Liebenzell nedaleko Stuttgartu. Možné se zúčastnit jen části programu, dle vlastních časových kapacit. 

Vzdělávací seminář pod názvem "Maultaschen und Piroggen" je ideální formát pro všechny zájemce ze škol, volnočasových zařízení a angažované jednotlivce, kteří by prostřednictvím odborně vedených workshopů chtěli získat hlubší vhled do problematiky „hate speech“ a interkulturního vzdělání v kontextu mezinárodních výměn mládeže pod vedením expertů Olafa Matthei-Socha a Gertrudy Gandenberger. Téma bude prezentováno interaktivní formou workshopů. Odborní hosté a referenti shrnou dosavadní zkušenosti z oblasti mezinárodní práce s mládeží a za moderované diskuse rozvinou Vaše nápady a myšlenky, které by se daly uplatnit a vhodně zakomponovat do Vašich stávajících nebo plánovaných projektů. Fórum nabídne všem účastníkům i jedinečnou příležitost navázat kontakty s možnými partnery z Polska, Německa a Ruska.

Účastníci také společně zavítají do Hirsau na zajímavou exkurzi s názvem „Mezi kostelem a mešitou“.

Současně dostanou všichni příležitost k výměně informací i zkušeností, jakož i k seznámení s projektovým managementem, užitečnou „abecedou“ mezinárodních výměn aneb jak optimálně naplánovat, připravit a realizovat binacionální, resp. multinacionální projekt výměny dětí a mládeže. Nevynecháme ani finanční možnosti, kde čerpat a kde/jak žádat o prostředky. Mnoho jich nabízí právě kooperace s polskými, německými nebo ruskými školami či volnočasovými organizacemi. Inspirujte sebe i ostatní a zlepšete i své jazykové kompetence.

Tlumočení po celou dobu zajištěno.

____________________________________

PROGRAM A ORGANIZACE AKCE

  • Příjezd ve ČTVRTEK, dne 16. června 2016do 15:00 hodin na místo setkání: 

Burg Liebenzell

75378 Bad Liebenzell
Telefon: 07052-92450
E-mail: info@internationalesforum.de
Homepage: internationalesforum.de
 

Příjezd vlakem: 

Nádraží Bad Liebenzell ze směru Pforzheim/Stuttgart. Možné využití taxi služby od nádraží k hradu nebo pěšky viz zde.

Příjezd autem:

GPS souřadnice: 48.774721; 8.729979

příjezd do 15.00 hodin
Vzájemné seznámení účastníků při kávě a malém občerstvení

15.15 – 15.30 hodin
Přivítání a úvodní slovo paní Gertrud Gandenberger z Internationales Forum Burg Liebenzell e.V.

15.30  – 16.30 hodin
Seznámení účastníků a týmu

16.30  – 18.00 hodin
Představení DPJW, DJRA, Tandemu a možnosti finanční podpory
Stefanie Schütz, Szymon Kopiecki, Benjamin Holm a Monika Štroblová

18.00 hodin
Večeře

20.00 hodin
Interaktivní část výměny informací a zkušeností s účastníky a možnými projektovými partnery
Závěr večera v hradním sklípku

  • PÁTEK, 17. června 2016

9.00 hodin 
Warming up a jazyková animace na úvod dne se Swenjou Bauer

9.30 – 12.30 hodin
„Exchange for beginners“ aneb jak krok za krokem připravit mezinárodní setkání mládeže referenti: Marta Wyspianska a Stefanie Schütz

„Nástroje pro společnou spolupráci“ pod vedením Stefanie Opitz

12.30 hodin
oběd

13.30 hodin
Exkurze do Hirsau – „Mezi kostelem a mešitou"

18.00 hodin
večeře

  • SOBOTA, 18. června 2015

od 8.00 hodin
snídaně

9.00 hodin
Warming up a jazyková animace na úvod dne se Swenjou Bauer

9.30 – 12.30 hodin
„Hate Speech“ přednáška a interaktivní metody v rámci mezinárodních výměn mládeže s referentem Olafem Matthei-Sochou a politoložkou Gertrud Gandenberger  

12.30 hodin
oběd

14.30 – 18.00 hodin
Pokračování workshopu Olafa Matthei-Socha a Gertrud Gandenberger

20.00 hodin
Kulturní večerrní program 

  • NEDĚLE, 19. června 2015

Pozdní snídaně

10.00 - 12.00 hodin
Příkladná ukázka zpracování projektové žádosti

12.00 - 12.30 hodin 
Evaluace, zhodnocení

12.30 oběd
Následně konec fóra a odjezd

_________________________________

Pojištění
Tandem zajišťuje a hradí účastníkům nemocenské a úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu.
 
Jízdné
Tandem účastníkům uhradí 50 % jízdného (tzn. jen jednu cestu jedním směrem – podmínkou je využití nejvýhodnějších tarifů). Náklady budou uhrazeny po zaslání originálu jízdenek. Cesta autem bude POUZE řidiči proplacena jen do výše jízdného ve vlaku 2. třídy. Ostatní spolucestujcí se budou dle dohody s řidičem finančně na nákladech podílet. Spolujízda vítána! 

Přihlášky a kontakt
 
V případě zájmu pošlete prosím na e-mail - stroblova@tandem-org.cz - vyplněnou přihlášku, která se nachází pod článkem v pdf formě nebo přímo na e-mail info@internationalesforum.de.


Uzávěrka přihlášek je v pondělí 6. června 2016.

Aktuality

Akce

Nepřehlédněte

Česko-německé dětské tábory a akce pro mládež v létě 2024

Buďte v obraze

Newsletter s aktualitami do vaší emailové schránky: 

Následující pole jsou skryta bežnému zobrazení a jejich vyplnění bude mít za následek zařazení Vašeho příspěvku mezi Spamy.

Sledujte nás: