Akce

 • Němčina nekouše - jednodenní seminář jazykové animace pro učitele českého jazyka (1. 10. – 30. 11. 2020) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Oblast jazyka a jazykové animace
  Místo konání: bude upřesněno
  Termín: podzim 2020
  Odpovědné osoby:

  Michaela Kořánová


  Cílová skupina: učitelé českého jazyka z německých škol
  Cíle: seznámení s metodou jazykové animace a její aplikace při výuce českého jazyka jako motivační prvek při volbě češtiny jako dalšího cizího jazyka
  Počet účastníků: 10–20 učitelů českého jazyka z německých
  Anotace:

  teoretické základy jazykové animace, modelové situace v praxi


  Cena: zdarma
  Google Maps lokalita: 50.8266, -4.5436

  Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem pořádá jednodenní seminář jazykové animace pro učitele českého jazyka v Německu. Po absolvování tohoto semináře mohou učitelé sami motivovat své žáky k češtině pomocí jazykové animace. 

  Předběžný program:

  - představení Tandemu, představení projektu Němčina nekouše a jazykové animace v teorii a praxi

  - seznámení s metodickou publikací

  - praktický nácvik motivační jazykové animace s aplikováním nových poznatků

  - modelování reálné situace výuky s rozdělením rolí žáků a pedagogů

  - krátké hodnocení aktivit

  - prezentace vlastních interaktivních výukových metod

  - krátká evaluace, rozloučení a předání osvědčení

  Jazyková animace je nekonvenční a zábavná metoda, která přispívá k odbourávání strachu z mluvení a případných komunikačních bariér a mylných představ spojených s obtížností jazyka sousedního státu. Nejedná se přitom o systematické učení cizího jazyka. Těžiště je kladeno na výsledek komunikační situace, ne na jazykovou správnost. Jazyková animace mmj. zřetelně zkracuje čas, který je třeba k vzájemnému poznání a překonání nejistoty při bezprostřední konfrontaci s cizím rodilým mluvčím v běžných životních situacích. Pomáhá účastníkům vědoměji vnímat jak vlastní, tak cizí jazyk.

  Datum a místo konání bude upřesněno.

 • Online setkání s výměnou zkušeností v oblasti odborných praxí (22. 10. 2020) Typ akce: školení a další vzdělávání
  Oblast: Odborné praxe
  Místo konání: online
  Termín: 22. 10. 2020
  Odpovědné osoby:

  Jarmila Půbalová, Marius Meier, Irena Becker, Natalie Käser


  Cílová skupina: odborné školy zapojené do Programu podpory odborných praxí
  Cíle: sdílení zkušeností, výhled do budoucna
  Počet účastníků: odborné školy zapojené do Programu podpory odborných praxí
  Cena: zdarma
  Google Maps lokalita: 36.4167, -94.222

  Online setkání s výměnou zkušeností proběhne ve čtvrtek 22. října 2020 od 13:00 – 15:00 hodin přes aplikaci ZOOM.

  Online setkání bude tlumočeno.

  Tématem online setkání bude kromě výměny zkušeností jedno velké téma, a sice „Česko-německé mobility v současné době – jak mohou být realizovány?“.

  Těšíme se na nápady na možná řešení, diskuze a podněty, v čem by Vám mohl Tandem pomoci. Přihlášku na online setkání vyplňujte do 8. října 2020.

   

 • 20 let Programu podpory odborných praxí - akce byla přesunuta na 23.09.2021 (22. 10. 2020) Typ akce: příležitostná akce
  Oblast: Odborné praxe
  Místo konání: Vlašská 19, 118 00 Praha 1-Malá Strana
  Termín: 22. 10. 2020
  Odpovědné osoby:

  Jarmila Půbalová, Marius Meier, Natalie Käser, Irena Becker


  Cílová skupina: bývalí praktikanti, instituce zapojené do Programu podpory odborných praxí, jazykoví animátoři realizující přípravné dny
  Cíle: vzájemné setkání, upevnění vztahů
  Počet účastníků: praktikanti, školy, zástupci firem, jazykoví animátoři
  Anotace:

  Slavnostní setkání u příležitosti 20 let existence Programu podpory odborných praxí pod záštitou velvyslance SRN v Praze, pana Dr. Christopha Isranga. Vedle vystoupení vážených hostů z řad donátorů a praktikantů, proběhne pódiová diskuze s odborníky. Akce se uskuteční od 13 - 17hod. Bližší program bude včas zveřejněn.

  Akce byla přesunuta na 23.09.2021.

  Budeme se na Vás těšit!


  Cena: zdrama
  Google Maps lokalita: 50.0873, 14.3981

  Slavnostní setkání u příležitosti 20 let existence Programu podpory odborných praxí pod záštitou velvyslance SRN v Praze, pana Dr. Christopha Isranga.

  Vedle vystoupení vážených hostů z řad donátorů a praktikantů, proběhne pódiová diskuze s odborníky.

 • Informační a tematický seminář pro české a německé učitele 2020 (20.–21. 11. 2020) Typ akce: tematický seminář
  Oblast: Školská oblast
  Místo konání: online
  Termín: 20.–21. 11. 2020
  Odpovědné osoby:

  Lucie Tarabová, Ulrike Fügl


  Cílová skupina: učitelé všech typů škol z ČR a Německa
  Cíle: seznámení s online možnostmi v česko-německé spolupráci, zprostředkování informací k projektovému management v česko-německé spolupráci
  Počet účastníků: počet účastníků bude omezen v závislosti na vybrané platfomě
  Anotace:

  česko-německá jazyková animace, financování česko-německých školních výměn, realizace a plánování česko-německých projektů, inputy k online nástrojům


  Cena: zdarma

  Na informační a tematický seminář zveme pedagogy všech typů škol, kteří mají zájem se dozvědět více o česko-německé spolupráci, plánování projektů, financování česko-německých výměn a o možnostech realizace česko-německých projektů online.

  Seminář bude simultánně tlumočen, znalost jazyka není podmínkou účasti.

  Seminář jsme přesunuli do online prostoru, konat se bude na platformě ZOOM, odkaz dostanou přihlášení zájemci emailem.

  Program

  pátek 20.11.

  16.00-18.00
  úvod, seznámení, představení Tandemu a možností podpory, situace v česko-německé spolupráci

  pro zájemce bude fakultativně nabídnut večerní program

  sobota 21.11.

  9.00-11.30 
  česko-německá setkání online, možné aplikace a tipy z praxe, zkušenosti účastníků

  13.00-15.00
  výměna zkušeností, plánování vlastních projektů, možnosti spolupráce, další kroky a termíny, zakončení

  přestávky v jednotlivých blocích zahrnuty

  Přihlašování možné do 4.11. přes přihlašovací formulář.

  Těšíme se na Vaši účast a pro případné dotazy jsme plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

   

   

   

   

Aktuality

 • 20. 10. 2020 On-line modul diverzity
  V termínu 12.11.2020 proběhne online workshop diverzity. Obsahem bude seznámení s konceptem vědomé práce s diverzitou ve vzdělávání a jeho rozšiřování mezi cílové skupiny Tandemu a v široké veřejnosti.
 • 20. 10. 2020 Pozvánka na online závěrečnou konferenci projektu "Art&Science"
  Česko-německo-polský prjekt Lanterna futuri zve na závěrečnou konferenci projektu "Art&Science", která se bude konat ONLINE v termínu 4. a 5. 11. 2020 vždy v čase 13:45 - 17h.
 • 20. 10. 2020 Online setkání jazykových animátorů
  Ve dnech 6.-7.11.2020 proběhne online setkání jazykových animátorů. Obsahem setkání bude seminář rétoriky a workshop online jazykové animace.

Doporučujeme

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte přihlášku k odběru newsletteru.

YouTube   twitter

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita

Voš Plzeň