Akce

 • Kontaktní a informační seminář s exkurzí do přeshraničního zařízení (22.–23. 10. 2020) Typ akce: kontaktní seminář
  Oblast: Předškolní oblast
  Místo konání: SRN, Bavorsko
  Termín: 22.–23. 10. 2020
  Odpovědné osoby:

  Martina Petrakovičová Natalie Käser


  Cílová skupina: pedagogové MŠ a ŠD z České republiky a Bavorska
  Cíle: Seznámení s projektem Výměna pedagogů mateřských škol a školních družin, exkurze do předškolního zařízení v sousední zemi a informace o předškolním vzdělávání v Čechách a Bavorsku, první kroky k navázání přeshraničního partnerství
  Počet účastníků: 5 z ČR a 5 z Bavorska
  Anotace:

  Seminář se koná v rámci Projektu česko-bavorských výměn pedagogů a nabízí setkání s bavorskými kolegy, informace o bavorském předškolním vzdělávání včetně dopolední hospitace v bavorské MŠ (mezitím bavorští pedagogové navštíví českou školku), inspiraci, vzájemnou výměnu zkušeností, informace o možnostech financování česko-německých projektů – zaměřených nejen na výměnu pedagogů, ale i na přeshraniční výměny dětí

  VZHLEDEM K VÝVOJI PANDEMICKÉ SITUACE SE SEMINÁŘ V TOMTO FORMÁTU S NÁVŠTĚVOU PŘESHRANIČNÍHO ZAŘÍZENÍ NA PODZIM NEUSKUTEČNÍ. 


  Google Maps lokalita: 48.7904, 11.4978

  Akce se připravuje, sledujte náš newsletter Tandem Info

 • Seminář s workshopy pro předškolní pedagogy (6.–7. 11. 2020) Typ akce: metodický seminář
  Oblast: Předškolní oblast
  Místo konání: Furtmayrstraße 1, 93053 Regensburg
  Termín: 6.–7. 11. 2020
  Odpovědné osoby:

  Martina Petrakovičová,  Natalie Käser


  Cílová skupina: Zřizovatelé a pedagogové předškolních zařízení z Česka a Německa
  Cíle: Motivace předškolních zařízení k přeshraniční spolupráci; navázání kontaktů mezi českými a německými pedagogy; obohacení pedagogické praxe o nové metodické impulzy
  Počet účastníků: 10 z České republiky + 10 z Německa
  Anotace:

  - seznámení s nabídkou Tandemu a možnostmi financování česko-německých projektů v předškolní oblasti - workshopy na metody využitelné pro česko-německá setkání předškolních dětí - výměna pedagogických zkušeností

  VZHLEDEM K PROTIPANDEMICKÝM OPATŘENÍM SE SEMINÁŘ V TOMTO FORMÁTU NEUSKUTEČNÍ. CHYSTÁME VŠAK ONLINE SETKÁNÍ K PROGRAMU ODMALIČKA. SLEDUJTE PROSÍM AKTUALITY NA NAŠEM WEBU.


  Cena: zdarma
  Google Maps lokalita: 49.0105, 12.1023

  Ve dnech 6.-7. 11. 2020 proběhne v Hotelu Ibis v Regensburgu česko-německý seminář pro zřizovatele a pedagogy zařízení pracujících s dětmi do šesti let. Těžištěm akce budou dva workshopy zaměřené na metody práce s jazykem u předškolních dětí. Účastníci se rovněž seznámi s nabídkou Tandemu a programy podpory přeshraniční spolupráce v předškolní oblasti. Prostor bude vyhrazen i výměně pedagogických zkušeností a plánování společných přeshraničních projektů.

  Seminář proběhne v českém a německém jazyce, jednotlivé části budou simultánně tlumočeny. Účast na semináři je zdarma. Tandem převezme náklady na ubytování a stravu. Náklady na dopravu může Tandem podpořit do výše 520 Kč (20 €).

  Účastníci z České republiky se mohou přihlašovat pomocí tohoto online formuláře.

   

  Seminář se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti a Bavorského ministerstva práce a sociálních věcí.

Aktuality

 • 20. 10. 2020 On-line modul diverzity
  V termínu 12.11.2020 proběhne online workshop diverzity. Obsahem bude seznámení s konceptem vědomé práce s diverzitou ve vzdělávání a jeho rozšiřování mezi cílové skupiny Tandemu a v široké veřejnosti.
 • 20. 10. 2020 Pozvánka na online závěrečnou konferenci projektu "Art&Science"
  Česko-německo-polský prjekt Lanterna futuri zve na závěrečnou konferenci projektu "Art&Science", která se bude konat ONLINE v termínu 4. a 5. 11. 2020 vždy v čase 13:45 - 17h.
 • 20. 10. 2020 Online setkání jazykových animátorů
  Ve dnech 6.-7.11.2020 proběhne online setkání jazykových animátorů. Obsahem setkání bude seminář rétoriky a workshop online jazykové animace.

Doporučujeme

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte přihlášku k odběru newsletteru.

YouTube   twitter

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita

Voš Plzeň