ROZHOVOR: Za rovnoprávný svět musíme bojovat

14. 11. 2018

„Za rovnoprávný svět musíme bojovat,“ říká autorka knihy o diverzitě Anne Sophie Winkelmann v rozhovoru pro TANDEM.

Vědomá práce s diverzitou ve vzdělávání mládeže představuje cestu k respektování jinakosti a rozmanitosti každého jedince s ohledem na jeho – nejen – kulturní a národ(nost)ní příslušnost. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem s touto tematikou pracuje ve všech svých oblastech, a proto byl workshop o diverzitě součástí školení jazykových animátorů 10. 11. 2018 v Bayreuthu.

Animátoři si seminář zapsali s různými očekáváními: jak najít správnou cestu k účastníkům animace, jak pracovat s rozdíly mezi dětmi, jak pracovat s mládeží v mezinárodním kontextu, k docílení vzájemného porozumění nebo třeba jen k pochopení toho, jak volbou slov ovlivňujeme ostatní.

Co je diverzita, proč je důležitá a jak se s jejími principy seznámit, objasnila v rozhovoru Anne Sophie Winkelmann – odborná referentka a autorka publikace „More Than Culture“.

Jak byste jednoduše vysvětlila základní myšlenku vědomé práce s diverzitou?

Cílem je dospět k vnímání sebe sama a ostatních jako komplexních osobností, které přísluší k nejrůznějším skupinám. I přes možné rozdíly máme s ostatními mnoho společného. Základním pilířem je antidiskriminační perspektiva, kritický postoj ke škatulkování a utváření stereotypů.

Považujete dnešní dobu jinou v tom, nakolik se ve společnosti objevují předsudky?

Já raději než slovo „předsudky“ používám termín „obrazy v našich hlavách“. Protože VOR-URTEIL (v němčině „před – úsudek“) evokuje domněnku, že po předsudku následuje správný úsudek, což není pravda. Pořád je to jen naše subjektivní vnímání. Obecně si myslím, že v česko-německých vztazích se situace hodně zlepšila, ale aktuálně existuje ve světě dost diskriminačních postojů vůči muslimům. Rasismus je pro mě velkým tématem a osobně viním především politiky, kteří v současné společnosti záměrně vzbuzují strach. Příkladem je extremistická strana AfD.

Proč je důležité s předsudky bojovat?

Často se předsudky obhajují tím, že jsou evolučně výhodné (chrání nás před nebezpečím) a fungují jako zjednodušující struktury. Na to se já ptám: Potřebujeme opravdu zjednodušující myšlení? Není v komplexním světě lepší si dát tu námahu a čas, přemýšlet o více faktorech? Osobně vidím jasnou spojitost mezi rasismem a stereotypy v našich hlavách. Principy jsou stejné a velmi nebezpečné.

Existují podle vás (v Německu) média, která dodržují zásady diverzity a snaží se nepodporovat negativní či nevytvářet pozitivní předsudky?

Pozitivně vnímám potenciál malých nezávislých blogů, které se snaží podávat nezkreslené informace, osobní prožitky. Je to šance dozvídat se informace přímo.

S kolika organizacemi vy osobně pracujete, které z vašich metod a teorie diverzity vycházejí?

Je jich hodně, nejen z Německa. Zájem o diverzitu narostl za posledních zhruba 5 let, poptávají mě neziskové organizace pracující s rasismem a jinými formami diskriminace, … u některých ale nastává problém, že téma je hodně komplexní a nenabízí konkrétní metody a „rychlé návody“. Proto spousta organizací neměla čas a energii pustit se víc do hloubky a vrátila se z diverzity zpět k interkulturnímu vzdělávání. Je to dlouhý a hluboký proces reflexe, který momentálně vidím probíhat u TANDEMu a mám z něj radost.

Pro koho je důležité si diverzitu osvojit, komu může být v práci obzvlášť přínosná?

Samozřejmě učitelé, vychovatelé, politici… velmi užitečné by to bylo třeba pro policii, ale ta spíš těží z toho, že obrazy (i sama o sobě) v hlavách ostatních vytváří. Komplexní myšlení je přínosné pro každého v dennodenním životě, hodně pro rodiče a jejich výchovu, i pro mezilidské vztahy obecně. Velmi ráda bych vědomou práci s diverzitou přiblížila lidem, kteří jsou zodpovědní za nastolování agendy ve vzdělávání, aby uznali více komplexnosti a nejeli v zajetých kolejích „německá“ a „jiná“ kultura.

A jakými kanály se to dá přiblížit?

Nejlépe funguje osobní setkávání a například takovýto workshop, jako máme dnes. To je často ale jen začátek, který nastartuje vlastní procesy reflexe. Hodně inputů k přemýšlení najdou čtenáři v knize „More Than Culture“, která díky Tandemu vyšla i česky (red.pozn.: Překlad vznikl ve spolupráci s autorkou, českými odborníky a zástupci organizací, kteří se tématem dlouhodobě zabývají). A pak jde zde obrovské pole internetu a sociálních médií. Tady vnímám obrovský úkol, posouvat diverzitní myšlenky dál. V diskusních fórech, komentářích na Facebooku, nebo i v osobních diskusích by lidé měli být daleko tolerantnější a zároveň netolerovat diskriminující postoje.  Často stačí položit kritickou otázku – proč si něco takového myslíš? Máš nějakou konkrétní zkušenost? Je třeba nebát se zaujmout stanovisko, nesouhlasit mlčky s projevy netolerance, bojovat za spravedlivější svět.

Kdo je Anne Sophie Winkelmann

  • studovala interkulturní pedagogiku, později se rozhodla zaměřit na témata diverzita a diskriminace
  • posledních 5 let se věnuje „adultismu“ a studuje mocenské vztahy mezi dospělými a dětmi
  • autorka publikace „More Than Culture – Více než kultura. Diverzita v mezinárodní práci s mládeží“ (možné objednat v e-shopu Tandemu nebo stáhnout si jako PDF: more-than-culture-vic-nez-kultura-final.pdf)

Autor článku: Mirka Reifová, Koordinační centrum Tandem

 


Mirka Reifovapublic & media relations
Mirka Reifová
e-mail: reifova@tandem-org.cz
telefon: +420 377 634 762

Aktuality

Doporučujeme

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte přihlášku k odběru newsletteru.

YouTube   twitter

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita

Voš Plzeň