Překračuje pravicový extremismus hranice? Mezinárodní perspektivy a protistrategie

17. 12. 2014 Ve dnech 9.-10. února 2015 se v Mnichově uskuteční setkání expertů k tématu Perspektivy mez. pravicového extremismu. Připravuje Budeszentrale für politische Bildung s příspěvky z celého světa. Čeští účastníci vítáni. Jednací jazyk angličtina a němčina. 
Název odborného setkání: Mezinárodní pravicový extremismus - perspektivy a protistrategie

Temín konání: 9.-10. února 2015 v Mnichově, Německo
9. února od 10:30 hodin do 10. února 15:30 hodin

Místo konání:
 Haus der Bayerischen Wirtschaft, Max-Joseph-Straße 5, München

Více informací na webové stránce:
 
http://www.bpb.de/entgrenzter-rechtsextremismus

Určeno pro: odborníky, žurnalisty, pracovníky s mládeží a pedagogy

Die Bundeszentrale für politische Bildung zve všechny zájemce na připravované odborné setkání, které bude hledat odpovědi na otázky, zda existují jmenovatele mezinárodního pravicového extremismu, v jaké podobě se projevuje v Evropě, v jaké na americkém kontinentě, jaká opatření a přístup volí státy v Evropě a jaké naopak za Atlantikem ? 

Odborníci, akademici a uznávaní žurnulisté z různých evropských států a USA vystoupí s příspěvky o situaci pravicového extremismu ve svých zemích a přiblíží zkušenosti s mezinárodním síťováním a propojováním. Uvedou i konkrétní protistrategie, opatření a zásahy, které různé subjekty proti aktivitám radikálů, s menší či větší efektivitou a úspěšností, uplatňují. 

V rámci metody worldcafé budou diskutovány konkrétní úspěšné (mezi)národní projekty, které fungují mnoho let.
 
 
Úvodní příspěvek přednese politolog Prof. Dr. Michael Minkenberg na téma: Pravicový extremismus jako mezinárodní fenomén
 
V rámci závěrečné diskuse k tématu Potírání pravicového násilí skrze Hate-Crime-zákony vystoupí mimo jiné Seth Marnin (Associate Director of Legal Affairs der Anti-Defamation League, USA), Joanna Perry (OBSE) a právnička Gül Pinar.

V dalších částech programu budou nabídnuty různé tematické workshopy, více níže v přiloženém programu. 
 
PŘÍSPĚVKY, WORKSHOPY A DISKUSE BUDOU VEDENY NĚMECKY A ANGLICKY.
 
Náklady: ubytování, program a nápoje/občerstvení: 30 euro bez ubytování, 50 euro včetně ubytování 
 
Uzávěrka pro přihlášení je: 23. ledna 2015 online na webové stránce: www.bpb.de/entgrenzter-rechtsextremismus

nebo konktaktujte: 

Bundeszentrale für politische Bildung
Hanne Wurzel
Adenauerallee 86
53113 Bonn
 


KOMPLETNÍ PROGRAM AKCE V NĚMČINĚ
 

Aktuality

Doporučujeme

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte přihlášku k odběru newsletteru.

YouTube   twitter

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita

Voš Plzeň