Podpora 25 let partnerství mezi Plzní a Řeznem

18. 9. 2018

Celodenním programem na náměstí Republiky v neděli 16. 9. 2018 oslavilo město Plzeň 25 let partnerství Plzně a německého Řezna. 

Západočeská univerzita v Plzni a její součást Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem v Plzni podporují plzeňsko-řezenskou spolupráci. Na fotografii zleva: Doc. Ing. Vladimír Duchek, Ph.D. - prorektor ZČU pro rozvoj a vnější vztahy; Thomas Rudner - ředitel Tandemu Regensburg;
Gertrud Maltz-Schwarzfischer - náměstkyně primátora města Regensburg; Martin Zrzavecký - primátor Statutárního města Plzeň; Jan Lontschar - ředitel Tandemu Plzeň.

Do Plzně zavítala delegace nejvyšších představitelů z partnerského města Regensburg (Řezna), spolu s emeritní primátorkou Regensburgu Christou Meier, která 25. září 1993 podepsala partnerskou dohodu se Zdeňkem Mračkem, emeritním primátorem Plzně. V úvodních projevech byly velmi pozitivně hodnoceny nejen příspěvky vzájemné spolupráce v rámci univerzit, ale také aktivity Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem v Plzni a Regensburgu. Jejich přínos pro spolupráci měst ocenili zastupitelé měst i německý velvyslanec Dr. Christoph Israng.

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem v Plzni je součástí Západočeské univerzity v Plzni a bylo zřízena na základě společného prohlášení ministerstev ČR a SRN v roce 1997. Aktivity centra jsou provázané s aktivitami univerzity a tento příspěvek ke společné spolupráci obou měst je zároveň pozitivním dokladem, že partnerství je stále živé a funguje ve všech oblastech spolupráce.
Tandem Plzeň má celostátní působnost a své poslání  naplňuje pomocí programů a projektů na podporu česko-německé spolupráce mladých lidí. Jeho existence v Plzni není náhodná.

Rádi bychom popřáli oběma partnerským městům a všem partnerským organizacím z Řezna a Plzně úspěšnou spolupráci, mnoho společných projektů a hlavně přátelské vztahy a soulad v dalších 25 letech. 
 


Mirka Reifovapublic & media relations
Mirka Reifová
e-mail: reifova@tandem-org.cz
telefon: +420 377 634 762

Aktuality

  • 22. 5. 2019 Pozvánka na 26. česko-německého setkání mládeže v Teplé
    Ještě jsou dvě volná místa pro 26. česko-německého setkání mládeže v Teplé, které se koná 30.5. - 2.6.2019 v Teplé.  
  • 22. 5. 2019 6. česko-německý workcamp HeuHoj
    Od 6. do 14. července 2019 se koná šestý česko-německý senný workcamp Heuhoj. Zveme Vás na týden plný přírody, kultury, zajímavých setkání a hlavně spousty zábavy na loukách západních Krušných hor.
  • 17. 5. 2019 30 let svobody. Moje Evropa, můj příběh, moje budoucnost
    Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice a Nadace Hannse Seidela v Praze Vás srdečně zvou na pódiovou diskuzi 30 let svobody. Moje Evropa, můj příběh, moje budoucnost. Diskuze se koná dne 29. 5. 2019 v 16:30 hodin (vstup: 16:00 hodin) na Zastoupení...

Doporučujeme

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte přihlášku k odběru newsletteru.

YouTube   twitter

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita

Voš Plzeň