Metodická dílna jazyková animace

11. 9. 2018

Metodickou dílnu pořádaly mezinárodní organizace působící v oblasti práce s dětmi a mládeží, tj. DFJW, DPJW, IJAB, SDRJA, ConAct a Tandem v termínu 7. - 9. 9. 2018 ve Stein u Norimberku v Německu.

Dílny se zúčastnilo celkem 21 osob z Německa, Česka, Francie, Polska aj. Jednalo se o jazykové animátory, z nichž většina pracuje jak s dětmi a mládeží, tak multiplikátory ve školské i mimoškolní oblasti, zástupce pořádajících organizací a externí referenty. Tandem byl zastoupen 4 jazykovými animátory.

Cílem metodické dílny bylo představení metod jazykové animace a diskuse možností dalšího vývoje metody jazykové animace nad rámec binacionálních struktur, navázání kontaktů mezi jazykovými animátory jednotlivých organizací a výměna zkušeností, jakož i materiálů, her a aktivit. Účastníci pracovali v malých skupinách i v plénu a zároveň byl ponechán dostatek prostoru pro neformální výměnu.

Titulní fotka: Stiftung DRJA.


Jana Heenenoblast jazyka a jazykové animace
vědomá práce s diverzitou ve vzdělávání
Jana Heenen
e-mail: heenen@tandem-org.cz
telefon: +420 377 634 756
skype: skolnitandem

Aktuality

Doporučujeme

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte přihlášku k odběru newsletteru.

YouTube   twitter

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita